Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Цілі і завдання державного регулювання фінансів підприємств

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Державне регулювання в ринкових умовах являє собою законодавчо оформлену систему зовнішнього впливу на фінанси підприємств. Держава формує фінансову політику на макрорівні та здійснює законодавче регулювання фінансів мікрорівня. Воно визначає порядок утворення, розподілу і використання централізованих фондів фінансових ресурсів, які служать одним з джерел фінансування підприємств.

Основними напрямками державного регулювання фінансової діяльності підприємств є: податкова система, ціноутворення,зовнішньоекономічна діяльність, грошовий обіг, кредитування, форми платежів і розрахунків, організація обігу цінних паперів, бюджетне фінансування, склад і компетенція органів державного управління у вирішенні фінансових питань, державні гарантії, ліцензування окремих видів діяльності.

Елементами фінансового контролю є: мета контролю, суб'єкт контролю, об'єкт контролю, предмет контролю, методи контролю.

Мета контролю - це те, що визначає зміст фінансового контролю (попередження порушення фінансової дисципліни, виявлення фактів порушення фінансової дисципліни).

Суб'єкт контролю - це особа, яка здійснює фінансовий контроль (державні органи, власник, господарюючий суб'єкт).

Об'єкт контролю - це особа, що піддається фінансового контролю (державний орган, господарюючі суб'єкти, фізичні особи).

Предмет контролю - це матеріальні носії, що містять відомості про фінансову, фінансово-господарської діяльності (первинна бухгалтерська документація, звітна документація).

Механізмом державного впливу на підприємницьку діяльність є економічні (непрямі) і адміністративні (прямі) методи. Вони повинні використовуватися в комплексі при проведенні фіскальної, інвестиційної, цінової, амортизаційної, грошово-кредитної та іншої політики, таким чином, щоб не зруйнувати ринкові основи, не допустити кризових явищ.

Економічні методи (непрямі) впливу держави на підприємницьку діяльність досить різноманітні. Основними з них є:

- Податки;

- Способи перерозподіл доходів і ресурсів;

- Ціноутворення;

- Державна підприємницька діяльність;

- Кредитно-фінансові механізми та інші.

Адміністративні методи (прямі) повинні використовуватися, якщо економічні методи неприйнятні або недостатньо ефективні. До них відносяться:

- Обмеження;

- Заборони;

- Ліміти;

- Квотування;

- Та інше.

Їх доцільно використовувати в наступних областях:

- Охорони навколишнього середовища;

- Сертифікації, стандартизації, метрології;

- Соціальної політики;

- Зовнішньоекономічної діяльності;

- Діяльності природних державних монополій.

Економічні та адміністративні методи впливають на фінансову діяльність підприємств.

Фінанси підприємств служать головним інструментом державного регулювання економіки. З їх допомогою здійснюється регулювання відтворення виробленого продукту, забезпечується фінансування потреб розширеного відтворення на основі оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і на нагромадження. Фінанси підприємств можуть використовуватися для регулювання галузевих пропорцій в ринковій економіці, сприяти прискоренню розвитку окремих галузей економіки, створення нових виробництв і сучасних технологій, прискоренню науково-технічного прогресу.

Світовий досвід показує, що в умовах реформування економіки, у кризових ситуаціях роль держави зростає, в умовах стабільності та пожвавлення - знижується.

Держава повинна поступово відійти від надмірного втручання в справи бізнесу, що дозволить чітко окреслити сферу державного регулювання та підвищити його ефективність.

Для вирішення цих завдань необхідно буде внести зміни до нормативно-правових актів з регулювання підприємницької діяльності. Уряд має намір радикально змінити процедуру реєстрації юридичних осіб, перейшовши до повідомного порядку з одночасним встановленням правил нагляду і введенням відповідної відповідальності засновників за відповідність заявлених відомостей їх фактичному стану.

З метою створення режиму максимального сприяння для розвитку бізнесу передбачається обмежити повноваження і функції контролюючих органів, порядок і спростити порядок ліцензування видів діяльності, розробити закон про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, що забезпечує захист прав кредиторів, власників підприємств і організацій.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.