Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ізоплети температур

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Криві, що з'єднують однакові значення температури

3.11 інсоляційна лінійка

Інструмент для визначення інсоляції, виконаний на світлопрозорому матеріалі, на який нанесено проекції на горизонтальну площину променів у час сходу та заходу Сонця та в інші години певного дня року, а також лінії перетину конуса сонячних променів з горизонтальними площинами, проведеними че­рез заданий крок по висоті; викреслюється у масштабі. Будується для конкретної географічної широти. У цьому стандарті використовуються інсоляційні лінійки для 22 березня та 22 вересня, виконані у мас­штабі Μ 1:2000 та М1:500 для кожного градуса широти в межах від 45° до 52° пн. ш.

3.12 інсоляція

Пряме сонячне опромінення поверхонь чи просторів

3.12.1 інсоляція приміщення

При розрахунку за методом РТ - надходження сонячних променів у розрахункову точку будь-якого світлопрорізу приміщення.

При розрахунку за методом ГП - надходження сонячних променів на граничну поверхню будь-якого світлопрорізу приміщення

3.12.2 інсоляція території

Опромінення території прямою сонячною радіацією

Координати Сонця

Кути, за допомогою яких фіксується миттєве положення Сонця на небесній сфері

3.13.1 азимут Сонця

Кут, що відраховується за годинниковою стрілкою від напряму на північ до сонячної площини. Змінюється в межах від 0° до 360°

3.13.2 висота Сонця

Кут у сонячній площині між сонячним променем та горизонталлю. Якщо Сонце знаходиться над горизонтом, його висота додатна і може бути в межах від 0° до 90°, інакше - від'ємна в межах від 0° до -90°

 


ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010

3.14 конус сонячних променів

Поверхня, що утворюється сонячними променями, які проходять через фіксовану точку протя­гом доби

3.15 максимальна тіньова маска

Максимальна тіньова маска нового будинку відповідає максимально можливій висоті будинку, що проектується, або поєднанню максимальних висот кожної окремої секції, за яких інсоляційний режим у приміщенні існуючого будинку чи на прилеглій території відповідає нормативним вимогам або не погіршується у нормований період інсоляції.

Максимальна тіньова маска проектного простору відповідає максимально можливим познач­кам висот умовної топографічної поверхні, за яких інсоляційний режим у приміщенні існуючого бу­динку чи на прилеглій території відповідає нормативним вимогам або не погіршується у нормований період інсоляції

Небесна сфера

Уявна сфера довільного радіуса, на яку проектуються небесні світила (далі - Сонце). Центром сфери зазвичай є розрахункова точка

3.16.1 небесна півсфера, небозвід, небо

Частина небесної сфери, що розташована вище лінії горизонту

3.17 нормований період інсоляції

Період року з 22 березня до 22 вересня, протягом якого нормується тривалість інсоляції згідно з ДСП 173, СанПиН 2605, ДБН 360

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.