Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СТРІЛОК ТА СИГНАЛІВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6.27 Пристрої електричної централізації стрілок та сигналів повинні забезпечувати:

взаємне замикання стрілок та світлофорів;

контроль розрізу стрілки з одночасним закриттям світлофора, що огороджує даний маршрут;

контроль положення стрілок і зайнятості колій та стрілочних секцій на апараті управління;

можливість маршрутного та роздільного управління стрілками і світлофорами, проведення маневрових переміщень за показаннями маневрових світлофорів, а при необхідності передачу стрілок на місцеве управління.

З метою підвищення пропускної спроможності та підвищення безпеки руху поїздів станції обладнують пристроями електричної централізації (ЕЦ), які здійснюють управління стрілками та сигналами з робочого місця чергового по станції. Пристрої ЕЦ дозволяють скоротити штат працівників господарства перевезень, підвищити продуктивність і культуру їх праці, значно прискорити час приготування маршрутів, підвищити пропускну спроможність дільниці і безпеку руху поїздів.

Схеми стрілок і сигналів побудовані таким чином, що при відкритті світлофора на дозволяюче показання здійснюється схемне замикання стрілок, які входять до маршруту, що огороджує цей сигнал, тому переведення таких стрілок унеможливлюється. Неможливе також відкриття світлофору, якщо стрілки залишаються замкнутими у іншому маршруті.

У кола сигнальних реле станційних світлофорів включені контакти контрольних реле стрілок, що контролюють їх положення. Під час розрізу стрілки її контрольне реле обезструмлюється і виключає коло сигнального реле світлофора, який огороджує маршрут. Сигнальне реле відпускає свій якір і включає на світлофорі заборонний сигнал.

На станціях, обладнаних пристроями ЕЦ, у якості апаратів управління використовуються пульт-табло ДСП. Для управління рухом поїздів на станціях з кількістю стрілок більше 50, замість пульт-табло використовують пульт- маніпулятор з виносним табло, на якому відображується контроль положення всіх централізованих стрілок, а також зайнятість колій, стрілочних та безстрілочних дільниць (секцій), положення поїзних, маневрових світлофорів, а також інша інформація, необхідна черговому по станції. Зовнішній вигляд апарата управління наведено на мал. 6.14.


Мал. 6.14 Зовнішній вигляд апарата управління

Для проміжних станцій з невеликою кількістю стрілок передбачене роздільне управління стрілками з пульт-табло ДСП за допомогою індивідуальних кнопок або стрілочних комутаторів.

Для прискорення часу на приготування маршрутів на станціях, з кількістю стрілок більше 30, використовується маршрутний набір, при якому маршрут готується натисканням, як правило, 2 кнопок – початку та кінця маршруту. Після перевірки необхідних залежностей відкриття сигналу здійснюється автоматично.

Пристрої ЕЦ забезпечують можливість проведення маневрових переміщень за показаннями маневрових світлофорів та передачу стрілок маневрових районів на місцеве управління. Для здійснення цих операцій на апаратах управління встановлюються необхідні кнопки (стрілочні рукоятки), повторювачі маневрових світлофорів та контрольні лампочки.

 

6.28 Пристрої електричної централізації стрілок і сигналів не повинні допускати:

відкриття вхідного світлофора при маршруті, встановленому на зайняту колію;

переведення стрілки під рухомим складом;

відкриття світлофорів, що відповідають даному маршруту, якщо стрілки не поставлені в належне положення;

переведення стрілки, що входить до маршруту, або відкриття світлофора ворожого маршруту при відкритому світлофорі, що огороджує встановлений маршрут.

На залізницях України застосовується різні типи електричної централізації релейного типу, де всі залежності між стрілками та сигналами здійснюються за допомогою електромагнітних реле 1 класу надійності, у яких вжиті заходи щодо виключення можливості зварювання контактів, а їх якір відпадає під дією власної ваги.

У схемах сигнальних реле виконується перевірка стану колій, стрілочних секцій та безстрілочних дільниць (контакти колійні реле), тому в системах ЕЦ відкрити вхідний світлофор при маршруті, встановленому на зайняту колію не можливо. Пристрої ЕЦ не допускають переведення стрілки під составом, відкриття світлофорів, що відповідають даному маршруту, а також переведення стрілки, що входить до маршруту, або відкриття світлофора ворожого маршруту при відкритому світлофорі, що огороджує встановлений маршрут.

Для виконання цих умов існують типові релейні схеми, алгоритм роботи яких забезпечує залежності, пов’язані із безпекою руху поїздів.

Перевірки залежностей пристроїв СЦБ виконуються комісійно начальником дільниці СЦБ або старшим електромеханіком , електромеханіком та начальником станції з періодичністю 1 раз у 3 роки. Результати перевірок оформлюються актом. Акти перевірок зберігаються у дистанціях сигналізації та зв’язку.

У централізацію включають стрілки, що входять у маршрути приймання та відправлення поїздів, охоронні стрілки, стрілки маневрових маршрутів, а також віддалені стрілки, які недоцільно залишати з ручним управлінням. При ЕЦ рух поїздів і маневрових составів відбувається за показаннями світлофорів. Для забезпечення безпеки руху поїздів та маневрових составів стрілки і сигнали кожного маршруту взаємозалежні. Якщо маршрут не встановлений, то стрілки не замкнуті у маршруті і їх можна переводити. Сигнал може бути відкритий тільки у тому випадку, коли стрілки установлені за маршрутом у потрібне положення і замкнуті, а стрілочні та безстрілочні дільниці (секції) вільні від рухомого складу.Після проходження рухомої одиниці світлофор автоматично перекривається на забороняюче показання. Розмикання ізольованих дільниць здійснюється при умові: заняття рухомою одиницею дільниці наближення до секції, заняття секції, заняття наступної ізольованої дільниці, тобто не повинна порушуватися послідовність заняття ізольованих дільниць.

В електричній централізації переведення стрілок здійснюється за допомогою стрілочного електропривода та електричних схем стрілок.

В установленому маршруті контактами замикаючих та колійних реле унеможливлюється переведення стрілок як у заданому маршруті так і під составом, що знаходиться на стрілці.

Пристрої ЕЦ складаються з напільного і постового обладнання. До напільного обладнання належать стрілочні електроприводи, світлофори, маршрутні покажчики, колійні коробки, релейні шафи, дросель - трансформатори тощо, а також кабельні мережі, що єднають напільні пристрої з постовими.

До постового обладнання належать пульт – табло, або пульт-маніпулятори з виносними табло, релейні приміщення де встановлена апаратура, яка здійснює необхідні логічні, контрольні та функції управління пристроями СЦБ за умови забезпечення безпеку руху поїздів, панелі живлення пристроїв ЕЦ, кросове приміщення, де за допомогою дужок, розташованих на стативах, постова кабельна мережа відділяється від напільної, контрольної акумуляторні батареї та батареї зв’язку.

Постове обладнання і апаратура установлюється у спеціальній будівлі - посту електричної централізації.

За способом завдання маршруту системи ЕЦ підрозділяються на маршрутно-релейні, у яких маршрут задається черговим по станції натисненням двох кнопок, що визначають межі (початок-кінець) маршруту, а вибір стрілок та установлення їх за маршрутом здійснюється автоматично, і з індивідуальним управлінням стрілками, при якому для завдання маршруту черговий повинен спочатку установити усі стрілки за маршрутом, а потім відкрити світлофор.

На мал. 6.15 наведений загальний вигляд маршрутно-релейної централізації, а на мал. 6.16 - робоче місце чергового по станції з пультом - маніпулятором і виносним табло.

 

Мал. 6.15 Загальний вигляд маршрутно-релейної централізації:

1 - трансформаторна підстанція; 2 - щитова живильна установка; 3 - виносне табло; 4 - пульт-маніпулятор; 5 - статив з релейними блоками; 6 - кросовий статив; 7 - апаратура зв’язку; 8 - кабельна мережа і основна кабельна траса; 9 - акумулятори; 10 - свердлильний верстат; 11 - лещата; 12 - компресорна; 13 - трубопровідна мережа автоматичного очищення стрілок

 

Мал. 6.16 Робоче місце чергового по станції

 

6.29 Приводи і замикачі централізованих стрілок мають:

забезпечувати при крайніх положеннях стрілок щільне прилягання притиснутого гостряка до рамної рейки й рухомого осердя хрестовини до вусовика;

не допускати замикання гостряків стрілки або рухомого осердя хрестовини при зазорі між притиснутим гостряком і рамною рейкою або рухомим осердям та вусовиком 4 мм й більше;

відводити другий гостряк від рамної рейки на відстань не менше 125 мм.

Стрілочні електроприводи призначені для переведення та механічного запирання централізованих стрілок, а у комплексі зі схемою управління забезпечують контроль положення на пульті у чергового по станції.

Для виключення відходу притиснутого гостряка від рамної рейки і попадання коліс вагонів у простір між притиснутим гостряком і рамною рейкою, гостряки стрілок механічно запираються електроприводом. Недоліком такого запирання є можливість зміщення рамної рейки відносно гостряка, тому необхідно забезпечувати контроль за щільністю прилягання гостряка до рамної рейки. Перевірки стрілок на неможливість замикання гостряків, рухомих осердь хрестовин в плюсовому та мінусовому положеннях при закладці між притиснутим гостряком і рамною рейкою, рухомим осердям хрестовини і вусовиком шаблону 4мм на стрілках, що беруть участь у маршрутах приймання та відправлення, здійснюються щонеділі за участю бригадира колії та електромеханіка СЦБ. На решті стрілок такі перевірки здійснюються один раз у два тижні.

Переміщує стрілочну робочу тягу та замикає гостряки стрілки спеціальний пристрій, який складається з шибера та шиберної шестерні, розташованої на головному валу електропривода. Замикання притиснутого гостряка здійснюється у кінці повного переводу стрілки, коли шибер зупиняється, а скошений зуб шиберної шестерні провертаючись находить на скошений зуб шибера (мал.6.17).

 Мал. 6.17 Загальний вигляд стрілочного електроприводу та запираючого механізму.

Корпуси стрілочних електроприводів надійно кріпляться до гарнітурних кутників, які в свою чергу з'єднані з рамними рейками.

Стрілочний електропривод включає у себе електродвигун з редуктором, фрикційне зчеплення, головний вал з робочою шестернею, що зв’язана з шибером, блок автоперемикача, контрольні лінійки та курбельну заслінку з контактами. У горловинах станцій використовують нерозтинні стрілочні електроприводи типів СП-3, СП-6М, СП-ТС. На сортувальних станціях використовуються гірочні стрілочні електроприводи з безконтактним автоперемикачем СПГБ-4.

Розріз стрілки виникає під час пошерсного руху состава по стрілці, коли її положення не відповідає напрямку руху останнього, при цьому гостряки стрілки переміщаються під дією коліс состава, а шибер залишається запертим шиберною шестернею. У більшості випадків це призводить до псування електроприводів.

Електроприводи, що встановлюються на стрілках ЕЦ, як правило мають хід шибера 154±2мм. Такий хід шибера забезпечує переміщення гостряків на відстань не менше 147мм, при цьому гарантовано виконуються вимоги ПТЕ щодо відведення гостряка від рамної рейки на відстань не менше 125мм. Хід шибера у електроприводах СП-12 та СП-200, що застосовуються на стрілочних переводах із зовнішнім замикачем збільшений відповідно до 220±2 мм., та до 202±2 мм.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.