Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичні завдання до контрольної роботиПерелік завдань та

Контрольних робіт

Для студентів заочного відділення спеціальності

«Облік і аудит»

 

Курс 11 семестр

Форма навчання: заочна

 

 

№ п/п Дисципліна Курсові Контрольні Форма контролю  
 
Облік зовнішньої економічної діяльності   к екзамен  
Організація обліку     залік  
Управління інформац. системами в обліку і аудиті     екзамен  
Звітність підприємства   к залік  
Стратегічне управління підприємством     залік  
Фінансовий аналіз   к іспит  
Підприємництво: страт., орг., ефек.   к іспит  
Фінансова санація та банкрутство підприємства   к іспит  

 

 

Варіанти контрольних робіт з дисципліни

«Підприємництво: стратегія, організація, ефективність»

Варіант контрольної роботи обирається за номером у списку академічної групи в журналі.. Контрольна робота повинна складатись з 15-20 листів печатного тексту 14 шрифтом, 1,5 інтервалом. Структура: титульний лист, зміст, питання (кожне з нового листа), висновки, література, додатки.

 

Вариант 1.

1. Сутнісна характеристика підприємництва.

2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльності

 

Вариант 2.

 1. Форми і моделі підприємницької діяльності.
 2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.
 3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.

Вариант 3.

1. Посередницька підприємницька діяльність.

2. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

3. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.

Вариант 4.

1. Принципи здійснення підприємницької діяльності.

2. Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії мале підприємництво і мале підприємств.

3. Механізми цивілізованого попередження та усунення бізнес-конфліктів.

 

Вариант 5.

1. Ідентифікація бізнес-конфлікту. Стадії протікання бізнес-конфлікту.

2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства.

3. Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв.

 

Вариант 6.

1. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі господарювання.

2. Форми колективного обговорення проблем: переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”.

3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.

Вариант 7.

1. Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості.

2. Сутність і основні параметри підприємницького середовища

3. Трансформація бізнес-культури підприємства під впливом менталітету соціосистеми.

Вариант 8.

1. Передумови виховання високої культури підприємництва.

2. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу.

3. Стратегія та тактика ділового спілкування.

 

Вариант 9.

 1. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.
 2. Правові основи розв'язання бізнес-конфліктів.
 3. Методи забезпечення ергономічності робочого місця.

 

Вариант 10.

1. Основні методи і форми подальшого розвитку підприємництва.

2. Основні складові фірмового стилю підприємства. Техніка створення фірмового стилю.

3. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.

 

Вариант 11.

1. Виробнича підприємницька діяльність та її форми.

2. Підприємницька ідея, її джерел та методи пошуку.

3. Особливості функціонування технополісів і вільних економічних зон.

 

Вариант 12.

1. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі.

2. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

3. Методи аналізу тіньової економічної діяльності суб’єктів підприємництва.

 

Вариант13.

1. Бізнес-культура: сутнісна характеристика та форми прояву.

2. Система раннього попередження бізнес-конфліктів.

3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.

 

Вариант 14.

1. Вимоги до складання ділових документів.

2. Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами та партнерами по бізнесу.

3. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

Вариант 15.

1. Сутнісна характеристика підприємництва.

2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльності

 

 

Вариант 16.

 1. Форми і моделі підприємницької діяльності.
 2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.
 3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.

Вариант 17.

1. Посередницька підприємницька діяльність.

2. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

3. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.

Вариант 18.

1. Ліцензування підприємницької діяльності.

2. Підприємницький капітал: сутність і складові елементи.

3. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

 

Вариант 19.

1. Ідентифікація бізнес-конфлікту. Стадії протікання бізнес-конфлікту.

2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства.

3. Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв.

Вариант 20.

 1. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі господарювання.
 2. Форми колективного обговорення проблем: переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”.
 3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.

 

Вариант 21.

1. Організація процесу створення і реєстрації нового підприємства.

2. Джерела формування інвестиційних ресурсів і методи фінансування.

3. Формування специфічних, загальних і можливих конкретних умові договору підприємцем.

 

Вариант 22.

1. Передумови виховання високої культури підприємництва.

2. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу.

3. Стратегія та тактика ділового спілкування.

 

Вариант 23.

 1. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.
 2. Правові основи розв'язання бізнес-конфліктів.
 3. Методи забезпечення ергономічності робочого місця.

 

Вариант 24.

1. Основні методи і форми подальшого розвитку підприємництва.

2. Основні складові фірмового стилю підприємства. Техніка створення фірмового стилю.

3. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.

 

Вариант 25.

1. Виробнича підприємницька діяльність та її форми.

2. Підприємницька ідея, її джерел та методи пошуку.

3. Особливості функціонування технополісів і вільних економічних зон.

 

Вариант 26.

1. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі.

2. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

3. Методи аналізу тіньової економічної діяльності суб’єктів підприємництва.

 

Вариант27.

1. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.

2. Загальна характеристика організації договірних взаємовідносин у бізнесі.

3. Напрямки підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності фірми.

 

Вариант 28.

1. Вимоги до складання ділових документів.

2. Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами та партнерами по бізнесу.

3. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 

Вариант 29.

1. Сутнісна характеристика підприємництва.

2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльності

 

Вариант 30.

1. Форми і моделі підприємницької діяльності.

2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.

3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.

Питання до іспиту з дисципліни

«Підприємництво: стратегія,організація,ефективність»

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Звітність підприємства»

Матеріали контрольної роботи подається у друкованому або рукописному вигляді. Текст ро­боти повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші формату А4 (210х297 мм). Обсяг контрольної роботи у друкованому вигляді має складати 10 – 15 сторінок аркушу формату А4, в рукописному вигляді в зошиті також 10 -15 сторінок.

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 25 - 30 мм; правого –10 - 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

Вимоги до тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт; інтервал між ряд­ками – 1,5; вирівнювання за шириною; відступ абзацу – 12,5 мм.

Заголовки структурних частин роботи друкуються жирним шрифтом, маленькими літе­рами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Не допускається розміщення назви пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таб­лиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який під­ля­гає загальній нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не став­лять. Далі в роботі розташовується зміст.

Текст роботи ілюструють рисунками, схемами, графіка­ми, діаграмами. Ілюстрації у роботі позначаються словом «Рис.» і нумеруються арабсь­ки­ми цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рис. 2.5. Рисунки розташовуються у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони зга­дуються вперше. Від основного тексту рисунок повинен бути відокремлений одним рядком.

У тексті повинні бути посилання на ілюстрації: «зображено на рис. 2.5», або «(рис. 2.5)». Посилання на раніше згадані ілюстрації надаються із скороченням слова «дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово «Рис.» разом з його порядковим номером і тематичним найменуванням центруються і розташову­ються під ілюстрацією.Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюються пояснювальними даними (підрису­нко­вий підпис).

Приклад оформлення

 
 

 

 


Рис. 1.4 Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку підприємства

 

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць, які повинні мати насту­п­ну форму:

Таблиця 3.2

Назва таблиці

 

Го­ло­вка       Заголовки колонок
        Підзаголовки колонок
              Рядки
         
         
           
Боковик (колонка для заголовків рядків)   Колонки    

 

Якщо частину таблиці перенесено на іншу сторінку, назва подається тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами подається тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим кутом, з першої великої літери):

«Продовження таблиці ______»

«Закінчення таблиці ______» на останній сторінці, де розміщено таблицю.

Заголовки колонок та рядків таблиці треба писати з великої літери, підзаголо­вки колонок – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком колонки, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовка чи підзаголовка крапка не ставиться.

Заголовки колонок записуються здебільшого паралельно рядкам таблиць. За по­треби можна розташовувати заголовки колонок перпендикулярно до рядків.

Таблиця залежно від її розміру подається відразу після тексту, де на неї поси­лаються, або якнайближче до першого посилання (на черговій сторінці), а за потреби – у додатку.

Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою оди­ницею виміру величини, її позначення розташовується над таблицею право­руч, а для таблиці, поділеної на частини над кожною частиною. У такому разі в колонках вона вже не зазначається.

Якщо деяких даних у таблиці немає, на їхньому місці треба ставити знак «тире».

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згаду­ються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

Пояснення позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в тек­сті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного позначення, яке міститься в формулі, треба давати з но­вого рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після пояс­нення позначення через кому пишеться одиниця виміру величини.

Приклад оформлення:

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробниц­тва здійснюється за формулою:

 

, (1.4)

 

де Чінт – частка приросту обсягу продукції, зумовлена інтенсифікацією вироб­ництва;

ΔРз – приріст застосовуваних ресурсів за певний період (розрахунковий рік), %;

ΔVв – приріст обсягу виробництва продукції за той самий період (рік), %.

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.

Написання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» передбачає одне теоретичне питання, задачі та двох практичних завдань за варіантами.

Варіанти вибирається згідно з таблицею вибору теоретичного питання по передостанній і останній цифрі залікової книжки. Номера теоретичних питань знаходиться в чисельнику, задача в знаменнику.

Таблиця вибору теоретичного питання і задачі

  Остання цифра
Передостання цифра                      
  1,22 2,21 3,20 4,19 5,18 6,17 7,16 8,15 9,14 10,13
 
  11,12 1,22 2,21 3,20 4,19 5,18 6,17 7,16 8,15 9,14
 
  10,13 11,12 1,22 2,21 3,20 4,19 5,18 6,17 7,16 8,15
 
  9,14 10,13 11,12 1,22 2,21 3,20 4,19 5,18 6,17 7,16
 
  8,15 9,14 10,13 11,12 1,22 2,21 3,20 4,19 5,18 6,17
 
  7,16 8,15 9,14 10,13 11,12 1,22 2,21 3,20 4,19 5,18
 
  6,17 7,16 8,15 9,14 10,13 11,12 1,22 2,21 3,20 4,19
 
  5,18 6,17 7,16 8,15 9,14 10,13 11,12 1,22 2,21 3,20
 
  4,19 5,18 6,17 7,16 8,15 9,14 10,13 11,12 1,22 2,21
 
  3,20 4,19 5,18 6,17 7,16 8,15 9,14 10,13 11,12 7,16
 

 

Питання для контрольної роботи по дисципліні «Звітність підприємства»

1. Користувачі фінансової звітності

2. Подання звітності

3. Баланс

4. Звіт про фінансові результати

5. Звіт про рух грошових коштів

6. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання звіту про власний капітал

7. Статті власного капіталу та їх зміни

8. Зміст статей звіту про власний капітал та методика його складання

9. Розкриття інформації про власний капітал в примітках до фінансової звітності

10. Використання даних звіту про власний капітал для прийняття управлінських рішень

11. Склад та вимоги до Приміток до фінансової звітності

12. Структура Приміток до річної фінансової звітності

13. Інформаційне забезпечення та методика складання Приміток до річної фінансової звітності

14. Правила виправлення помилок у звітності підприємства

15. Порівнянність показників форм річної фінансової звітності

16. Порядок визначення звітних сегментів

17. Складання Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

18. Зведена фінансова звітність

19. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств

20. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності

21. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

22. Склад і строки статистичної звітності

Практичні завдання до контрольної роботи

Задача 1На основі даних залишків по бухгалтерських рахунках складіть Баланс підприємства(ф. №1)

Номер та назва рахунку Сума, грн.
39 «Витрати майбутніх періодів» 450,0
50 «Довгострокові кредити банків» 1960,0
69 «Доходи майбутніх періодів» 9260,0
207 «Запасні частини» 120,0
133 «Знос нематеріальних активів» 390,0
131 «Знос основних засобів»
301 «Каса в національній валюті»
60 «Короткострокові кредити банків» 14240,0
201 «Матеріали» 800,0
23 «Незавершене виробництво» 380,0
12 «Нематеріальні активи» 1390,0
442 «Непокриті збитки» 480,0
10 «Основні засоби» 38750,0
41 «Пайовий капітал» 800,0
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 6000,0
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 550,0
311 «Поточні розрахунки в національній валюті» 25000,0
643 «Податкові зобов'язання» 7740,0
67 «Розрахунки з учасниками» 1360,0
40 «Статутний капітал» 35120,0

Задача 2 - Згідно з наведеними даними заповнити звіт форми №4 «Звіт про власний капітал»

Дані для заповнення

А. Витяг з форми 1 «Баланс» (на початок звітного періоду), (тис.грн.)
Статті пасиву балансу на 1.01 на 31.12
1. Статутний капітал 2. Пайовий капітал ? ?
1. Інший додатковий капітал 2. Резервний капітал 3. Нерозподілений прибуток 4. Вилучений капітал Усього (260) ? ? ? ? ?

У ТОВ «Мрія» за звітний період відбулися такі операції, що вплинули на суму власного капіталу:

- у березні проведено до оцінку основних засобів на суму - 15 тис. грн.

- у квітні учасниками зроблено внески до статутного капіталу - 56 тис. грн.

- у листопаді підприємство отримало безоплатно автомобіль ВАЗ 2107-22 тис.грн.

- чистий прибуток за звітний рік склав - 100 тис. грн.

- частину прибутку направлено на поповнення:

а) резервного капіталу - 20 тис. грн.

б) статутного капіталу - 15 тис. грн.

 

Задача 3 На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний рік складіть звіт про фінансові результати (ф. №2)

Номер та назва рахунку Сума, грн.
702 «Дохід від реалізації товарів» (в т.ч. ПДВ)
713 «Дохід від операційної оренди активів» (в т.ч. ПДВ)
714 «Дохід від операційної курсової різниці»
731 «Дивіденди отримані»
72 «Дохід від участі в капіталі»
902 «Собівартість реалізованих товарів»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
946 «Втрати від знецінення запасів»
945 «Втрати від операційної курсової різниш»
977 «Інші витрати звичайної діяльності»
981 «Податки з прибутку від звичайної діяльності» ?
811 «Виплати за окладами»
833 «Амортизація нематеріальних активів»
814 «Оплата відпусток»
804 «Витрати тари й тарних матеріалів»
806 «Витрати запасних частин»

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бух. обліку (рядок 180).

Задача 4 Згідно з наведеними даними заповнити форму 3 "Звіт про рух грошових коштів". Дані для виконання: ТОВ "Південь" за звітний період має наступні дані.

№ п/п Дані для заповнення За звітний період За попередній період
1. Основні засоби 164,1 108,3
2. Знос основних засобів 11,3 7,7
3. Довгострокові фінансові інвестиції 18,2 15,0
4. Товари 0,8 2,3
5. Нематеріальні активи 4,0 2,3
6. Знос нематеріальних активів 1,4 0,3
7. Виробничі запаси 13,3 15,6
8. Готова продукція 36,8 38,2
9. Дебіторська заборгованість за виданими авансами 45,0 41,0
10. Грошові кошти в національній валюті 57,0 17,0
11. Витрати майбутніх періодів 30,3 24,3
12. Статутний капітал 187,6 187,6
13. Резервний капітал 23,0 3,0
14. Короткостроковий кредит банку 14,0 4,0
15. Нерозподілений прибуток звітного періоду 86,7 47,5
16. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 36,5 13,9
17. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці 9,0 -
18. Дохід (виручка) від реалізації продукції 97,2 -
19. Собівартість реалізованої продукції 33,6 -
20. Адміністративні витрати 10,3 -
21. Витрати на збут 4,1 -
22. Податок на прибуток від звичайної діяльності 9,9 -
23. Амортизація 8,8 -

 

Додаткові дані.

Згідно з даними обліку за звітний період:

- сплачено податок на прибуток у сумі — 9,9 тис. грн;

- основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові інвестиції придбані за грошові кошти;

- надзвичайних подій за звітний період не сталося.

 

Задача 5 На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний період складіть звіт про фінансові результати (ф. №2)

Номер та назва рахунку Сума, грн.
701 «Дохід від реалізації продукції» (в т.ч. ПДВ)
704 «Вирахування із доходу»
711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»
715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»
741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»
901 «Собівартість реалізованої готової продукції»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»
949 «Інші витрати операційної діяльності»
951 «Відсотки за кредит»
971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»
981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» ?
815 «Оплата іншого відпрацьованого часу»
812 «Премії та заохочення»
823 «Страхування на випадок безробіття»
805 «Витрати будівельних матеріалів»
803 «Витрати палива»

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку (рядок 2300).

Задача 6. Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху власного капіталу та заповніть звіт про власний капітал (ф. №4) (тис. грн.)

Статті пасиву балансу на 1.01 на 31.12
І.Власний капітал    
Статутний капітал 50,0 ?
Додатковий вкладений капітал 20,0 ?
Інший додатковий капітал 6,5 ?
Резервний капітал 12,5 ?
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 25,0 ?
Неоплачений капітал (25,0) ?
Вилучений капітал (3,0) ?
Усього за розділом І 86,0 ?

Операції за звітний рік

1. Чистий прибуток за звітний рік склав - 16,0 тис. грн..

2. На поповнення резервного капіталу спрямовано - 3 тис. грн.

3. На виплату дивідендів спрямовано - 5 тис. грн..

4. Реалізовані акції, раніше викуплені у акціонерів за ринковою вартістю - 4,0 тис. грн.(номінальна вартість викуплених акцій - 3 тис. грн.)

5. Внесено засновником в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу - 25 тис. грн.

6. Безоплатно надійшли основні засоби - 14 тис. грн.

7. У грудні здійснена до оцінка основних засобів - 6 тис. грн.

 

Задача 7. Згідно наведеними даними складіть форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів»:

А. Витяг з форми 1 «Баланс»

Код Рядка Назва статті За попередній, період За звітний період
  Актив    
Залишкова вартість нематеріальних активів - 0,8
Залишкова вартість основних засобів 124,9 123,7
Первісна вартість основних засобів 126,2 126,2
Знос основних засобів 1,3 2,5
Усього по розділу 1 124,9 124,5
Запаси 11,1 19,2
  В т.ч. виробничі запаси 5,4 10,7
  Незавершене виробництво 2,7 1,0
  Готова продукція 3,0 7,5
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості 2,8 16,6
Інша дебіторська заборгованість 3,1 0,2
Грошові кошти в національній валюті 50,1 24,4
Інші оборотні активи - 1,5
Усього по розділу 2 67,1 61,9
Баланс 192,0 186,4
  Пасив    
Статутний капітал 150,0 150,0
Резервний капітал 9,2 9,2
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) (4,1) (8,6)
Усього по розділу 1 155,1 150,6
Довгострокові кредити банків 5,2 3,5
Забезпечення виплат персоналу 7,2 2,0
Усього по розділу 2 12,4 5,5
Короткострокові кредити банків 7,7 2,5
  Поточні зобов'язання за розрахунками:    
- з бюджетом 2,8 4,8
- за рахунками зі страхування 3,4 7,0
- за рахунками з оплати праці 7,3 9,4
Інші поточні зобов’язання 3,3 6,6
Усього по розділу 3 24,5 27,8
Баланс 192,0 186,4
В. Витяг з форми 2. «Звіт про фінансові результати»
Код рядка Назва статті За попередній, період За звітний період
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування    
Прибуток - -
Збиток 4,5 -

Задача 8. Згідно з наведеними даними заповнити форму 4 «Звіт про власний капітал»

А. Витяг з форми 1 «Баланс»    
Залишки власного капіталу на початок звітного періоду: (тис. грн.)
Статті пасиву балансу на 1.01 на 31.12
1. Статутний капітал 1800,0 ?
2. Додатковий вкладений капітал 120,0 ?
3. Інший додатковий капітал 820,0 ?
4. Резервний капітал 145,0 ?
5. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (25,0) ?
6. Неоплачений капітал (103,0) ?
Усього 2757,0 ?

 

Б. За звітний період підприємство «Стимул» отримало 180 тис. грн. прибутку.

Частину прибутку підприємство направило на:

- поповнення резервного капіталу - 18 тис. грн.

- виплату дивідендів - 27,5 тис. грн.

У листопаді місяці підприємство отримало безоплатно комп'ютер – 5 тис.грн. і в грудні проведено уцінку основних засобів, що вже дооцінювались на суму - 25 тис. грн.

 

Задача 9. На основі даних залишків по бухгалтерських рахунках складіть Баланс підприємства (ф. № 1).

Номер та назва рахунку Сума, грн.
10 «Основні засоби»
131 «Знос основних засобів»
40 «Статутний капітал»
44 «Нерозподілені прибутки» (непокриті збитки)
46 «Неоплачений капітал»
207 «Запасні частини»
27 «Готова продукція сільського господарства»
203 «Паливо»
36 «Розрахунки з покупцями»

Продовження

38 «Резерв сумнівних боргів»
34 «Короткострокові векселі отримані»
311 «Рахунки в банку в національній валюті»
301 «Каса в національній валюті» 2,0
60 «короткострокові позики банків»
63 «Розрахунки з постачальниками»
66 «Розрахунки з оплати праці»
65 «Розрахунки зі страхування»
642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»

Задача 10. Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху капіталу та заповніть звіт про власний капітал (ф. №4) (тис грн.)

Статті пасиву балансу на 1.01 на 31.12
І.Власний капітал    
Статутний капітал 64,8 ?
Додатковий вкладений капітал 98,9 ?
Інший додатковий капітал 9272,3 ?
Резервний капітал 7,2 ?
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (425,7) ?
Неоплачений капітал (8,0) ?
Вилучений капітал ?
Усього за розділом І 9009,5 ?

Операції за звітний рік

1. В минулому звітному році величину іншого додаткового капіталу було завищено на 270,3 тис. грн.

2. Здійснено уцінку нематеріальних активів на 3,0 тис. грн.

3. Нерозподілений прибуток за звітний період склав 487,9 тис. грн..

4. Здійснено нарахування дивідендів учасниками в розмірі 5,0 тис. грн.

5. Спрямовано частину прибутку на поновлення резервного капіталу - 3,0 тис.грн

6. Безкоштовно отримані основні засоби на суму 13,5 тис. грн.

7. Петренком П.О. внесені кошти на поточний рахунок (внесок до статутного капіталу) - 8 тис. грн.

 

Питання до заліку з дисципліни

«Організація обліку»

 

1. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення.

2. Нормативна база з організації бухгалтерського обліку.

3. Системи організації бухгалтерського обліку на підприємствах України

4. Принципи організації бухгалтерського обліку

5. Організація документування.

6. Нормативна база організації документування.

7. Поняття діловодства і документування

8. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу.

9. Форми бухгалтерського обліку

10. Визначення підприємством облікової політики.

11. Формування облікової політики підприємства.

12. Порядок розробки робочого Плану рахунків підприємства.

13. Організація бухгалтерського обліку та заходів при створенні підприємства.

14. Організація бухгалтерського обліку та заходів при реорганізації підприємства.

15. Поняття та класифікація власного капіталу за діючими стандартами обліку.

16. Основні завдання та нормативна база організації обліку власного капіталу

17. Організація обліку формування статутного капіталу

18. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, додатково вкладеного та резервного капіталу.

19. Основні завдання та нормативи при організації обліку забезпечення зобов'язань.

20. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових зобов'язань.

21. Основні завдання та нормативна база по регулювання організації обліку грошових коштів

22. Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів

23. Організація первинного обліку запасів. Організація матеріальної відповідальності

24. Завдання та принципи організації обліку праці та ії оплати

25. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.