Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ІІІ. ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Атом серця: Українська поезія першої половини ХХ століття. – К.,1993.

2. Бойко Ю. Вибрані праці. - К., 1992.

3. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. – Л.,1939.

4. Гроно нездоланих співців: Зб. – К.,1997.

5. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Л.,1991.

6. 20-роки: Літературні дискусії, полеміки. – К.,1991.

7. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – К.,1991.

8. “З порога смерті...” Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.,1991.

9. Ільєнко І.О. У жорнах репресій: про українських письменників (за архівами ДПУ-НКВС). – К.,1995.

10. Ільницький М.Західноукраїнська та еміграційна поезія 20-30-х років. – Л.,1989.

11. Історія української літератури ХХ століття: У 2 книгах. – К.,1988.

12. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.,1995.

13. Зеров М. Українське псьменство. – К.,2003.

14. Ковалів Ю. “Празька школа”: на крутосхилах “філософії чину”. – К., 2001.

15. Ковалів Ю. Скрипторій. – Біла Церква, 2004.

16. Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ століття. – К.,2000.

17. Ковалів Ю. Художня хроніка великої трагедії (українська література періоду другої світової війни). – К.,2004.

18. Ковалів Ю. “Рокотанням-риданням бандур”. – К.,2006.

19. Ковалів Ю. Ренесанс української прози 20-х років ХХ століття. – К.,2007.

20. Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади у двох книгах. К.,2008.

21. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. – Нью-Йорк, 1964.

22. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917-1927). – Т.1,2. – Х.,1928.

23. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. – К.,2007.

24. Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20-30-х років. – Л.,1999.

25. Лавріненко Ю. Розтріляне відродження. Антологія 1917-1933. – К.,2002.

26. Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917-1934. – К.,2000.

27. Маланюк Є.Книга спостережень. – К.,1998.

28. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К.,1997.

29. Неврлий М.Українська поезія 20 років: Мікропортрети в художніх стилях і напрямах. – К.,1991.

30. Новиченко Л. Вибрані праці: В 2 т. – К.,1984.

31. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.,1999.

32. Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К.,1993.

33. Славутич Яр. Розстріляна Муза: Нарис про поетів. – К.,1991.

34. Смолич Ю. Тв.: У 8 т. – К.,1986. – Т.7.

35. Соловей Е.С. Поезія пізнання (філософська лірика в сучасній літературі). – К.,1991.

36. Тростянецький А.А. Шляхом боротьби і шукань. – К.,1968.

37. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики: У 4 кн. – К.,1993-1995.

38. Шерех Ю. Не для дітей. – Нью-Йорк, 1969; Друга черга. – “Сучасність”,1977; Третя сторожа. – К.,1993.

 

 

Контрольні запитання до змістового модулю 1

1. Літературні угруповання 20-х рр. ХХ ст., їхні ідейно-естетичні платформи.

2. “Кларнетизм” як стильова ознака ранньої лірики П.Тичини.

3. Версифікаційне розмаїття збірки "Вітер з України" П.Тичини.

4. Версифікаційні пошуки "неокласиків" (на прикладі П.Филиповича або М.Драй-Хмари).

5. Літературна дискусія 1925-1928 років. Перебіг, основні проблеми, закінчення.

6. Герметична лірика В.Свідзинського.

7. Еволюція футуризму в українській літературі.

8. Кларнетизм як ідіостиль П.Тичини та синтез тенденцій модернізму й національного ренесансу.

9. Концепції "психологічної Європи", "романтики вітаїзму", "азіатського ренесансу", сформульовані М.Хвильовим.

10. Неординарна лірика О.Влизька.

11. Основні мотиви поезії В.Сосюри 20-30-х років.

12. Імпресіоністична новелістика Г.Косинки, його еволюція до неореалізму.

13. Український поетичний авангардизм (футуризм, конструктивізм).

 

Контрольні запитання до змістового модулю 2

 

 1. Патетична соната" М.Куліша як новий різновид в українській драматургії.
 2. Висвітлення абсурду буття у новелах М.Хвильового ("Кіт у чоботях", "Редактор Карк", "Мати" тощо.
 3. Загострення екзистенційної проблематики у трагікомедії "Маклена Граса" М.Куліша.
 4. Експериментальна проза М.Йогансена.
 5. Експериментальна проза 20-х років (на прикладі творчості В.Петрова-Домонтовича).
 6. Роман «Майстер корабля» Ю.Яновського – застосування принципів інтерсеміотики.
 7. Ідейно-естетична концепція поетів «празької школи».
 8. Екзистенційна проблематика роману "Місто" В.Підмогильного
 9. Романи К.Поліщука: поетика, проблематика.
 10. Особливості розвитку літературного процесу в Західній Україні міжвоєнного часу. Творчість Б.-І. Антонича
 11. Поєднання любовного та публіцистичного дискурсу у романі "Вальдшнепи" М.Хвильового.
 12. Неореалістичні стильові ознаки лірики та інтелектуальний пафос Є.Плужника.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.