Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ САПР1. Мета створення САПР

2. Принципи САПР

3. Класифікація САПР і засоби їх забезпечення

 

1. Мета створення САПР

 

У рамках циклу функціонування промислових виробів САПР вирішує завдання автоматизації робіт на стадіях проектування і підготовки виробництва.

Основна мета створення САПР - підвищення ефективності праці інженерів, включаючи:

- скорочення трудомісткості проектування і планування;

- скорочення термінів проектування;

- скорочення собівартості проектування і виготовлення, зменшення витрат на експлуатацію;

- підвищення якості і техніко-економічного рівня результатів проектування;

- скорочення витрат на натурне моделювання і випробування.

Досягнення цих цілей забезпечується шляхом:

- автоматизації оформлення документації;

- інформаційної підтримки і автоматизації процесу ухвалення рішень;

- використання технологій паралельного проектування;

- уніфікації проектних рішень і процесів проектування;

- повторного використання проектних рішень, даних і напрацювань;

- стратегічного проектування;

- заміни натурних випробувань і макетування математичним моделюванням;

- підвищення якості управління проектуванням;

- застосування методів варіантного проектування і оптимізації.

2. Принципи САПР

 

При створенні САПР застосовують наступні принципи:

- системної єдності - САПР повинна функціонувати як цілісна система;

- розвитку - САПР повинна передбачати нарощування і вдосконалення підсистем і зв'язків між ними;

- комплексності - повинна забезпечуватися зв'язність проектування окремих підсистем;

- інформаційної єдності - при проектуванні усіх забезпечень повинні використовуватися однотипні позначення і терміни;

- інваріантності - при створенні САПР бажано використовувати типові компоненти, інваріантні до конкретної проектованої системи.

3. Класифікація САПР і засоби їх забезпечення

 

Система автоматизованого проектування повинна відбивати архітектуру системи управління хлібопекарським підприємством, яка включає ідеологію створених (або створюваних систем контролю технологічних процесів і управління ними (АС ТЕ) і автоматизованої системи управління виробництвом на рівні підприємств (АСУ П) (рис. 1).

 

 

Рис.1. Структура системи управління хлібопекарським підприємством

САПР повинен містити три основні компоненти, тісно пов'язаних між собою самою технологією проектування :

- структуру причинно-наслідкових зв'язний прийняття проекти: рішень;;

- тезаурс САПР;

- засоби імітаційного моделювання.

Структура причинно-наслідкових зв'язків.Вона є безліччю елементарних дій з визначення окремих частин проекту, ухвалення рішень і вибору оптимізаційних критеріїв завдань (вибірка і рішення оптимізаційних завдань). Прикладом може служити мережевий графік проекту (рис. 2). Стрілки показують, куди слід звернутися при виконанні якої-небудь дії або з ким потрібно погоджувати і пов'язати проектне рішення. В кожному вузлі структури проводиться вибір рішень з допустимого множин під управлінням свого критерію, В загальному випадку уся безліч критеріїв є суперечливим. У структурі зв'язків відбивають якраз факти протиріч тих або інших критеріїв.

 

Рис.2. Мережений графік виконання проекту хлібопекарського підприємства

Тезаурс.Він призначений для визначення відповідності між конкретним рішенням, прийняті проектувальником в цьому вузлі причинно-слідственні зв'язків, і кінцевою метою, т е. він повинен підказувати проектувальникові, чи не відводить цю дію від кінцевої мети (критерій реальності).

На початку проектування тезаурс описує увесь регулярний клас проектованих об'єктів відповідно до відповідних технологій.

Після ухвалення конкретного рішення на якому-небудь етапі проектування (вибраний, наприклад, спосіб приготування тіста) це рішення зменшило число ступенів свободи в тезарсе і, отже, звузило безліч проектів, відповідних цьому стану тезаурса. Сам процес проектування супроводжується постійним звуженням безлічі варіантів проектів. У кінці роботи САПР має бути прийнятий один проект. Якщо проектів декілька, усі вони еквівалентні, з точки зору істотних властивостей. Вибір одного з НИХ може здійснюватися замовником на основі своїх власних міркувань

Імітаційне моделювання. Механізм імітаційного моделювання необхідно мати в САПР, щоб забезпечити перевірку коректності отримуваного проекту на усіх етапах проектування і при різних рівнях деталізації проекту.

 

 

Рис.3. Структурна схема САПР

 

На рис. 3 показана, структурна схема САПР підприємств хлібопекарської промисловості, що включає наступні підсистеми:

- САПР технологічних схем виробництва хліба і хлібобулочних виробів (САПР ТСЕ);

- САПР систем управління (САПР АСОВІ ТП, САПР АСОВІ П);

- САПР засобів контролю і управління (САПР СКУ);

- САПР технологічного устаткування (САПР ТЕ);

- САПР будівельної частини (САПР СЧ);

- ПРТЗН - підсистема розрахунку техніко-економічних показників

проекту.

У існуючих системах автоматизованого проектування в будівельній індустрії, машинобудуванні, приладобудуванні, літакобудуванні вирішені проблеми з формуванням підсистем САПР ТЕ, САПР СЧ, САПР СКУ, САПР АСОВІ ТП, САПР АСОВІ П.

 

 

Рис.4. Функціональна схема САПР підприємств хлібопекарної промисловості

 

Структурна схема САПР підприємств хлібопекарської промисловості показує, що спочатку формують технологічну схему виробництва, потім вибирають технологічні критерії для управління і оптимізації процесів виробництва хлібних виробів і економічні критерії, що забезпечують отримання максимального прибутку залежно від економічної моделі, у рамках якої функціонуватиме проектоване підприємство. Потім вибирають програмне забезпечення з відповідними засобами контролю і управління, що здійснює ритмічне функціонування технологічних ліній для реалізації замовлень відповідного асортименту хлібних виробів. З урахуванням ритму функціонування технологічного устаткування і оптимальних режимів формування властивостей реологій напівфабрикатів, вибору оптимуму деформаційної дії на систему тісто - хлібний виріб при механічній і тепловій обробці вибирають машини і агрегати, з яких комплектують технологічні лінії. Потім лінії розмішають з урахуванням відповідних підсобно-допоміжних і інших приміщень у рамках різних об'ємно-планувальних рішень.

На мал. 4 приведена функціональна схема САПР підприємств хлібопекарської промисловості, яка на відміну від існуючих САПР інших галузей промисловості передбачає наявність системи техніко-економічної експертизи проекту і експертної системи забезпечення якості готової продукції.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які основні принципи при створенні САПР?

2. Яка мета створення САПР?

3. Що таке імітаційне моделювання?

4. Які існують засоби імітаційного моделювання?

5. Що показує функціональна схема САПР?

Література: [основна: 3, 7]

Лекція 3
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.