Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота№ 5.Визначення лінійної щільності волокон і ниток

 

Мета роботи -вивчити методи визначення лінійної густини волокон і ниток.

Товщина (тонина) - важлива властивість волокон і ниток. Чим тонше волокно, тим більш тонку, рівномірну і міцну пряжу можна спрясти. З більш тонких ниток виготовляють більш тонкі, м'які тканини і трикотажні полотна з меншою витратою сировини.

Товщина волокон і ниток зазвичай характеризується лінійною густиною, яка визначається відношенням їх маси до довжини:

де m - маса, мг, г;

L - довжина, м, км.

Одиниця лінійної густини мг/м або г/км прийнята як міжнародна і має умовне найменування текс. Для волокон використовують також більш дрібну одиницю - мілітекс, або мг/км, а для деяких напівфабрикатів прядильного виробництва більшу одиницю - кілотекс, або кг/км.

Тонину волокон і ниток іноді характеризують номером N - відношенням довжини волокон і ниток до їх маси:

де N - метричний номер, мм/мг, м/г, км/кг.

Між лінійною густиною волокон і ниток і їх номером є подальша залежність: TN=1000

Фактичною (Тф) називають лінійну густину одиночної пряжі або комплексної нитки, визначену дослідно-лабораторним шляхом і розраховується вона за формулою:

де - загальна маса пасом або відрізків, г;

L - довжина нитки в пасмі або довжина відрізка, м;

n - число пасм або відрізків.

Кондиційною ( ) називають лінійну густину ниток, обчислену з урахуванням їх нормованої вологості:

де Wн, Wф - відповідно нормована і фактична вологість ниток, %.

Для оцінки нерівномірності текстильних ниток за лінійною густиною (по масі окремих пасом або відрізків) застосовують середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Нерівномірність ниток за лінійною густиною робить вплив на обривність в технологічних процесах виробництва, від неї залежать такі властивості готових виробів, як міцність при розтягуванні, стійкість до стирання, блиск і інш.

Вживані прилади і матеріали:шаблон завдовжки 50 мм, торсіонні терези, зразки волокон, установка для визначення повітропроникненості волокон ППЛ і розсувне гребеневе поле, ножиці.

Порядок виконання роботи:

1. Визначення лінійної густини волокон проводять на прикладі лляного волокна. Для цього готують 10 пучків лляних волокон. З кожного пучка роблять вирізки за шаблоном завдовжки 50 мм Волокна у вирізці паралелізують вручну, видаляють короткі спутані волокна. З кожної вирізки відлічують по 40 волокон, визначають їх масу і розраховують лінійну густину за формулою:

,

де - маса вирізки, мг;

- довжина вирізки, мм;

- число волокон у вирізці.

2. Розраховують нерівномірність волокон за лінійною густиною за формулами:

- середнє квадратичне відхилення

,

де n - число випробувань;

- сума квадратів відхилень лінійної густини кожного пучка від середнього.

- коефіцієнт варіації за лінійною густиною

.

Результати випробувань і обчислень представляють в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Основні характеристики лінійної густини лляного волокна

= 50 мм; = 40

Номер вимірювання
Маса пучків m, мг                    
Лінійна густина Т, текс                    
Середнє квадратичне відхилення S, текс  
Коефіцієнт варіації С, %  

 

3. Для розрахунку лінійної густини ниток необхідно визначити їх масу і довжину. З цією метою використовують відрізки ниток завдовжки 1м. Готують 5 пучків ниток метрової довжини, кожний з яких складається з 25 штук. Від кожного пучка беруть 10 відрізків і зважують на торсіоних терезах (для зручності зважування відрізки перетворюють на колечка, намотуючи по черзі на кінці розкритого пінцета). Потім визначають фактичну лінійну густину ниток і коефіцієнт варіації. Результати зважувань і обчислень представляють в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Основні характеристики лінійної густини ниток

Довжина відрізків ниток 1 м

Номер вимірювання
Маса г, мг                    
Фактична лінійна густина Тф, текс                    
Коефіцієнт варіації С, %                    

 

4. Ознайомитися з прискореним методом визначення товщини волокон по повітропроникненості. Метод заснований на залежності повітропроникненості маси волокон від їх товщини. В одиницю часу через шар тонких волокон повітря проходить менше ніж через шар товстих волокон.

Прилад ППЛ є столом з камерою для закладки проби волокна, вентилятора для створення повітряного потоку, двох манометрів: лівого для виміру втрати тиску при проходженні повітря через пробу волокна і правого - для контролю швидкісного режиму випробувань Р1 =140 мм водяного стовпа. Робоча камера сполучена з вентилятором і складається з перфорованого дна і кришки.

Цей метод рекомендований для визначення лінійної густини лляного, бавовняного і вовняного волокон.

Для приготування проби призначений прилад РП. Наважку волокна масою 20 г розкладають рівномірно по всій поверхні голчатого поля і за допомогою грат занурюють в гребені. Відкидають грати і включають кнопку «ПУСК», гребеневе поле розсовується. Далі гребені зсувають і складене полотно піддають трикратній обробці. Волокно з гребенів знімають за допомогою вилки і одержане полотно складають в чотири шари. За допомогою шаблона надають полотну форму паралелепіпеда розміром 80x80 мм (відповідно розмірам камери). Підготовлену пробу закладають в робочу камеру приладу ППЛ і пропускають через неї повітря під тиском 140 мм водяного стовпа.

На лівому манометрі визначають втрату тиску від проходження повітря через шар волокна і за її величиною знаходять по таблиці 5.3 розщепленність волокна.

 

Таблиця 5.3

Визначення розщепленності волокна

за свідченнями манометра приладу ППЛ

, мм водяного стовпа Розщепленність, од. , мм водяного стовпа Розщепленність, од.

Контрольні запитання

1. Які характеристики товщини (тонини) ви знаєте?

2. Якими методами визначають лінійну густину і метричний номер волокон і ниток?

3. На чому заснований прискорений метод визначення товщини волокон?

4. Що таке кондиційна лінійна густина волокон і ниток?

5. Як оцінюють різний характер і рівень нерівномірності ниток за товщиною?

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.