Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦІОНУВАННЯ САПР 

1. Компоненти програмного комплексу функціонування САПР

2. Програми виведення результатів

 

1.Компоненты програмного комплексу функціонування САПР

 

Програмний комплекс функціонування САПР включає наступні компоненти:

- систему управління базами даних;

- інтерфейс бази даних;

- управління обчислювальним процесом - автоматизовані спеціалізовані робочі місця (монітор САПР);

- трансляцію і обробку вхідних даних на рівні завдання на проектування;

- формування технологічної схеми виробництва хлібних виробів;

- підсистему проектування;

- підсистему організаційно-економічного моделювання;

- виведення результатів (формування документації, ведення архіву САПР, випуск документації).

Програма управління базою даних САПР здійснює наповнення і ведення бібліотек базових елементів в режимах інтерактивної взаємодії з проектувальником, забезпечує автоматичний обмін даними бібліотеки, базових елементів з робочим масивом по запитах програми формування технологічної схеми виробництва хлібних виробів.

Програми інтерфейсу бази даних забезпечують переклад семантично узгодженого тексту САПР ТСП, представленого в робочому масиві на мові внутрішнього представлення даних, у форму, необхідну для програм, що виконують проектні процедури, і зворотне перетворення результатів проектування у формати мови внутрішнього представлення даних робочого масиву

Програми управління обчислювальним процесом забезпечують управління послідовністю виконання проектних робіт по відповідних алгоритмах.

Програми трансляції здійснюють граматичний розбір і інтерпретацію завдання на виконання проектних робіт в САПР, об'єкту проектування, що включає опис, опис базових елементів і директиви управлінь. За результатами трансляції визначається склад помилок.

Програми технологічних схем виробництва хлібних виробів розробляють опис об'єкту проектування з використанням бібліотеки базових елементів, що повнює набір даних - робочий масив.

Програмні модулі підсистем проектування являються прикладним програмним забезпеченням, що визначає проблемну орієнтацію усій САПР в цілому. Кожна підсистема є системним компонентом програмного забезпечення САПР і виконує певну закінчену проектну процедуру або групу процедур. Основу процедур складають процедури моделювання і синтезу проектних рішень.

Програмні засоби організаційно-економічного моделювання - це програми, що забезпечують економічну надбудову над усім виробництвом з урахуванням економічних критеріїв, таких, як організація виробництва, що забезпечує отримання готових виробів найкращої якості, формування штатів, організація постачань сировини і збуту готової продукції з урахуванням кон'юнктури ринку, рішення транспортних завдань і т. д.

 

2. Програмами виведення результатів

 

Програми виведення результатів :

1) Програми формувань документації забезпечують перетворення, розміщення, перекодувала алфавітно-цифрових текстів, переведення топологічної і символьної інформації в геометричну форму з дотриманням нормативних вимог, прийнятих для проектної (конструкторською) документації. Початковими даними для програм є інформаційна модель технологічної схеми виробництва. Вихідні дані програм формування документації (графічні і текстові документи) зберігаються у форматах єдиної мови графічної і текстової інформації, прийнятої для цієї системи САПР;

2) Програми ведення архіву документації САПР по спроектованому об'єкту забезпечують зберігання, пошук, і видачу документації. Після закінчення випуску документації по об'єкту в текстовій, табличній або графічній формі дані по об'єкту з архіву можуть виключатися. В даному випадку архів може бути тимчасовим сховищем документації по проектованих об'єктах;

3) Постпроцесори випуску документації призначені для перетворення графічних і символьних текстів із стандартної архівної форми, прийнятої в САПР, у форму, необхідну для здійснення на конкретному пристрої. Розрізняють три основні класи постпроцесорів :

- випуску текстової документації на автоматах друку;

- формування графічної документації на графічних пристроях;

- формування технологічної документації для автоматизованого виробництва.

Функціонування САПР можна представити як запрограмовану послідовність роботи окремих програмних модулів. Визначувану програмою, що управляє, з урахуванням мережевого графіка ведення проекту.

Питання для самоконтролю

 

1. Які існують основні програми виведення результатів САПР?

2. Які основні класи постпроцесорів?

3. Що включає в себе програмний комплекс функціонування САПР?

 

Література: [основна: 3, 4, 8]

Лекція 4
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.