Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технічне обслуговування та ремонт вагонів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

12.11 Технічне обслуговування без відчеплення та з відчепленням і ремонт вагонів проводиться в пунктах технічного обслуговування, в вагонних депо і на заводах.

Під час технічного обслуговування перевіряється:

стан та зношеність вузлів та деталей і їх відповідність визначеним розмірам;

справність дії гальмового обладнання і автозчепного пристрою;

стан і справність ходових частин (візків);

справність кузовів і котлів цистерн, що гарантує збереження вантажів, які перевозяться;

справність перехідних площадок, спеціальних підніжок і поручнів;

наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію деталей та обладнання рухомого складу.

Сумарний зазор між ковзунами з обох сторін візка у всіх типів 4-вісних вагонів, включно хопер-дозатори типу ЦНИИ-ДВЗ, повинен бути не більше 20 мм та не менш 4 мм, окрім хоперів ЦНИИ-2, ЦНИИ-3, думпкарів ВС-50, у яких зазор повинен бути не більше 12 мм та не менш 6 мм, а у думпкарів ВС-80, ВС-82, ВС-85 – не більше 20 мм і не менш 12 мм.

Зазори між ковзунами з’єднуючої та шкворневої балок з обох сторін одного кінця восьмивісної цистерни у сумі повинні бути не більше 15 мм та не менше 4 мм.

Забороняється подача під навантаження вантажів і посадку людей несправних вагонів і без подання їх до технічного обслуговування. Про визнання їх придатними має бути зроблений запис у спеціальному журналі.

Порожні вагони, що подаються під навантаження на станції, де немає пунктів технічного обслуговування, а також навантажені вагони, які планується використовувати на таких станціях під здвоєні операції, мають бути оглянуті, а в необхідних випадках і відремонтовані у найближчому пункті технічного обслуговування, що розміщується перед станцією навантаження.

Порядок подання вагонів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність визначається начальником залізниці.

12.12 На станціях формування і розформування, під час прямування – на станціях, передбачених графіком руху поїздів, кожний вагон поїзда має пройти технічне обслуговування, а в разі виявлення несправності – відремонтований. На цих станціях організується безвідчіпний ремонт вагонів.

На станціях, де немає пунктів технічного обслуговування, кожний вагон перед причепленням до поїзда має бути оглянутий і підготовлений для прямування до найближчої станції, що має пункт технічного обслуговування.

Порядок пред’явлення поїздів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність, а також порядок огляду і ремонту вагонів перед причепленням до поїзда на станціях, де немає пунктів технічного обслуговування, визначаються начальником залізниці.

12.13 Працівники пунктів технічного обслуговування мають своєчасно, відповідно до технологічного процесу і графіка руху поїздів, проводити технічне обслуговування та ремонт вагонів.

Відповідальність за безпеку руху і проходження вагонів без відчеплення від поїздів у межах гарантійної ділянки несуть працівники зазначених пунктів. Гарантійні ділянки для вантажних поїздів установлюються: у межах однієї залізниці - начальником залізниці, у межах двох і більше залізниць - Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Вагонні депо є структурними лінійними підприємствами.

Вагонні депо, що виконують плановий ремонт і технічне обслуговування вантажних вагонів, знаходяться у складі служби вагонного господарства, пасажирські вагони – у складі пасажирської служби.

Вантажні вагонні депо безпосередньо беруть участь у перевізному процесі і виконують усі роботи з обслуговування та ремонту вантажних вагонів, підготовки їх до перевезень, безпечного прослідування вагонів вантажних поїздів по гарантійних дільницях.

Промивально-пропарювальні підприємства призначені для промивання, пропарювання та очистки цистерн від залишків вантажів та для комплексної підготовки їх до навантаження.

Пункти перестановки вагонів, що розташовані на прикордонних станціях, призначені для перестановки вагонів з колії 1520 мм на колію 1435 мм і навпаки та забезпечують пряме без перевантажування, а при пасажирських перевезеннях безпересадочне сполучення з іншими країнами.

В останній час для перевезення пасажирів і вантажів з'явилися вагони з колісними парами, будова яких дозволяє на спеціальних пристроях при швидкостях від 5до 30 км/год змінювати положення коліс під колії шириною від 1435 до 1520 та 1668мм.

Для відновлення працездатності вантажних вагонів, що відчіплюються від составів поїздів через технічні несправності, на ПТО створюються механізовані пункти поточного ремонту вантажних вагонів (МПРВ).

Пункти контрольно-технічного обслуговування вантажних вагонів (ПКТО) утворюються на дільничних станціях, де здійснюється зміна локомотивів, а також на станціях, що передують перевалам із затяжними спусками.

Пости безпеки призначені для виявлення у поїздах, що рухаються, вагонів з перегрітими буксами, повзунами на колісних парах тощо.

Облік оглянутих та підготовлених під навантаження вагонів здійснюється у Книзі пред’явлення вагонів вантажного парку до технічного обслуговування форми ВУ-14, туди ж записуються номери усіх оглянутих і відремонтованих вагонів, а також час та підписи осіб, які виконували ці операції.

З метою зменшення та раціонального використання матеріальних та трудових ресурсів на технічне обслуговування і ремонт пасажирських вагонів у залежності від інтенсивності їх експлуатації в пасажирських поїздах, використання заощаджених коштів на утримання в належному стані пасажирських вагонів під час усього терміну використання, повного забезпечення безпеки руху та поліпшення обслуговування пасажирів впроваджено систему технічного обслуговування та ремонту пасажирських вагонів на основі введення міжремонтних норм, яка передбачає:

Технічне обслуговування (ТО-1) - обслуговування вагонів у составах поїздів на пунктах технічного обслуговування (ПТО) станцій формування та обороту пасажирських поїздів перед кожним відправленням у рейс, а також у поїздах на шляху прямування.

Технічне обслуговування (ТО-2) - обслуговування вагонів на передодні літніх та зимових перевезень у пунктах формування пасажирських поїздів.

Технічне обслуговування (ТО-3) – єдина технічна ревізія основних вузлів вагонів з відчепленням вагонів від складу поїзда, а також перед початком експлуатації вагонів, які не використовувалися в перевезеннях більше 3-х місяців.

Поточний ремонт (ПР) - ремонт з відчепленням вагонів від составів або поїздів у пунктах формування, обороту чи на шляху прямування з подачею їх на спеціалізовані ремонтні колії або у вагонне депо.

Деповський ремонт (ДР) – плановий ремонт вагонів, що проводиться між капітальними ремонтами, з метою відновлення їх працездатності з заміною чи ремонтом деяких складових частин, а також модернізацією, при необхідності, окремих вузлів.

Капітальний ремонт (КР-1) – плановий ремонт вагонів з метою відновлення технічного стану вагонів, шляхом заміни несправних складових частин та деталей відремонтованими або новими, а також, при необхідності, модернізації окремих вузлів.

Капітальний ремонт (КР-2) - плановий ремонт вагонів з метою відновлення технічного стану вагонів з частковим розкриттям кузова до металу та заміною теплоізоляції і повною заміною електропроводки. У разі необхідності, мають бути замінені базові системи, елементи конструкції, проведена модернізація основних вузлів.

КР-2М - ремонт, при якому виконують ремонтні роботи в обсязі КР-2 з виконанням обов’язкових модернізацій, а також повну чи часткову заміну внутрішнього та зовнішнього обладнання.

КРП - ремонт пасажирських вагонів з відновленням ресурсу несучих елементів кузовів і візків, оновленням внутрішнього і зовнішнього обладнання, утворенням сучасного інтер’єру та продовженням терміну експлуатації до 41 року від побудови.

КВР – ремонт пасажирських вагонів з відновленням ресурсу несучих елементів кузовів і візків, оновленням внутрішнього і зовнішнього обладнання, утворенням сучасного інтер’єру та продовженням терміну експлуатації згідно технічних умов (не менше 41 року).

Виконання робіт під час усіх видів ремонту, технічного обслуговування та модернізації вагонів необхідно проводити згідно з вимогами нормативної та конструкторської документації.

Ремонт і технічне обслуговування вагонів швидкісних пасажирських поїздів необхідно виконувати згідно з вимогами наявної нормативної та конструкторської документації для цих типів вагонів.

Встановлені міжремонтні норми та граничні терміни проведення капітального, деповського ремонтів та технічного обслуговування ТО-3 пасажирських вагонів

Облік фактичного пробігу вагонів проводиться (згідно встановленого порядку) у автоматичному, та, як виняток, ручному (по картках обліку), режимах, з призначенням відповідальних посадових осіб по кожному депо, дільниці приписки вагонів за своєчасне вилучення рухомого складу з експлуатації для виконання планових видів ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

Здійснюється переведення вагонів на ремонт по пробігу та початок обліку їх пробігу після проведення планових видів ремонту, а також при введенні в експлуатацію нових вагонів.

Після виконання ремонту наноситься трафарет на торці кузова : “по пробегу”, вид та дату проведення планового ремонту по граничному терміну згідно з додатком до наказу, місце проведення ремонту, пункт приписки вагона.

Наприклад

ДР. ТО-3 КР.
01.12.02-04 01.06.04 КР-2, КР-2М, КВР, КРП
“по пробегу” ВЧД-1 01.06.04
ВЧД-1 приписан ВЧ-1 ЮЗ ВЧД-1
Приписан ВЧ-1 ЮЗ   приписан ВЧ-1 ЮЗ
     

З метою забезпечення ритмічної роботи вагонних депо дозволяється виконання: деповського ремонту - з недопробігом та перебільшенням пробігу до 10% від нормативу, якщо технічний стан вагона повністю дозволяє забезпечити необхідне обслуговування пасажирів та безпеку руху; технічного обслуговування (ТО-3) – з недопробігом до 1 місяця.Відповідальність за несвоєчасне виконання планових видів ремонту та технічного обслуговування (ТО-3) покладається на керівників підрозділів, до яких приписані вагони.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.