Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО САПРЛекція 1

1. Вступ

2. Поняття САПР

3. Загальні відомості про проектування

 

1. Вступ

 

Актуальність читаного курсу обумовлена стрімким зростанням практичного використання комп'ютерних програм в Україні і за кордоном для технічної підготовки різних виробництв і гострим недоліком наукової і учбової літератури з цього питання.

Мета читаного курсу - комплексно розглянути напрями автоматизації технічної підготовки хлібопекарських і кондитерських виробництв. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Розглянути принципи, методику і технологію конструкторської автоматизованої підготовки хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв.

2. Розглянути принципи, методику і технологію технологічної автоматизованої підготовки хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв.

3. Розглянути принципи, методику і технологію бізнес-планування цих виробництв.

Разом з бурхливим розвитком комп'ютерних технологій на ринку України з'явилися програмні продукти, орієнтовані на потреби сучасного виробництва. До таких продуктів відносяться CAD, САЕ, САРР, САМ, ГОМ, ЕКР-програми.

2. Поняття САПР.

САПР - це сукупність методів, засобів і автоматизованих спеціалізованих робочих місць, необхідних для створення об’єктів заданого класу, САПР як система включає технічні засоби (обов'язково ЕОМ), системне програмне забезпечення, призначене для користувача програмне забезпечення, систему управління базами даних і самого проектувальника. Спрощено САПР означає проектування за допомогою ЕОМ.

САПР - система, що реалізовує автоматизоване проектування, є системою, що реалізовує технологію і методику виконання функцій проектування, тобто організаційно-технічну систему, що призначену для автоматизації процесу проектування, складається з персоналу і комплексу технічних, програмних і інших засобів автоматизації проектної діяльності. (САПР, в англомовному написанні CAD System - Computer Aided Design System).

САПР - це організаційно-технічна система, що здійснює проектування від введення первинного опису об'єкту до видачі проекту. САПР дозволяє автоматизувати "рутинні" операції звільняючи проектанта, для творчої діяльності і підвищує продуктивність процесу проектування на оформлювальних етапах робіт, вносячи істотні зміни до термінів проектування.

 

3. Загальні відомості про проектування

Система автоматизованого проектування (САПР) припускає передачу ЕОМ максимальної кількості трудомістких розрахунків і функцій при збереженні управління ходом проектування з боку людини.

Створення САПР - це створення в першу чергу математичних моделей технологічних операцій; наприклад, замісу тіста, його дозрівання, формування тестових заготівель, їх остаточної вистойки і випічки хліба.

Створення системи автоматизованого проектування підприємств хлібопекарської промисловості передбачає не лише відносно швидку видачу якісної документації і кошторису на будівництво (чи проведення реконструкції) хлібозаводу, а найголовніше - видачу програмного забезпечення для засобів мікропроцесорної техніки.

Принципова відмінність САПР від традиційної системи проектування полягає передусім в тому, що машинне проектування стає організаційно-технічною системою, в якій робота проектувальників і функціонування технічних засобів взаємопов’язані і об'єднані загальною метою.

Технологія створення складного технічного об'єкту включає стадії задуму об'єкту, проектування, впровадження і аналізу функціонування. Задум об'єкту формалізується у вигляді технічного завдання (ТЗ), що є початковим (первинним) описом об'єкту.

При проектуванні усуваються некоректності, і виконується послідовна деталізації первинного опису з використанням різних проектних мов до міри, достатньої для виготовлення об'єкту в заданих умовах, виконується оптимізація характеристик і структури об'єкту на основі комплексу робіт дослідницького, розрахункового і конструкторського характеру.

Результатом проектування є комплект документації, яка і є проект.

Проектування, при якому усі проектні рішення або їх частина отримують шляхом взаємодії людини і комп'ютера, називають автоматизованим проектуванням.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Яка актуальність курсу?

2. Які основні поняття САПР?

3. Дайте визначення САПР.

 

Література: [основна: 3, 4]

 

Лекція 2
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.