Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контрольні запитання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Основні принципи державної політики в галузі ОП [І, 2].

2. Організація служби ОП на підприємствах України. Її мета, завдання, функції [2, 6].

3. Викладіть основні положення про комісію підприємства з ОП [4, 8].

4. Викладіть класифікацію нещасних випадків на підприємстві [5].

5. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань ОП на підприємствах України [9].

6. Порядок загального розслідування нещасних випадків на виробництві [5].

7. Викладіть основний зміст рекомендації державних органів і профспілок з розділу "Охорона праці" в колективних договорах [4].

8. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві [5].

9. Управління охороною праці [2].

10. Перелік заходів та засобів з охорони праці.витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (постанова Кабміну України від 27.06.2003 р. №994) [10].

11. Розробка і зміст інструкції з ОП підприємств [7].

12. Термін перегляду інструкцій з охорони праці. Достроковий перегляд інструкцій [7].

13. Види навчання з охорони праці на виробництві [9].

14. Охарактеризуйте роботи підвищеної небезпеки [11].

15. Навчання робітників з питань охорони праці [9].

16. Навчання робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки [9].

17. Навчання посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки [9].

18. Пільги і компенсації за роботу в умовах дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів [2].

19. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджено наказом головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. №59 [15].

20. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджено наказом головного лікаря України від 10.12.1993р. № 241 [І6].

21 .Порядок розслідування невиробничого травматизму [12].

22. Охарактеризуйте методи аналізу виробничого травматизму [18, 25].

23. Коефіцієнти, що характеризують виробничий травматизм [18, 25].

24. Види послуг та виплат, які надає Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [3].

25. Хто є утриманцями в разі нарахування компенсацій при виробничому травматизмі [3].

26. Страхові тарифи на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві [13].

27. Дайте визначення "небезпечних" і "шкідливих" виробничих факторів за ДСТУ 2293-99. Дайте їх класифікацію за ГОСТ 12.0.003-74*[41, 42].

28. Охарактеризуйте виробничу санітарію за ДСТУ 2293-99 [4І].

29.Нормування мікроклімату робочої зони за ДСН 3.3.6.042-99 [46].

30.Заходи з оптимізації метеорологічних факторів робочої зони [18, 25].

31. Шкідливі речовини повітря робочої зони. Класифікація. ГДК ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [43].

32. Види вентиляції виробничих приміщень (СНиП 2.04.05-86) [18, 25, 30, 36, 39].

33. Природне освітлення, види, принципи розрахунку (ДБН В. 2.5 - 28 - 2000) [18, 25, 30, 35].

34. Штучне освітлення. Види, вимоги до аварійного, чергового, охоронного, місцевого освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ 12.1.046-85) [25, 30, 35, 50].

35. Нормування штучного освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ 12.1.046-85) [30, 35, 50].

36. Методи розрахунку штучного освітлення робочих місць. Метод коефіцієнта використання світлового потоку [18, 25, 30, 35].

37. Нормування і вимірювання виробничого шуму за ДСН 3.3.6.037-99 [30, 45].

38. Методи й засоби зниження шуму (ГОСТ 12.1.029-80) [І8, 25, 52].

39. Нормування і вимірювання вібрацій (ГОСТ 12.1.012-90) [47].

40. Методи і засоби боротьби з вібрацією (ГОСТ 12.4.046-78) [18, 25].

41. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ГОСТ 12.4.034-78*) [18, 25].

42. Електромагнітні поля. Характеристика. Нормування і захист від електромагнітних випромінювань (ГОСТ 12.1.006-84) [18, 25, 51].

43. Дія електричного струму на організм людини [18,25].

44. Вражаючі фактори електричного струму (ГОСТ 12.1.009-76) [І8, 25, 48, 49].

45. Захисне заземлення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [І8, 25, 49].

46.Захисне занулення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [18, 25, 49].

47. Електричні засоби захисту [18, 25].

48. Класифікація приміщень і робіт за ступенями небезпечності ураження електричним струмом [18, 25].

49. Класифікаційні групи електробезпеки [18, 25].

50. Розкрийте поняття пожежної безпеки об'єкта, пожеж, небезпечні фактори пожежі (ГОСТ 12.1.033-81* та ГОСТ 12.1.004-91) [І9, 44].

51. Види пожежної охорони в Україні за Законом "Про пожежну безпеку" від 22. 06. 1995 р., №400 [І4].

52. Класифікація речовин, матеріалів та конструкцій за здатністю горіти (ДБН В.1.1-7-2002) [19, 31, 38].

53. Вогнестійкість конструкцій. Межа вогнестійкості (ДБН В.1.1-7-2002) [19, 31, 38].

54. Класифікація підприємств за пожежо-вибухонебезпечністю (ОНТП 24-86) [19, 40].

55. Викладіть основні вимоги до системи попередження пожеж на

об'єкті і до системи протипожежного захисту об'єкта (ГОСТ 12.1.004-91) [І9, 44].

56. 3аходи й засоби гасіння пожеж [19, 25].

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.