Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНІ обов’язки працівників залізничного

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Транспорту

 

1.1 Основними обов’язками працівників залізничного транспорту є: задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці і навколишнього природного середовища.

 

Основним завданням залізничного транспорту у цілому є перевезення пасажирів та вантажів. Забезпечення виконання цього завдання є основним обов’язком усіх працівників галузі. При цьому необхідно забезпечити безпеку руху поїздів, особисту безпеку пасажирів, які користуються залізничним транспортом, безпеку працюючих і екологічну безпеку, а також схоронність вантажів, що перевозяться.

1.2 Кожний працівник, пов’язаний з рухом поїздів, несе в межах своїх обов’язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації, вимог охорони праці й безпеки руху.

Відповідальність за дотримання Правил працівниками залізничного транспорту покладається на керівників відповідних підрозділів.

Порушення Правил працівниками залізничного транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Те, що кожний працівник залізничного транспорту, який пов’язаний з рухом поїздів, несе особисту відповідальність за колом своїх обов’язків, що ним виконуються, як при русі поїздів, так і при маневровій роботі, означає, що не тільки працівники, які безпосередньо беруть участь у русі поїздів, наприклад, машиніст, який веде поїзд, або черговий по станції, який приймає або відправляє його, але і начальник станції, інженер, який проектує станцію, відповідальний працівник управління, який затверджує інструкцію, ревізор, який контролює виконання ПТЕ та інструкцій, та інші несуть особисту відповідальність за безпеку руху та охорону праці.

Кожне, навіть незначне порушення Правил одним працівником, особливо якщо воно поєднується з порушеннями інших, може призвести до тяжких наслідків. Тому працівник, який допускає порушення Правил, несе відповідальність за них згідно з діючим законодавством.

Відповідальність за виконання Правил працівниками залізниць покладається на керівників відповідних підрозділів, які зобов’язані забезпечити глибоке вивчення Правил, інструкцій та інших керівних документів, що відносяться до технічної експлуатації залізниць та забезпечення безпеки руху, а також забезпечити проведення систематичних перевірок їх виконання.

Правила встановлюють також важливий принцип суворої єдиноначальності і передусім у питаннях оперативного керування рухом поїздів та маневрової роботи. Тільки безумовне виконання цієї вимоги може забезпечити чітку та безаварійну роботу залізниць.

 

1.3 Кожний працівник залізничного транспорту зобов’язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров’ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або забруднення навколишнього природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.

 

При русі поїздів або виконанні маневрової роботи можуть виникнути так звані аварійні ситуації (розмив колії, пошкодження колії, розвал вантажу з захаращенням колії або порушенням габариту тощо), при яких порушується безпека руху і безпека тих, хто працює або знаходиться поблизу цих місць.

Правила зобов’язують працівника будь-якого підрозділу залізничного транспорту, що знаходиться поблизу місця аварійної ситуації, що виникла, вжити заходів щодо зупинки рухомого складу. Це вимога Правил багато до чого зобов’язує керівників підрозділів залізничного транспорту, які повинні допомогти працівникам залізничного транспорту виробити навички правильного визначення таких ситуацій та правильні прийоми зупинки поїзда або состава при маневрах.

При виявленні аварійної ситуації, що загрожує безпеці руху або забрудненню навколишнього середовища, кожний працівник залізничного транспорту повинен вжити негайних заходів щодо огородження небезпечного місця та по можливості усунення самої аварійної ситуації. Для огородження небезпечного місця працівник може використовувати як прийоми, що передбачені інструкцією з сигналізації, так і найпростіші засоби та прийоми: залучити інших людей, які знаходяться поруч, запалити вогнище на небезпечному місці, оповістити через інших працівників або по телефону працівників транспорту, укласти гальмівні башмаки на рейки поблизу небезпечного місця тощо.

Після огородження небезпечного місця працівник, який виявив несправність, сам або за допомогою інших працівників (у залежності від характеру ушкодження) приступає до усунення несправності, особливо якщо це стосується невеликих захаращень.

Наочна агітація простих прийомів, наявність у програмах навчання для працівників, які тільки-но прийшли на транспорт, так і при перепідготовці кадрів питань опрацювання навичок виявлення небезпечних місць та запобігання аварій – одне із завдань керівників підрозділів залізничного транспорту.

 

1.4 Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати безпеку пасажирів, створювати їм необхідний комфорт, культурно обслуговувати їх на вокзалах, у поїздах, бути ввічливими й люб’язними у спілкуванні з усіма особами, які користуються послугами залізничного транспорту та одночасно вимагати від них виконання діючих на залізничному транспорті правил.

Працівники залізничного транспорту повинні забезпечити потребу населення у пасажирських перевезеннях, безпеку пасажирів при користуванні залізничним транспортом, необхідні зручності пасажирам, культурне їх обслуговування на вокзалах та в поїздах, своєчасне перевезення і збереження багажу.

Для підвищення комфортності і зручності в обслуговуванні пасажирів реконструюються залізничні вокзали, автоматизуються окремі операції, будуються нові пасажирські вагони, окремим пасажирським поїздам присвоюється знак “Фірмовий”, підвищується швидкість руху пасажирських поїздів.

У приміщеннях вокзалів вивішують розклади відправлення та прибуття пасажирських поїздів, таблиці вартості проїзду і перевезення багажу, об’яви про час роботи білетних та багажних кас, наявність вільних місць, місця знаходження книги скарг і пропозицій та покажчики розташування вокзальних приміщень.

Для безпечної посадки, висадки та переходу пасажирів на станціях і зупинних пунктах споруджують посадочні платформи з пасажирськими павільйонами та пішохідними тунелями або мостами.

При спілкуванні з пасажирами працівники залізничного транспорту повинні бути ввічливими, однак при цьому вимагати від них виконання діючих на залізничному транспорті правил.

За договором перевезення залізниця зобов’язана забезпечити продаж пасажиру проїзного квитка до вказаної ним станції призначення, відкритої для пасажирських операцій і перевезти пасажира та його багаж у пункт призначення, а пасажир повинен оплатити проїзд і перевезення багажу за встановленим тарифом. Кожен пасажир зобов’язаний мати білет на проїзд у поїзді - документ, що посвідчує укладання договору перевезення.

 

1.5 Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у належному стані робоче місце та довірені їм технічні засоби.

Працівники, для яких встановлені форма одягу та знаки розрізнення, повинні бути одягнені по формі у відповідності з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

Кожний працівник залізничного транспорту зобов’язаний дотримуватися вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил й інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується.

Відповідальність за виконання цих Правил та інструкцій покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів.

 

На більшості підприємств галузі створені необхідні виробничі, технологічні та санітарно-гігієнічні умови для успішного виконання службових обов’язків. Охайність особистого одягу допомагає працівнику залізничного транспорту створити ділову обстановку на робочому місці. Стан особистого одягу кожного працівника у більшості випадків залежить від рівня його культури та виховання. Велика роль у такому вихованні відводиться керівнику служби, дільниці, станції, депо, цеху, які повинні бути прикладом для підлеглих.

Якщо працівнику залізничного транспорту згідно з переліком, що затверджений Державною адміністрацією залізничного транспорту України, встановлена форма одягу та знаки розрізнення, він при виконанні службових обов’язків повинен бути одягнений по формі.

Робоче місце, його технічний, технологічний, санітарно-гігієнічний та естетичний стан у багатьох випадках сприяє чіткому виконанню своїх обов’язків.

Робоче місце – це кабіни локомотивів, кранів, це підніжка локомотива, приміщення стрілочного поста, приміщення регулювальників швидкості руху вагонів, території міжколія на станціях, де працюють складацькі бригади, бригади оглядачів поїздів і вагонів, прийомоздавальники та ін.

Обов’язок керівників відповідних підрозділів транспорту полягає у тому, щоб створити на робочих місцях підлеглих обстановку, що відповідає технічним, санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам.

Кожен працівник залізничного транспорту зобов’язаний знати та дотримуватися вимог стандартів, метрологічних норм і правил за колом своїх обов’язків.

 

1.6 Забороняється допускати на локомотиви, у кабіни управління моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.

Управляти локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальним самохідним рухомим складом й іншими рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами й іншими пристроями, пов’язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, а також переводити стрілки мають право тільки уповноважені на це працівники під час виконання ними службових обов’язків.

Працівники залізничного транспорту, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальним самохідним рухомим складом й іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками, апаратами й механізмами та іншими пристроями, пов’язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

 

Для забезпечення безпеки руху, а також підвищення відповідальності працівників залізничного транспорту Правилами встановлюється порядок допуску осіб до пристроїв та апаратів, робота яких пов’язана з безпекою руху поїздів. Особи, які проходять стажування, допускаються до апаратів і пристроїв під наглядом та під особисту відповідальність працівників, що обслуговують ці апарати та пристрої.

Працівники залізничного транспорту, які мають право на управління відповідною апаратурою, пристроями, знаходячись у неробочий час у кабіні машиніста, у приміщенні чергового по станції і на робочому місці електромеханіка СЦБ, не мають права управляти відповідними апаратами і пристроями.

 

1.7 Особи, які влаштовуються на залізничний транспорт на роботу, пов’язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання, а працівники локомотивних бригад і поїзні диспетчери, крім того, професійний відбір, витримати перевірку і в майбутньому періодично перевірятися на знання:

- Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ);

- Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСИ);

- Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП);

- посадових інструкцій та інших документів, які встановлюють обов’язки працівників;

- нормативних актів з охорони праці;

- Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

Усі інші працівники повинні знати загальні обов’язки працівників залізничного транспорту, передбачені цими Правилами, Правила та інструкції з охорони праці, посадові інструкції та інші документи, які встановлюють обов’язки працівників.

Працівники залізничного транспорту, на яких у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов’язків, пов’язаних з рухом поїздів, допускаються до цієї роботи тільки після перевірки їх знань відповідних правил та інструкцій.

Перелік посад і професій, для заняття яких працівники підлягають перевірці, передбаченій цим пунктом, обсяг знань для кожної посади (професії), порядок проведення перевірок знань при прийманні на роботу та періодичних встановлюються Міністерством транспорту України.

 

Враховуючи особливі умови роботи на залізничному транспорті на посадах, що пов’язані з рухом поїздів, тобто з забезпеченням безпеки руху, до осіб, які приймаються на такі посади, пред’являється ряд спеціальних вимог.

Працівник, який поступає на роботу, яка пов’язана з рухом поїздів, перед оформленням на посаду повинен скласти іспити на знання Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, посадових інструкцій та інших документів, що встановлюють обов’язки працівників, нормативних актів з охорони праці та Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту.

Певна частина працівників залізничного транспорту може залучатися у порядку суміщення професій або у порядку ущільнення робочого дня до виконання додаткових функцій, що пов’язані з рухом поїздів та маневрової роботи. Такі працівники також повинні скласти іспити на знання Правил та інструкцій в обсязі та в терміни, що встановлені для відповідних посад і професій залізничного транспорту.

З метою поновлення теоретичних і практичних знань передбачені періодичні перевірки знань згідно з наказом МТУ.

При періодичних перевірках знань акцентується увага на ті важливі положення Правил та інструкцій, що часто зустрічаються на практиці, в які внесені відповідні зміни або доповнення, а також на ті положення, порушення яких призвело до аварійних ситуацій.

Міністерство транспорту України визначає перелік посад та професій, що пов’язані з рухом поїздів, обсяг необхідних знань для кожної посади і професії, порядок проведення перевірок при прийманні на роботу і періодичних перевірок та склад комісій для проведення іспитів.

Працівники залізничного транспорту, які не пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою, повинні знати загальні обов’язки працівників залізничного транспорту, що передбачені Правилами технічної експлуатації України, нормативних актів з охорони праці, посадові інструкції та інші документи, які визначають обов’язки цих працівників.

У ст.5 Закону України про охорону праці зазначено " До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи".

Перелік видів робіт, що потребують професійного добору, та перелік психофізіологічних показників для професійного добору передбачений Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.94 № 263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.96 № 818.

В галузі залізничного транспорту до цього переліку відносять:

1. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов'язані з підійманням на висоту.

2. Роботи з обслуговування електрообладнання напругою до і більше 1000 В і виконання в них оперативних перемикань, налагоджувальних, монтажних робіт і високовольтних випробовувань, роботи під напругою до і вище 1000В. Роботи, пов'язані з діючим енергообладнанням.

3. Роботи, в яких передбачено носіння вогнепальної зброї.

4. Аварійно- рятувальні роботи і роботи з гасіння пожеж.

5. Роботи, пов'язані з керуванням залізничним транспортом.

6. Роботи, пов'язані з нервово-емоційним навантаженням (диспетчери з керування рухом на залізничному транспорті).

 

1.8 Особи, які приймаються на залізничний транспорт на посади, пов’язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи. Надалі періодичне медичне обстеження цих працівників проводиться відповідно до порядку, встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Особи, молодші 18 років, не допускаються до зайняття посад та професій, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами, на яких забороняється застосовування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385 безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів.

Особи молодші 18 років не допускаються до заняття наступних посад та професій, безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів, а саме: машиністів локомотивів, моторвагонних поїздів, мотовозів і спеціального самохідного рухомого складу, вантажо-підіймальних кранів на залізничному ходу та їх помічників, кочегарів паровозів, електромонтер контактної мережі, диспетчерів, чергових по станціях, чергових постів, парків і гірок, операторів сортувальних гірок, операторів при чергових по станціях, працівників складацьких бригад, регулювальників швидкості руху вагонів, сигналістів, операторів постів централізації, чергових стрілочних постів, шляхових, мостових і тунельних майстрів, бригадирів колій, обхідників, монтерів колій (другого розряду і вище), чергових по переїзду, електромеханіків і електромонтерів з обслуговування пристроїв СЦБ і сортувальних гірок, електромеханіків радіозв’язку, ПОНАБ (ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-01Д) і АЛСН, оглядачів-ремонтників вагонів, оглядачів вагонів, начальників (механіків-бригадирів) пасажирських поїздів, провідників вагонів, майстрів і робітників безвідчіпного ремонту вагонів, операторів пунктів технічного обслуговування вагонів, поїзних електромеханіків, майстрів і електромеханіків дистанцій електропостачання, механіків рефрижераторних поїздів і секцій, наладчиків дефектоскопних та колієвимірювальних вагонів, машиністів залізнично-будівельних машин і їх помічників, операторів дефектоскопних візків, операторів із вимірювання колій та їх помічників.

Мета попередніх медичних оглядів при прийманні осіб на роботу полягає у тому, щоб у результаті всебічного обстеження стану здоров’я визначити можливість їх використання на посадах, що пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою. Порядок і періодичність проходження медичних оглядів регламентується відповідними документами Укрзалізниці.

Періодичні медичні огляди необхідні для своєчасного виявлення початкових ознак захворювань. Відповідальність за забезпечення попередніх та періодичних медичних оглядів покладається на відповідні органи охорони здоров’я та адміністрацію підприємств і структурних підрозділів.

Медичні огляди проводяться в поліклініках лікарями - спеціалістами: терапевтом, окулістом, отоларингологом, невропатологом, хірургом, наркологом та психітром. При проведенні попередніх та періодичних медичних оглядів лікарі керуються переліками медичних протипоказань у відношенні роботи, що зв’язана з рухом поїздів.

Адміністрація підприємства та структурного підрозділу зобов’язана вести журнал обліку медичних оглядів працівників, які пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою, і своєчасно вживати заходів щодо направлення працівників на медичні огляди. Адміністрація підприємства наказом призначає осіб, які відповідають за організацію та проведення попередніх (при вступі на роботу) і періодичних оглядів.

Позачерговому медичному огляду підлягають особи, яких переміщують на інші посади, для яких установлені підвищені вимоги до стану здоров’я; особи, які перенесли хворобу, що викликала ускладнення в організмі (за вимогою лікарів медичної установи). Позачерговий огляд може бути організований також за вимогою роботодавця та профспілкової організації, за заявою самого працівника, якщо він відчує зміну у стані здоров’я, що перешкоджає виконанню службових обов’язків.

Фізіологічні особливості підлітків та юнаків роблять їх у порівнянні з дорослими менш стійкими до шкідливих факторів праці. Вони більш, ніж дорослі не стійкі до дії шкідливих метеорологічних умов, вимушеної робочої пози, не витримують напружений ритм праці, шуму та струсів, праці у нічну зміну, відповідальної діяльності.

Таким чином, як унаслідок фізіологічного стану організму людей, що не досягли 18-річного віку, так і внаслідок правових особливостей осіб цього віку, вони не можуть залучатися до заняття ряду посад, що перелічені вище.

 

1.9 Працівники залізничного транспорту повинні оберігати довірене майно залізниці та вантажі, що перевозяться.

 

Кожний працівник залізничного транспорту зобов’язаний забезпечувати схоронність довіреного йому майна залізниці та вантажів, що перевозяться. Матеріальна відповідальність працівників залізничного транспорту передбачена діючим законодавством, тому працівники транспорту у відповідних випадках залучаються також і до матеріальної відповідальності, так як охорона майна транспорту і обережне ставлення до нього, з урахуванням специфіки праці залізничного транспорту, мають особливе значення.

Крім того, заподіяння збитку майну підприємства залізничного транспорту, у більшості випадків може бути пов’язане зі скоєнням дисциплінарного проступку або кримінального діяння, що карається. У цьому випадку працівник транспорту повинен не тільки відшкодувати збиток, але і нести дисциплінарну або кримінальну відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

 

1.10 Не допускається виконання обов’язків працівниками залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння. Особи, виявлені у такому стані, негайно усуваються від роботи, на них накладається дисциплінарне стягнення.

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту” від 26.01.03 р. № 55 визначено, що роль залізничного транспорту в обслуговуванні народного господарства визначає необхідність точного виконання його працівниками діючих у галузі правил, наказів інструкцій та інших нормативних актів, оскільки їх порушення створює загрозу безпеці руху поїздів і маневрової роботи, може призвести до тяжких наслідків для життя та здоров’я громадян, незбереження вантажів, завдати шкоди навколишньому природному середовищу. Особа, яка знаходиться у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння нездатна чітко виконувати будь-які функції і тим більше функції, що пов’язані з забезпеченням безпеки руху поїздів. Кожний працівник повинен знати і неухильно виконувати його вимоги, а саме:

- дотримуватися порядку і правил, установлених чинним законодавством, Правил технічної експлуатації, наказів, інструкцій, та інших нормативних актів, що діють на залізничному транспорті, точно і своєчасно виконувати накази і розпорядження керівників;

- забезпечувати безпеку руху поїздів і маневрової роботи, виконувати вимоги правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища;

- дотримувати графік руху поїздів, забезпечувати своєчасну доставку до місця призначення пасажирів і вантажів, піклуватись про пасажирів, забезпечувати високий рівень культури їх обслуговування;

- берегти матеріально-технічні засоби, забезпечувати схоронність вантажів і багажу, вживати заходів до запобігання випадкам їх розкрадання, втрат, пошкоджень та псування;

Дисциплінарним проступком є провинне порушення дисципліни працівником залізничного транспорту, а саме поява або знаходження на роботі в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, підтвердженого в установленому порядку.

Працівник, виявлений на роботі у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, при виконанні службових обов’язків на території структурного підрозділу, відстороняється від роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Р О З Д І Л 2

С П О Р У Д И Т А П Р И С Т Р О Ї

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.