Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розвиток державної підтримки підприємництва в Україні за підсумками 2013 року 

За даними Держстату України станом на 01.01.2013 в Україні налічувалося 1 600 127 суб’єктів господарювання, з яких 698 суб’єктів великого підприємництва, 20 550 суб’єктів середнього підприємництва та 1 578 879 суб’єктів малого підприємництва. Протягом 2011-2012 років спостерігалося зменшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва. В структурі суб’єктів господарювання збільшилася питома вага суб’єктів середнього підприємництва з 1,24 % від загальної кількості суб’єктів господарювання у 2011 році до 1,29 % від загальної кількості суб’єктів господарювання у 2012 році за рахунок зменшення кількості суб’єктів малого підприємства (додаток А, таблиця А.1).

Відповідно до чинного законодавства України учасниками господарських відносин можуть бути юридичні та фізичні особи. На початок 2013 року в Україні господарську діяльність здійснювали 364 935 юридичних осіб, з яких 20 189 – середні підприємства і 344 048 – малі підприємства, та 1 235 192 фізичних осіб-підприємців. Тенденція до кількісного зростання була характерна лише для фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність у сфері середнього підприємництва (додаток А, таблиця А.2).

У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств станом на 01.01.2013 частка малих підприємств становила 94,3 %, середніх – 5,5 % та великих – 0,2 % (Рис. 2.1). Протягом 2010 – 2012 років ці показники не зазнали змін.

 

Рис. 2.1. Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до загальної кількості підприємств станом на 01.01.2013.

Як і в попередні роки переважна кількість середніх і малих підприємств України зосереджена в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та в місті Києві. Найменші кількісні показники середніх і малих підприємств демонструють Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області та місто Севастополь (додаток А, таблиця А.3).

За результатами 2012 року кількісні показники середніх і малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України, у порівнянні з 2011 роком, зменшилися з 5 до 4 одиниць для середніх підприємства та з 77 до 76 одиниць для малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України.

В регіональному розрізі найкращі показники кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України у містах Києві і Севастополі, Одеській, Київській і Харківській областях. Найнижчі показники кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України в Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Чернівецькій та Рівненській областях (Рис.2.2).

Рис. 2.2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України за регіонами (одиниць).

Станом на 01.01.2013 загальна кількість фізичних осіб-підприємцівна 10 тис. осіб наявного населення України становить 271 одиницю, що на 6,6 % менше ніж за звітний період минулого року. Найкращим цей показник є в місті Севастополі, Хмельницькій, Київській, Миколаївській і Одеській областях, а найгіршим – у Кіровоградській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Кількість фізичних осіб-підприємців на 10 тис. осіб наявного населення України за регіонами (одиниць).

На кінець 2012 року у секторі малого і середнього підприємництва було зайнято 7,5 млн. осіб, що складає 40 % зайнятого населення працездатного віку. У порівнянні з 2011 роком кількість зайнятих працівників у суб’єктів малого і середнього підприємництва зменшилася на 3 %. При цьому, 2012 рік характеризувався уповільненням темпу зменшення кількості зайнятих працівників у зазначеній сфері, оскільки у 2011 році цей показник зменшився на 8 %, у порівняння з 2010 роком. Уповільнення відбулося за рахунок значного збільшення (більше ніж у 2 рази) кількості зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність у сфері середнього підприємництва. Кількість фізичних осіб-підприємців з урахуванням найманих працівників станом на 01.01.2013 становила 2,3 млн. осіб.

У 2012 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єкти малого і середнього підприємництва зріс на 11,2 % і склав 2 698,7 млрд. грн. При цьому, приріст спостерігався як для малого, так і для середнього підприємництва.

Суб’єкти малого і середнього підприємництва за 2012 рік реалізували 60,5 % від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) в Україні, з них 39,7 % реалізовано середніми підприємствами, 15,1 % – малими підприємствами та 5,7 % – фізичними особами – підприємцями (Рис. 2.4).

 

 

Рис. 2.4. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції

За 2012 рік.

У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, питома вага яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) сумарно більше 60 %. Значно меншими є показники промисловості (20,3 %), сільського господарства (5,5 %), будівництва (5,4 %) (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва в обсягах реалізації продукції за видами економічної діяльності за 2012 рік.

У 2012 році малими і середніми підприємствами було залучено 111 382,9 млн. грн. капітальних інвестицій, з яких 75 247,4 млн. грн. – середніми підприємствами та 36 135,5 млн. грн. – малими підприємствами. У порівнянні з 2011 роком, обсяг залучених капітальних інвестицій збільшився на 1 1193,2 млн. грн. У 2012 році відбулися зміни у структурі залучення капітальних інвестицій за рахунок збільшення інвестицій у великі підприємства. Так, 50 % капітальних інвестицій було спрямовано у великі підприємства, 34 % – у середні підприємства та 16 % – у малі підприємства.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, а також кредити банків та інші позики. Така структура джерел фінансування капітальних інвестицій, а саме домінування в ній внесків за рахунок власних коштів підприємств, ставить в залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну активність від їх прибутковості.

Станом на 01.01.2013 фінансовий результат до оподаткування підприємств, які одержали прибуток, склав 248 035,9 млн. грн. Для середніх підприємств цей показник склав 111 313,2 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 66,2 %, а для малих підприємств –39 794, 1 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 64,4 %.

Найбільше значення фінансового результату до оподаткування мали малі та середні підприємства, які здійснюють свою діяльність у наступних сферах: сільське, лісове та рибне господарство; оптова та роздрібна торгівля; промисловість; операції з нерухомим майном.

Повільно зростають податкові платежі від суб’єктів малого і середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів. Так, до Зведеного бюджету за 2012 рік від суб’єктів малого і середнього бізнесу надійшло 289 319,0 млн. грн., що на 8,6 % більше, ніж за звітний період минулого року.

Особливості розвитку малого і середнього підприємництва в регіонах наведено у Додатку Б.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.