Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота № 1

ВСТУП

 

Легка промисловість забезпечує потреби населення у тканинах, одязі, взутті, а також інші галузі спеціалізованими матеріалами. Вона включає в себе 30 великих галузей, які об’єднуються у групи: первинна переробка сировини, текстильна промисловість, швейна та взуттєва промисловість.

Повільні темпи розвитку легкої промисловості, а в останній час і її стагнація, спричиняють зниження конкурентоспроможності економіки України, що обумовлено рядом проблем:

– висока частка імпортованих товарів легкої промисловості, що ввозяться за заниженою митною вартістю та контрабандою, створюючи недобросовісну конкуренцію на ринку;

– недостатня купівельна спроможність населення;

– висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості;

– недоступність довгострокових кредитів;

– відсутність виробництва на Україні спеціалізованого обладнання та запасних частин до нього;

– різке скорочення сировинної бази та повна залежність текстильної промисловості від імпортованої сировини;

– відсутність цілісної державної політики до консолідації коштів державного бюджету, власних коштів підприємств, а також кредитів та залучених інвестицій;

– відсутність рівних умов для великих підприємств і малого бізнесу щодо особливостей оподаткування;

– відсутність привабливих умов, щодо залучення інвесторів для динамічного розвитку легкої промисловості;

– відсутність бюджетного фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, на розробку нових технологій;

– не спрощено митні процедури для роботи підприємств легкої промисловості як за давальницькою схемою, так і за умови чистого експорту;

– у більшості приватизованих підприємств легкої промисловості не має ефективного власника, який своїми коштами відповідав би за результати роботи підприємств, тому більше половини промислових підприємств галузі є збитковими;

– низька заробітна плата робітників галузі, різке зниження притоку молодих кадрів на підприємства.

Перспектива роботи галузі полягає у збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому ринку та у зростанні експорту продукції власного виробництва. Це дозволить щорічно стабільно нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент продукції, суттєво покращувати фінансовий стан підприємств, створювати нові робочі місця. Легка промисловість в змозі повернути свої позиції у структурі промислового виробництва країни, що безумовно позитивно вплине на стан економіки в цілому.

З метою підвищення технологічного рівня виробництва і розширення асортименту продукції легкої та текстильної промисловості, зменшення залежності підприємств від імпорту сировини і матеріалів необхідно вивчення будови, основних властивостей волокон, так як ці знання визначають хід технологічного процесу їх переробки та якість готової продукції.

Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Первинна переробка сировини», розроблено для виконання лабораторних робіт з метою набуття практичних навичок у дослідженні будови, властивостей та принципів оцінки якості бавовняних волокон на основі вивчення теоретичного курсу.

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

1. Перед виконання роботи студенти повинні вивчити матеріал, який відноситься до теми роботи за конспектом лекцій і рекомендованою літературою.

2. До виконання лабораторних робіт студенти допускаються після інструктажу по техніці безпеки праці та пожежній безпеці у лабораторії в цілому і на кожному робочому місці.

3. Після виконання лабораторних робіт студенти оформляють звіт в індивідуальних лабораторних журналах, до якого повинні входити: мета роботи, основні дані, завдання для виконання роботи, вихідні дані, результати вимірювань і розрахунків, таблиці, графіки та висновки.

4. По кожному розділу дисципліни, який закріплюється відповідною лабораторною роботою, студенти самостійно відповідають на комплекс контрольних питань, які допоможуть детальніше засвоїти новий матеріал.

5. Лабораторну роботу кожен студент захищає самостійно, за результатами захисту отримує залік.

 

Лабораторна робота № 1

Класифікація текстильних волокон, їх властивості і методи

розпізнавання.

Мета роботи - вивчити класифікацію текстильних волокон і ниток за двома основними принципами - походженню і будовою, основні методи розпізнавання різних видів волокон і ниток.

 

1.1. Стислі теоретичні відомості

 

Класифікація волокон за походженням і будовою.Для зручності вивчення великого числа схожих предметів в науці їх прийнято класифікувати за якими-небудь основними ознаками. Ознаками для класифікації текстильних матеріалів є особливості будови, хімічний склад, область застосування, походження матеріалів або способів виготовлення і т.д. Залежно від походження текстильні матеріали ділять на натуральні і хімічні. Натуральні - це волокна природного походження: рослинного, тваринного, мінерального, що складаються (за винятком азбесту) з органічних гетероцепних природних високомолекулярних сполук. До волокон з вищих вуглеводів відносяться волокна рослинного походження з різних частин рослини; на поверхні насіння - бавовна; в стінках стебел - льон, прядиво, джут, кенаф; в листях - манільське прядиво, сизаль, генекен; в оболонках плодів кокосового горіха - койр. До білкових волокон відносяться природні волокна тваринного походження (шерсть, шовк). До природних неорганічних сполук (силікатам) відносяться натуральні волокна, мінерали за походженням. Їх узагальнена назва - азбест, що залягає у вигляді тонковолокнистих жил і прожилок в гірських породах.

Хімічні волокна одержують з продуктів хімічної переробки природних високомолекулярних сполук, насамперед - целюлоза (це штучні волокна - віскозне, сиблонове, полінозне, мідно-аміачне, ацетатне, триацетатне), а також з білків тваринного і рослинного походження (казеїнове, соєве) або з волокноутворюючих полімерів, одержаних в результаті хімічного синтезу (це синтетичні волокна - поліамідне, поліакрилонітрильне, поліефірне).

До волокон з неорганічних високомолекулярних і низькомолекулярних з'єднань відносяться скляні, металеві і металізовані. Металічні нитки виробляються або формуються шляхом поступового витягання дроту з міді і її сплавів або шляхом нарізання плоскої алюмінієвої стрічки. Металізовані нитки є вузькими стрічками з плівок з металевим покриттям. На відміну від металевих металізовані нитки більш пружні і легкоплавкі. За своєю будовою синтетичні волокна ділять на карбоцепні (містять тільки атоми вуглецю), наприклад, поліакрилонітрильні (нітрон), полівінілспиртові (вініл), поліхлорвінілові (хлорин), поліолефінові (поліетиленові) і гетероцепні (крім вуглецю містять і інші елементи - азот, кисень і т.д.), наприклад, поліамідні (капрон, анід, енант), поліефірні (лавсан), поліуретанові (спандекс, лайкра) волокна.Класифікація окремих видів текстильних волокон приведена на рис. 1.2.


 
 


Хімічні властивості природних і штучних волокон.Під хімічними властивостями текстильних волокон розуміють відношення їх до дії кислот, лугів, окислювачів, розчинників і інших хімічних реагентів. Знання властивостей волокон різного походження дає можливість визначити вид волокон, їх приналежність до тієї або іншої групи по технічній класифікації волоконних матеріалів.

Природні целюлозні волокна (бавовна, льон і ін.) у воді не розчиняються, але набухають із збільшенням поперечних розмірів волокон до 40-50%.

Під дією кислот целюлоза розпадається за глюкозидними зв'язками (гідроліз), що приводить до значного зменшення міцності волокна:

При взаємодії целюлозних волокон з концентрованими лугами відбувається утворення лужної целюлози:

[C6H7O2(OH) 3] n + nNaOH > [C6H7O2(OH) 2ONa] n + nH2O

При обробці водою лужна целюлоза розпадається з утворенням гідратцелюлози:

Окислювачі можуть окислювати целюлозні волокна до зниження міцності волокна.

Відновники і органічні розчинники (спирт, бензол, ацетон і ін.) на целюлозні волокна не діють.

Білкові волокна (шерсть і натуральний шовк) набухають у воді. До дії кислот шерсть і шовк відносно стійкі: розбавлені кислоти не руйнують їх, а концентровані викликають гідроліз.

Луги руйнують білкові волокна. При цьому відбувається розрив сольових, цистинових і пептидних зв'язків.

В розбавлених кислотах і лугах білкові волокна набувають надмірний позитивний і негативний заряди:

луг

Окислювачі і відновники при підвищених концентраціях руйнують білкові волокна, що призводить до втрати міцності.

Віскозні волокна стійкі до дії всіх органічних розчинників, вживаних для хімічного чищення виробів. Проте вони більш чутливі до дії кислот і лугів, ніж натуральні целюлозні волокна.

Віскозне високомолекулярне волокно - сиблон більш міцне, пружне та зносостійке, ніж звичайне віскозне волокно, його розчинність в лугу в 2 рази менше.

Полінозне волокно перевершує звичайне віскозне волокно за міцністю, пружністю, зносостійкістю, стійкістю до дії лугів, але має більш низьку гігроскопічність.

Сиблон і полінозні волокна стійкі до всіх органічних розчинників, вживаних для хімічного очищення.

Мідно-аміачні волокна тонші, м'якіші, менше блищать, ніж віскозні. Хімічні властивості мідно-аміачних волокон аналогічні властивостям віскозного волокна.

Ацетилцелюлозні волокна мають більший блиск, тонші, м'якіші і легше віскозних. За пружністю ацетилцелюлозні волокна перевершують віскозні, а за гігроскопічністю, міцністю та зносостійкістю поступаються їм.

Ацетатні волокна розчиняються в спирті, ацетоні, мурашиній і оцтовій кислоті, дихлоретані, етилацетаті, а триацетатні волокна - в ацетоні і хлороформі.

Поліамідне волокно (капрон) не розчиняється органічними розчинниками, вживаними для хімічного чищення, стійкі до дії лугів будь-якої концентрації. Капрон розчиняється тільки в концентрованих мінеральних кислотах, в мурашиній і концентрованій оцтовій кислоті, а також у фенолі. Поліамідне волокно відрізняється низькою гігроскопічністю і легкоплавкістю.

Волокна анід і енант більш еластичні, пружні та стійкі до дії кислот, ніж капрон.

Поліефірне волокно (лавсан) стійке до хімічного чищення. Лавсан на відміну від капрону проявляє амфотерні властивості (розчиняється як концентрованими кислотами, так і концентрованими лугами). Гігроскопічність лавсану в 10 разів нижче, ніж капрону.

Поліакрилонітрільне волокно (нітрон) відрізняється дуже низькою гігроскопічністю в порівнянні з капроном. Нітрон стійкий до дії всіх органічних розчинників, вживаних для хімічного чищення, але руйнується лугами.

Полівінілхлоридні (ПВХ) волокна негігроскопічні, не набухають у воді, але мають високу паропроникність. ПВХ волокна стійкі до дії мінеральних кислот (окрім плавикової), лугів, спирту і бензину.

Модифіковане полівінілхлоридне волокно (хлорин) відрізняється високою кислотостійкістю, не розчиняється навіть в «царській горілці», стійке до дії лугів і окислювачів.

Полівінілспиртове волокно (вінол) - найбільш гігроскопічне волокно. За гігроскопічністю вінол наближається до бавовни, стійкий до дії мильно-содових розчинів.

Поліолефінові волокна негігроскопічні, стійкі до дії кислот, лугів, окислювачів і відновників, але розчиняються у вазеліновому маслі.

Розпізнавання текстильних волокон.Розпізнати волокна різного походження можна шляхом їх спалювання, сухої перегонки (спалювання без доступу повітря), колористичними, мікроскопічними дослідженнями і по хімічних властивостях (по характерних реакціях). Для підтвердження ідентичності волокон кожний з методів повинен застосовуватися спільно з іншими.

Метод спалювання оснований на різній поведінці волокон рослинного, тваринного і хімічного походження. Природні целюлозні волокна при згорянні не плавляться, не змінюють форму при піднесенні до полум'я, при видаленні з полум'я продовжують горіти без плавлення. Після спалювання утворюється легкий попіл світло-сірого кольору і з'являється запах паленого паперу.

Шерсть і натуральний шовк при піднесенні до полум'я горять поволі, видаючи запах паленого пір’я. При згорянні утворюється крихка кулька чорного кольору, що легко розтирається в порошок.

Ацетатне волокно плавиться з виділенням характерного запаху оцтової кислоти, тоді як нітронове, капронове, лавсанове і ін. волокна плавляться без виділення характерного запаху. Залишок - тверда кулька, що спеклася.

Метод сухої перегонки заснований на прояві різних хімічних властивостей продуктами перегонки натуральних і хімічних волокон без доступу повітря. Продукти сухої перегонки шерсті, натурального шовку, нітрону і поліамідних волокон зафарбовують червоний лакмусовий папірець в синій колір, що підтверджує лужну реакцію. При сухій перегонці целюлозних волокон, лавсану і хлорину виділяються продукти, які зафарбовують синій лакмусовий папірець в червоний колір, що вказує на кисле середовище.

Колористичний метод полягає в розпізнаванні волокон за допомогою кольорових реакцій.

Вживані прилади і установки: витяжна шафа, водяна лазня, термометри, хімічний посуд, електрична плитка, термостійкі пробірки, крапельниця, фарфорова чашка, індикаторний папір, сушильна шафа, сухий спирт, набір хімреактивів, зразки волокон і ниток.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.