Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розрахувати чисельність працівників служб охорони праці на підприємстві, якщо відомо, скільки всього працює чоловік на підприємстві, скільки чоловік працює зі шкідливими речовинами і на роботах підвищеної небезпеки.

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою навчального шифру.

 

Таблиця 1.1

Вихідні дані Варіанти
Середньосписочне число працюючих Рср, чол.
Чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, Рв, чол..
Чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки, Ра, чол..

 

Розв’язання задачі:

Знаходимо Кв – коефіцієнт, який враховує шкідливість і небезпеку виробництва

Кв = 1 + ,

де Рср – середньосписочне число працюючих на підприємстві, люд.;

Рв – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, незалежно від рівня їхньої концентрації, чол;

Ра - чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки, чол.

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці виконуємо за формулою

М = 2 + ,

де М – чисельний склад служби охорони, чол;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу фахівця з охорони праці що враховує втрати робочого часу на можливі захворювання, відпустку та ін., дорівнює 1820 годин,

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою залікової книжки.

 

 

Задача № 2

Розрахунок штучного освітлення

Зробити розрахунок загального штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку для приміщень, розміри яких наведені в табл.2.1.

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою залікової книжки студента..

Таблиця 2.1.

Остання цифра залікової книжки. Види приміщень Розміри приміщень а х b х h , м Приміти
Кабінет 8 х 6 х 3,5 а–довжина, b – ширина, h – висота приміщення, м.
Проектна кімната 10 х 8 х 4,0
Спортивний зал 30 х 12 х 5,0
Навчальна аудиторія 15 х 8 х 4,5
Зал засідань 12 х 10 х 5,0
Актовий зал 20 х12 х 5,0
Читальний зал 15 х 8 х 4,0
Торговий зал 15 х 8 х 4,5
Робоча кімната 12 х 8 х 6
Конструкторське бюро 16 х 10 х 5,0

 

.

Згідно з існуючими даними за ДБН В.2.5-28-2006 прийняти й установити джерело світла для заданого приміщення і кількість ламп в одному світильнику.

Потрібно:

1. Вибрати джерело світла і тип світильника.;

2. Підібрати потужність чи тип (марку) лампи, що забезпечує нормативну освітленість при прийнятій нижче ( в подальших розрахунках) їхній кількості, аргументувати необхідний світловий потік однієї лампи;

3. Обґрунтувати норму освітлення робочої поверхні в заданому приміщенні.

4. Залежно від індекса приміщення та сполучення коефіцієнтів відбиття визначити коефіцієнт використання світлового потоку;

5. Розрахувати кількість світильників і кількість ламп в одному світильнику;

6. Вибрати схему розташування світильників і подати її графічно.

 

Вказівки до розв’язання задачі

Розрахунок ведуть методом загального рівномірного штучного освітлення за коефіцієнтом використання. Залежно від розмірів і призначення приміщення намічають принципову конструкцію світлової установки, тип джерела світла в ній ( табл.. 2.2).

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом.

Таблиця 2.2

Передостання цифра залікової книжки Лампи Тип лампи Коефіцієнт відбиття
стелі стін підлоги
розжарювання В - 20
газорозрядні ЛБ - 40
газорозрядні ЛДС - 40
розжарювання Г - 40
газорозрядні ЛД - 40
газорозрядні ЛБ - 30
газорозрядні ЛД - 80
газорозрядні ЛДС - 80
розжарювання Г - 150
газорозрядні ЛБ - 20

Використовуючи додаток 1, визначаємо необхідний світловий потік однієї лампи Фл-, лм (беруть з технічної характеристики лампи);

 

Ен – нормована освітленість (лк) для заданого приміщення визначається за

ДБН В.2.5-28-2006 ( витяг з якого наведений у додатку4).

Залежно від геометричних характеристик приміщення знаходять i – індекс приміщення:

 

I = S / [h (a+b)]

 

де S – площа приміщення, м2;

S= а х b,

де а – довжина приміщення, м;

b– ширина приміщення, м;

h - розрахункова висота.

Знаходимо розрахункову висоту за формулою: h = H-hр- hс,

де Н – висота приміщення, м

hр - висота поверхні над підлогою, яка розраховується, hр = 0,8м

hс - висота підвісу світильника, м

 

Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку η, % за додатком 2, згідно з індексом приміщення і ступенем відображення стелі ρстелі; стін ρстін; і підлоги ρпідлоги :

 

η = f(a; b; h; ρстелі; ρстін; ρпідлоги),

 

де a - довжина, b- ширина, приміщення; h-висота підвіски світильника над освітлюваною поверхнею; ρстелі; ρстін; ρпідлоги - коефіцієнти відбиття відповідно стелі, стін та підлоги (табл..2.2.)

Остаточний розрахунок виконуємо згідно з формулою:

 

n=(Ен * S*K3*Z) / (N*Фл*η) ,

 

де n- кількість світильників, шт. При розрахунку слід вважати, що n (та N) – неодмінно ціле число (неможливо зробити якусь дрібну частину лампи чи світильника). Люмінесцентне освітлення у приміщеннях з постійним перебуванням людей задля боротьби з явищем пульсації світлового потоку вимагає число ламп в 1 світильнику, кратне 2, тобто N=2, N=4, N=6 тощо. У приміщеннях з постійним перебуванням людей категорично забороняється застосовувати однолампові люмінесцентні світильники, що живляться від змінного струму і не мають спеціальних засобів боротьби із пульсацією.

N-кількість ламп в одному світильнику, шт. Світильники з лампами розжарювання можуть мати довільне число ламп. Люмінесцентне освітлення в приміщенні вимагає число ламп в одному світильнику кратне двум;

Фл- світловий потік однієї лампи, лм (беруть з технічної характеристики лампи);

Ен – нормована освітленість за СНіП (див. вище), лк;

K3- коефіцієнт запасу, що враховує старіння, запилення світильників [додаток 3];

Z-коефіцієнт рівномірності. Для ламп розжарювання і ДРЛ – Z=1,15, для люмінесцентних – Z=1,1;

S-площа приміщення, м2;

η – коефіцієнт використання, визначють за таблицями. У формулу підставляють у частках одиниці ( а не у відсотках).

Таким чином, на підставі розрахунку визначають необхідну кількість ламп (N); обирають місце розташування світильників і їх кількість n, яку зображують на графічній схемі.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.