Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перелік питань на іспит

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Розмаїття стильових тенденцій в українській літературі 20-х років ХХ ст.

2. Революційний романтизм та лірика "перших хоробрих" (В.Еллан, В.Чумак).

3. "Ланка" – МАРС, спроба формування високих критеріїв літератури.

4. "Плуг", його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції.

5. ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську літературу в іманентних характеристиках.

6. "Гарт", його програма, протистояння "Плугу".

7. Літературні організації "Молодняк" та ВУСПП, їхня прокомуністична зорієнтованість.

8. Причини виникнення Літературної дискусії 1925-1928 рр. та питання, порушені нею.

9. «Блакитний роман» Г.Михайличенка – перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії.

10. Герметична лірика В.Свідзинського.

11. Пізній символізм в українській поезії, його відмінність від раннього символізму (на прикладі поезії О.Слісаренка, Д.Загула, Я.Савченка).

12. Сувора правда громадянської війни у ліриці Д.Фальківського.

13. Київські "неокласики" як теоретична та історична проблема.

14. Критерії гармонії та краси у ліриці М.Рильського-"неокласика".

15. Культура поетичного мовлення в сонетах та олександрійських віршах М.Зерова.

16. Версифікаційні пошуки "неокласиків" (на прикладі П.Филиповича або М.Драй-Хмари).

17. Неординарна лірика О.Влизька.

18. Кларнетизм як ідіостиль П.Тичини та синтез тенденцій модернізму й національного ренесансу.

19. Протистояння "гармонії сфер" деструктивним реаліям у збірці "Плуг" П.Тичини.

20. Розпад кларнетизму у поезії П.Тичини 20 – 30-х років.

21. Ігрова поетика прози М.Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника (на прикладі художніх творів)

22. Неоднозначна семантика новели "Я (Романтика)" М.Хвильового.

23. Нефабульна проза М.Хвильового ("Арабески").

24. Проблема "зайвих людей" у "Повісті про санаторійну зону" М.Хвильового.

25. Концепції "психологічної Європи", "романтики вітаїзму", "азіатського ренесансу", сформульовані М.Хвильовим.

26. Сатиричні твори М.Хвильового («Іван Іванович», «Ревізор», «Оповідання про Степана Трохимовича»).

27. Поєднання любовного та публіцистичного дискурсу в романі "Вальдшнепи" М.Хвильового.

28. Неоромантична лірика В.Сосюри, ознаки амбівалентності та петраркізму.

29. Необароко М.Бажана під час "бурі і натиску" його творчої еволюції.

30. Головні віхи українського футуризму: від раннього кверофутуризму до панфутуризму.

31. Гротескні картини психічних станів у поезії Гео Шкурупія. Прийоми деестетизації дійсності.

32. Творчість М.Семенка: збірки, образ П’єро, поетика, втілення теоретичних настанов у поезії.

33. Футуристична квазітеорія “деструкції – екструкції – конструкції”, вихід за межі мистецтва.

34. Жанрово-стильові шукання Г. Шкурупія у прозі («Жанна-батальйонерка»).

35. Експерименти з формою у романі «Інтелігент» Л.Скрипника

36. «Лівий» роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози.

37. Особливості так званого «лівого» роману: поетика, композиція, естетика. Втілення цих рис у романі «Голяндія» Д.Бузька.

38. «Ландшафтний» роман М.Йогансена («Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію»).

39. Творчість В.Поліщука: від динамічного конструктивізму до спіралізму. Принцип біологічного органіцизму.

40. Експериментальна (філологічна) полістильна лірика “ювеліра форми” М.Йогансена. Трагічні інтонації в його поезії.

41. Випробування героїв у прозі Г.Косинки ("Фавст", "Політика", "Гармонія" тощо).

42. Імпресіоністична новелістика Г.Косинки, його еволюція до неореалізму.

43. Експериментальний роман «Майстер корабля» Ю.Яновського – застосування принципів інтерсеміотики.

44. Роман у новелах «Чотири шаблі» Ю.Яновського – апологетизація народного резистансу під час національно-визвольних змагань; особливості архітектоніки твору.

45. Роман «Дівчина з ведмедиком» В.Домонтовича: головна ідея, експериментальна основа, подвійний сенс.

46. Апробація ідеї «серафічного кохання» в романі «Доктор Серафікус» В. Домонтовича.

47. Риси інтелектуальної прози в романі «Невеличка драма» В. Підмогильного.

48. Екзистенційна проблематика роману "Місто" В.Підмогильного.

49. Поезія Є.Плужника: ключові образи, основні екзистенційні мотиви, стильові домінанти.

50. Поема "Галілей" Є.Плужника: антицивілізаційні та космогонічні аспекти.

51. Вплив автодеструкції та роздвоєності свідомості письменника на його творчість. Основні мотиви прозових творів І.Дніпровського.

52. Романи К.Поліщука в контексті художнього осмислення подій української революції 1917-1920 рр. («Отаман Зелений», «Гуляйпільський «батько»).

53. Мала проза К.Поліщука:фольклорно-фантастичні оповідання, готична проза, оповідання про Першу світову війну.

54. «Вертеп» А.Любченка – реанімація в контексті зрілого модернізму давніх жанрів, зокрема барокового видовища містерій та інтерлюдій.

55. Філологічна комедія "Мина Мазайло" М.Куліша як рефлексія на українізацію.

56. Трагіфарс "Народний Малахій" М.Куліша, заперечення безвідповідальних утопій.

57. "Патетична соната" М.Куліша як новий різновид в українській драматургії.

58. Загострення екзистенційної проблематики у трагікомедії "Маклена Граса" М.Куліша.

59. Передумови виникнення та специфіка «Празької школи». Естетична концепція "Празької школи".

60. Історіософічна лірика Є.Маланюка.

61. Філософічні медитації та архетипи героїки в ліриці О.Ольжича.

62. Неоромантичний пафос лірики Олени Теліги.

63. Основні концепти поезії Б.-І.Антонича

64. Специфіка "соцреалізму" як штучного напряму в українській літературі.

65. Жанрове новаторство Остапа Вишні. Усмішки.

66. Кіноповість "Україна в огні" О.Довженка: мистецькі риси та елементи соцреалізму.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 1

 

1. Розмаїття стильових тенденцій в українській літературі 20-х років ХХ ст.

2. Риси інтелектуальної прози в романі «Невеличка драма» В. Підмогильного.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 2

 

1. Революційний романтизм та лірика «перших хоробрих» (В. Еллан (Блакитний), В.Чумак).

2. Кіноповість «Україна в огні» О.Довженка: мистецькі риси та елементи

соцреалізму.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 3

 

1. Основні концепти поезії Б.-І. Антонича.

2. Причини виникнення Літературної дискусії 1925-1928 рр. та питання, порушені нею.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 4

 

1. «Ланка» – МАРС, спроба формування високих критеріїв літератури.

2. Апробація ідеї «серафічного кохання» у романі «Доктор Серафікус» В. Домонтовича.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 5

 

1. «Блакитний роман» Г. Михайличенка – перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії.

2. Футуристична квазітеорія «деструкції – екструкції – конструкції», вихід за межі мистецтва.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 6

 

1. «Плуг», його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції.

2. Загострення екзистенційної проблематики в трагікомедії «Маклена Граса» М. Куліша.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 7

 

1. Версифікаційні пошуки «неокласиків» (на прикладі П. Филиповича або М. Драй-Хмари).

2. Специфіка «соцреалізму» як штучного напряму в українській літературі.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 8

 

1. ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську літературу в іманентних характеристиках.

2. Необароко М. Бажана під час «бурі і натиску» його творчої еволюції.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 9

 

1. Київські «неокласики» як теоретична та історична проблема.

2. Жанрове новаторство Остапа Вишні. Усмішки.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 10

 

1. «Гарт», його програма, протистояння «Плугу».

2. Трагіфарс «Народний Малахій» М. Куліша, заперечення безвідповідальних утопій.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 11

 

1. Екзистенційна проблематика роману «Місто» В.Підмогильного.

2. Неоромантичний пафос лірики Олени Теліги.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 12

 

1. Літературні організації «Молодняк» та ВУСПП, їхня прокомуністична зорієнтованість.

2. Творчість В. Поліщука: від динамічного конструктивізму до спіралізму. Принцип біологічного органіцизму.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 13

 

1. Герметична лірика В. Свідзинського.

2. Експерименти з формою в романі «Інтелігент» Л. Скрипника.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 14

 

1. Пізній символізм в українській поезії, його відмінність від раннього символізму (на прикладі поезії О. Слісаренка, Д. Загула, Я. Савченка).

2. «Патетична соната» М.Куліша як новий різновид в українській драматургії.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 15

 

1. Сувора правда громадянської війни у ліриці Д.Фальківського.

2. «Лівий» роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 16

 

1. Критерії гармонії та краси у ліриці М. Рильського-«неокласика».

2. «Ландшафтний» роман М. Йогансена («Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію»).

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 17

 

1. Культура поетичного мовлення в сонетах та олександрійських віршах М. Зерова.

2. Імпресіоністична новелістика Г. Косинки, його еволюція до неореалізму.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 18

 

1. Головні віхи українського футуризму: від раннього кверофутуризму до панфутуризму.

2. Філологічна комедія «Мина Мазайло» М. Куліша як рефлексія на українізацію.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 19

 

1. Неординарна лірика О. Влизька.

2. Випробування героїв у прозі Г. Косинки («Фавст», «Політика», «Гармонія» тощо).

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 20

 

1. Експериментальний роман «Майстер корабля» Ю. Яновського – застосування принципів інтерсеміотики.

2. Кларнетизм як ідіостиль П. Тичини та синтез тенденцій модернізму й національного ренесансу.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 21

 

1. Протистояння «гармонії сфер» деструктивним реаліям у збірці «Плуг» П. Тичини.

2. Жанрово-стильові шукання Г. Шкурупія в прозі («Жанна-батальйонерка»).

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 22

 

1. Концепції «психологічної Європи», «романтики вітаїзму», «азіатського ренесансу», сформульовані М. Хвильовим.

2. Історіософічна лірика Є. Маланюка.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 23

 

1. Ігрова поетика прози М. Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника (на прикладі художніх творів).

2. Поема «Галілей» Є. Плужника: антицивілізаційні та космогонічні аспекти.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 24

 

1. Проблема «зайвих людей» у «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового.

2. Гротескні картини психічних станів у поезії Гео Шкурупія. Прийоми деестетизації дійсності.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 25

 

1. Поєднання любовного та публіцистичного дискурсу в романі «Вальдшнепи» М. Хвильового.

2. Творчість М. Семенка: збірки, образ П’єро, поетика, втілення теоретичних настанов у поезії.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 26

 

1. Особливості так званого «лівого» роману: поетика, композиція, естетика. Втілення цих рис у романі «Голяндія» Д. Бузька.

2. Філософічні медитації та архетипи героїки в ліриці О. Ольжича.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 27

 

1. Розпад кларнетизму в поезії П. Тичини 20 – 30-х років.

2. Нефабульна проза М. Хвильового («Арабески»).

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 28

 

1. Неоднозначна семантика новели «Я (Романтика)» М. Хвильового.

2. Передумови виникнення та специфіка «Празької школи». Естетична концепція «Празької школи».

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 29

 

1. Роман «Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича: головна ідея, експериментальна основа, подвійний сенс.

2. Поезія Є. Плужника: ключові образи, основні екзистенційні мотиви, стильові домінанти.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 30

 

1. Неоромантична лірика В. Сосюри, ознаки амбівалентності та петраркізму.

2. Експериментальна (філологічна) полістильна лірика «ювеліра форми» М. Йогансена. Трагічні інтонації в його поезії.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 31

 

1. Вплив автодеструкції та роздвоєності свідомості письменника на його творчість. Основні мотиви прозових творів І. Дніпровського.

2. Роман у новелах «Чотири шаблі» Ю. Яновського – апологетизація народного резистансу під час національно-визвольних змагань; особливості архітектоніки твору.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 32

 

1. Романи К. Поліщука в контексті художнього осмислення подій української революції 1917-1920 рр. («Отаман Зелений», «Гуляйпільський батько»).

2. Сатиричні твори М. Хвильового («Іван Іванович», «Ревізор», «Оповідання про Степана Трохимовича»).

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра новітньої української літератури

 

Спеціальність Літературна творчість, українська мова та література.

Курс ІV

Навчальний предмет Історія української літератури І пол. ХХ ст.

 

Білет № 33

 

1. Мала проза К. Поліщука: фольклорно-фантастичні оповідання, готична проза, оповідання про Першу світову війну.

2. «Вертеп» А. Любченка – реанімація в контексті зрілого модернізму давніх жанрів, зокрема барокового видовища містерій та інтерлюдій.

 

Затверджено на засіданні кафедри новітньої української літератури

(протокол № 5 від «28» грудня 2011 року).

 

Екзаменатор асис. Рябченко М.М.

 

Зав. кафедри проф. Семенюк Г.Ф.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.