Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Басанцов І. В. Стандартизація фінансового контролю як один із початкових етапів реформування контрольної системи України // Вісник Української академії банківської справи. - 2008. - № 1. - с.33-39.

2. Большаков С.В. Фінансова політика і фінансове регулювання економіки перехідного періоду. / / Фінанси. - 2002 р. - № 4.

3. Бурсученко Е.І. Фінансовий ринок:навчальний посібник . – М.: НОРМА - М, 2006. - 354с.

4. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Б: Контроль і ревізія. Підручник для студентів спеціальності « Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Третє видання, виправлене і доповнене – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.

5. Господарський кодекс України / Кодекс від 22 березня 2012 р. №436 - IV: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

6. Гриньова В.М. Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Третє видання. - К.: Знання - Прес. - 2006. - 423 c.

7. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Офіційний сайт. Держпідприємництвом України підготовлено щорічний аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні - [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/3226

8. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Офіційний сайт. Узагальнений звіт про стан виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва в Україні у 2013 році - [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/3023

9. Дмитренко Г.В. Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду // Економіка & держава. – 2009. - №7. – с.76-79.

10. Добровольська А. Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - С. 82-85.

11. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

12. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. № 2157: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

13. Про підприємництво: Закон України від 7.02.1992 р. №698-ХІІ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

14. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 р. № 315/96: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

15. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні Закон України: від 22.03.2012 р. № 4618-VI: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.

17. Кінащук Л. Фінансовий контроль в системі державного управління // Підприємство, господарство і право. – 2008. - №11. – с.97-99.

18. Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навчальний посібник. - К.: Видавництвово Європейського університету фінансів, інформація систем, менеджменту і бізнесу. - 2000.

19. Маслова С.О., Опалєв О.А. Фінансовий ринок. - М.: НОРМА - М, 2003.

20. Плескач В.Л., Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки //Фінанси України. – 2009. - №6 .- с.85-92.

21. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Шосте видання, виправлене та доповнене. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 c.

22. Покатаєва О. Методи державного регулювання підприємницької діяльності // Економіка і держава - 2008. - №1. - С.38 - 39.

23. Положення про Головне контрольне ревізійне управління України. Затверджено Указом Президента України від 28.11.2000 № 1265 / 2000: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

24. Романів Є. М., Хом'як Р. Л., Мороз А. С., Гресик В. В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. — Львів: «Інтелект-Захід», 2001.

25. Стефанюк І. Формування системи фінансового контролю // Економіка, фінанси, право. — 1999. — № 12.

26. Стефанюк І. Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності // Фінанси України.- 2007. - № 11. - с. 137 - 146.

27. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: навчальний посібник. — К.: Знання — Прес, 2001.

28. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: Монографія. — К.: КДТЕУ, 1998.

 

 

ДОДАТКИ

 

 

ДОДАТОК Б

Стан розвитку

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.