Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 18. Драматургія “розстріляного відродження”. Творчість М.Куліша.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Переборення масовизму в українському сценічному мистецтві, подолання інерції агітки. Театр Леся Курбаса. Творчість Мирослава Ірчана, І.Дніпровського, Я.Мамонтова, І.Кочерги, І.Микитенка та ін.

2. Творча еволюція драматурга М.Куліша від реалізму до полістильності, від соціально-психологічної драми до експериментальної.

3. Сільська трилогія М.Куліша. Інтерпретація голоду 1921р. у трагедії “97”, кілька редакцій твору, амбівалентність героїв в екстремальних умовах. Катастрофа села у драмі “Комуна в степах”, “Прощай, село!”. Поглиблення реалістичного дискурсу, оновлення традиції “корифеїв українського театру”.

4. Пошуки М.Куліша інших жанрово-стильових домінант драматургії, намагання розширити її виражально-зображальні можливості: “Отак загинув Гуска”, “Хулій Хурина” тощо.

5. “Народний Малахій”. Історія, проблематика, інтертекстуальна основа. Осудження утопічних моделей соціалізації суспільства. Небезпечний рецидив малахіанства. Елементи трагіфарсу. Роль реплік та ремарок.

6. Філологічна комедія “Мина Мазайло” як рефлексія на українізацію. Проблема мови та національної ідентифікації. Роль реплік та ремарок.

7. Трагедія “Патетична соната”, мотиви її написання, проблематика. Архітектонічні і композиційні особливості. Роль музики, реплік та ремарок. Колізії у стосунках Ілька Юги та Марини. Висвітлення катастрофи українства під час визвольних змагань. “Патетична соната” на сцені театру О.Таїрова.

8. Трагікомедія “Маклена Ґраса”. Загострення екзистенційної проблематики у ситуації абсурду буття. Польський колорит як прикриття актуальності п’єси. Ініціація Маклени у стосунках із збанкрутілим Зарембським. Ґротескна постать Ігнатія Падури.

9. Новаторське експериментаторство М.Куліша в українській драматургії.

 

Література:

Атаманчук В. Ідейні колізії у драмі Миколи Куліша "97": трагедійний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – C. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16).

Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 43-51.

Голобородько Я.Ю. Микола Куліш: сучасний погляд / Я.Ю. Голобородько. – Х., 2004.

Ґроно нездоланих співців. – К.,1997.

Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. – К., 2010

Історія української літератури: У 2 кн. – К.,1998. – Кн.1.

Ковалів Ю. Ренесанс української прози і драматургії 20-х років ХХ століття. – К.,2007.

Кодак М. Драматика "патентичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі // Слово і час – 2011. – № 3. – С. 33-41.

Косач Ю. Слово про Миколу Куліша // Слово і час. – 2009. – № 12. – С. 48-54.

Кузякіна Н. П’єси Миколи Куліша. – К.,1970.

Лавріненко Ю. Микола Куліш.// Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К.,1994. – Кн.1.

Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2006. – Вип. 8: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404.

Матющенко Анжела У тіні Куліша: риси експресіонізму в українській драматургії 1920-х рр. // Слово і час. – 2008. – №12. – С. 14-19.

Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2003. – Т. 4: Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128.

Працьовитий В. Поетика драми "Маклена Граса" Миколи Куліша // Українське літературознавство: збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 67. – С. 155-162.

Свербілова Т. Російська культура як "інший" у спадщині Миколи Хвильового та модель подолання окциденталізму у проекті Миколи Куліша // Слово і час. – 2010. – № 1. – С. 3-18

Семенюк Г.Ф. Микола Куліш і становлення української драматургії радянської доби. – К.,1991.

Семенчук І. Слухаю музику людської душі...: Становлення Миколи Куліша - драматурга. Літ-ний профіль. – К., 1997.

Скорина Л. Інтертекстуальне прочитання комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 44-50.

Скорина Л. Християнський і фольклорний коди "колгоспної трагедії" Миколи Куліша "Прощай, село" // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. – 2007. – Вип. 118. – С. 55-62. – (Філологічні науки)

Смолич Ю.Тв.: У 8 т. – К.,1986. – Т.7.

Шевчук Оксана Протистояння (Микола Куліш та його доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2000. – С. 37-45. – (Українознавство; Вип. 3)

Шерех Ю. Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. – Нью-Йорк,1964.

Школа В. Проблема вибору в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша // Українська мова і література в школі. Спецвипуск. – 2010. – № 1 (79). – С. 54-55

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.