Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота № 8 (10)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з передумовою.

Мета:Уміти створювати найпростіші циклічні програми.

Теоретичні відомості

Команда циклу з передумовою (while) має вигляд

While<логічний вираз>do<команда 1>;

Дія команди. Доки значення логічного виразу істинне, виконується команда 1. Істинний логічний вираз описує умову продовження процесу виконання команди циклу.

Приклад: Нехай змінні х, мають значення , . Після виконання команди

Whilex<=8 do begins:+x; x:=x+1 end;

Вони набувають значень s=4+5+6+7+8=30, х=9.

Приклад. Вивести таблицю чисел від 20 до 30, їхні квадрати та куби за допомогою команди whileможна так:

і:=20;

while і<=30 do

Begin

writeln(i:4,i*i:6, i*i*i:8);

і := і + 1

End;

Приклад. Визначити дійсне додатне число а, для якоговиконується співвідношення а/2=0 в комп’ютерній арифметиці дійсних чисел. Таке число характеризує нижню додатну межу типу данихreal.

рrogramMinRlNum;

uses Crt;

vara : real;

Begin

clrscr;

a :=1;

whilea/2>0 doa := a/2;

writeln(,a = , , а); (Відповідь: а=2.9Е-39)

readln;

End.

Приклад: Протабулювати функцію на проміжку [0,3,1, з кроком і обчислити середнє арифметичне (s1) значень функції більших, ніж 0,1 менших, ніж 0,6.

program FlndSerednie;

usesCrt;

varx,y,s,sl,h,xk:real; n :integer;

Begin

clrscr;

x :=0; xk :=3.1; h :=0.1;

s :=0;n:=0;

whilex<=xk+h/2do

Begin

y :=sin(x);

writeln(x:3:1,y:6:2);

if(y>0.1) and(y<0.6) then

begins :=s+y; n := n+1 end;

x :=x+h;

End;

ifn>0 then

begin sl :s/n; writeln ('Середнє = ', s1)end

elsewriteln('Таких значень немає n=0');

readln

End.

Хід роботи

1. Перевірити роботу програм-прикладів.

2. Протабулювати (вивести значення функції) y=ax2+1 з кроком 2 на проміжку х є [-10;10].

3. Вирахувати значення суми , де f(x)=y3+5i

4. Вирахувати значення добутку

Контрольні питання

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.