Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вимоги до професійної компетенції адміністративно-управлінських кадрів 

Вимоги до професійної компетенції адміністративно-управлінських кадрів можна умовно поділити на дві групи (табл. 6).

Перша група вимог базується на тому, що ці та багато інших знань та вмінь набуваються в процесі вивчення управлінської науки, її законів, принципів, методів, засобів роботи з інформацією. Керівник, який працює професійно, обов’язково використовує ті досягнення науки в галузі процесів, методів, форм управлінської діяльності, які підвищують ефективність діяльності організації.

Друга група вимог пов’язана з тим, в процесі виконання своїх функцій адміністративно-управлінські кадри вступають у взаємодію з широким колом осіб –підлеглими, постачальниками, споживачами продукції та послуг тощо. Для того, щоб працювати з людьми керівники повинні мати багато специфічних особистих якостей, які підсилюють довіру та повагу з боку тих, з ким вони вступають в контакт. В роботі ряду організацій методичні матеріали містять у собі перелік вимог до якостей управлінських працівників. [4]

Таблиця 6

Вимоги до професійної компетенції
адміністративно-управлінських кадрів організацій

ГРУПИ ВИМОГ
Першу групу вимог складають знання та вміння (мистецтво) виконувати професійну роботу Друга група вимог пов'язана із здатністю працювати з людьми та управляти собою
- вміння обґрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких характерні висока динамічність та невизначеність; - висока поінформованість - "інформація - це знання" - з питань розвитку галузі, в якій працює організація: стан досліджень, техніки, технології, конкуренція, динаміка попиту та продукцію тощо; - здатність управляти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу організації; - вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, засоби комунікації та зв'язку; - вміння відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів діяльності при найменших фінансових, матеріальних та трудових витратах; - вміння раціонально підбирати та розташовувати кадри; - вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань; - вміння доцільно планувати роботу апарату управління організацією; - розподіл прав, повноважень та відповідальності серед підлеглих; - координація діяльності всіх служб та підрозділів організації; - вміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати у ній основні принципи управління, використовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні та ефективні методи та стиль роботи; - стимулювання працівників брати на себевідповідальність за виконання рішень. - високе почуття обов'язку та відданості справі; - чесність у відносинах з людьми та довіра до партнерів; - шанобливе відношення та піклування про людей, не зважаючи на їх становище в ієрархії організації; - вміння працівника налагодити доброзичливі стосунки з підлеглими, витриманість й тактовність при будь-яких обставинах; - цілеспрямованість, рішучість прийнятті управлінських рішень; - вміння відстоювати свої погляди, самокритичність при оцінюванні своїх дій та вчинків; - вміння вислуховувати поради, правильне сприйняття критики та вміння робити висновки, вміння дотримуватись свого слова; - вміння використовувати свої права та повноваження, в особливості у випадках застосування адміністративного та організаційного впливу, а також вміння особистим прикладом та поведінкою у повсякденному житті позитивно впливати та підлеглих; - вміння проявляти високу вимогливість до себе та підлеглих; - конкретність та чіткість у вирішенні оперативних питань та повсякденних справ.