Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота №7 (9)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з параметром.

Мета:Уміти створювати найпростіших циклічні програми.

 

Теоретичні відомості

Команда циклу з параметром (For). Є два різновиди команди For.

Перший:

For<параметр>:=<вираз 1>To <вираз 2>Do<команда 1>;

Тут параметр – це змінна цілого, символьного, логічного або перерахованого типу, а вирази1 і 2 задають початкове значення.

Цей цикл треба розуміти так: «зроби команду 1 стільки разів, на скільки одиниць відрізняється вираз 2 від виразу 1. Після кожного проходження циклу параметр збільшується на одиницю.

Приклад:

Нехай S=0. Після виконання команди циклу

For i:=4 to 6 do begin s:=s+i; z:=2*i end;

Змінна sнабуде значення 0+4+5+6=15, а змінна z – 12.

Другий:

For<параметр>:=<вираз 1>DownTo <вираз 2>Do<команда 1>;

Відрізняється від попереднього тим, щопісля кожного проходження циклу параметр зменшується на одиницю.

Приклад 1:

Дано натуральне число n. Вичислити n!

Знаємо, що n! – це добуток всіх натуральних чисел від1 до n.

В ході циклу з параметром параметр постійно збільшується на 1, тому можна для перших двох записати формулу: N!:= N!*(і+1);

З кожним кроком значення і буде збільшуватись на 1, а N! в і разів, тому останнім числом параметра повинно бути n-1, щоб не вийти за межі значення n.

А програма буде такою:

Uses crt;

Var і, n, n1:integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘введіть натуральне число’);

Readln(n);

For i:=1 to n-1 do n1:=n1*i;

Writeln(n,’!=’,n1);

Readln;

End.

Приклад 2: Вивести на екран в ряд натуральні числа від х до 1.

Так, як в циклі з параметром downto значення параметра зменшується на 1, то при кожному кроці будемо виводити значення параметра на екран.

Uses crt;

Var і, х:integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘введіть натуральне число’);

Readln(х);

For i:=х downto 1 do Write (і,’ ’);

Readln;

End.

 

Хід роботи

  1. Пере вірити дію програм прикладів.
  2. Вичислити суму .
  3. Вивести на екран таблицю кубів натуральних чисел від n до 1.
  4. Протабулювати: а) у=х2 на проміжку -10 до 10

б)у=ех+2/х

в)у=х3+а.

  1. .

Контрольні питання

  1. Що таке цикл в програмуванні?
  2. Як діє цикл з параметром downto?
  3. Як діє цикл з параметром to?
  4. Що таке параметр?
  5. Як слід писати цикл, в якому за кожен крок виконується декілька дій?

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.