Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

САПР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБНИХ ВИРОБІВ1. Системний підхід у формуванні САПР

2. Технічні засоби проектованих САПР АЛ

3. Підсистеми САПР.

1. Системний підхід у формуванні САПР

 

САПР технологічної схеми процесу виробництва хліба і хлібобулочних виробів являється основний з підсистем САПР підприємств хлібопекарської промисловості. Це пов'язано з тим, що проектування починається з вибору технологічної схеми, способів приготування хліба асортименту виробів, що виробляються, способі прийому і підготовки рецептурних компонентів, мірі механізації і автоматизації виробництва.

Таким чином, САПР ТСП формує завдання для інших підсистем автоматизованого проектування.

У основу формування САПР ТСП закладений системний підхід, який зводиться до рішення двох завдань,:

- формування об'єктивних технологічних критеріїв управління кожною технологічною операцією;

- координації режимів управління у рамках усього технологічного ланцюжка з урахуванням ритму її функціонування.

Для забезпечення управління якістю хлібних виробів, що випускаються, на стадії функціонування хлібопекарського підприємства при його проектуванні повинна існувати підсистема проектування автоматизованої виробничої лабораторії.

Під САПР "Автоматизована лабораторія" (САПР АЛ) мається на увазі комплекс програмно-технічних засобів для розробки, відладки і конфігурації лабораторних комплексів.

 

2. Технічні засоби проектованих САПР АЛ

 

До складу технічних засобів проектованих САПР АЛ повинні входити наступні компоненти:

- ЕОМ класу, що управляє, ІВМ РС/АТ, призначена для управління усім комплексом лабораторних приладів;

- пристрій сполучення з об'єктом (УСО), призначений для комутації з лабораторним і технологічним устаткуванням, установками, іншими комплексами, що управляють;

- лабораторні і технологічні прилади і установки, призначені для проведений, лабораторних і технологічних процесів.

До складу програмних засобів (ПС) САПР АЛ повинні входити наступні компоненти:

- стандартні для використовуваного класу ЕОМ средства системної підтримки, що управляє, :

- комплекс НС підтримка функціонування УСО, що забезпечує інформаційний обмін між ЕОМ, що управляє, і лабораторним і технологічним устаткуванням або видаленими ЕОМ;

- комплекс ПС підтримка функціонування лабораторного і технологічного устаткування, що забезпечує інформаційний обмін між ЕОМ, що управляє, і лабораторним і технологічним устаткуванням і управління цим устаткуванням;

- комплекс ПС "Методика", набір (бібліотек), що є.

- комплекс ПС "Конфігуратор", що забезпечує формування і відладку необхідного набору програмно-технічних і методологічних засобів проведення лабораторного експерименту або технологічного процесу по заданих критеріях користувача;

- комплекс ПС Технолекс" - засоби опису проведення лабораторного експерименту або технологічного процесу за допомогою спеціалізованої мови високого рівня, а також транслятор цієї мови;

- комплекс ПС "Кореляція", що дає можливість формувати нові методики проведення експерименту (процесу);

- комплекс ПС підтримка функціонування системи управління базами даних (СУБД), що забезпечує зберігання і вибірку даних, а також програмних і методологічних компонентів САПР;

- комплекс ПС "Генератор звітів", що дозволяє користувачеві представляти інформацію в заданій формі на різних пристроях введення - виводу.

Далі приводиться методика визначення технологічних параметрів, що дозволяє вибирати оптимальні режими роботи технологічного устаткування з урахуванням ритму функціонування усієї виробничої лінії.

3. Підсистеми САПР.

 

Як будь-яка складна система, САПР складається з підсистем. Розрізняють підсистеми проектуючи і обслуговуючі. Проектуючи підсистеми безпосередньо виконують проектні процедури. Обслуговуючі підсистеми забезпечують функціонування проектуючих підсистем, їх сукупність часто називають системним середовищем або оболонкою САПР.

Кожна підсистема - це виділена за деякими ознаками частина САПР, що забезпечує виконання деяких функціонально-завершених послідовностей проектних завдань з отриманням відповідних проектних рішень і проектних документів.

Обслуговуючі підсистеми -незалежні підсистеми, що реалізовують функції, загальні для підсистем або САПР в цілому, забезпечують функціонування проектуючих підсистем, оформлення, передачу і виведення даних, супровід програмного забезпечення і тому подібне, їх сукупність називають системним середовищем (чи оболонкою) САПР.

Проектуючи підсистеми - об'єктно-орієнтовані підсистеми, що реалізовують певний етап проектування або групу пов'язаних проектних завдань. Залежно від відношення до об'єкту проектування, діляться на:

Об'єктні - виконуючі проектні процедури і операції, безпосередньо пов'язані з конкретним типом об'єктів проектування.

Інваріантні - виконуючі уніфіковані проектні процедури і операції, що мають сенс для багатьох типів об'єктів проектування.

Прикладами проектуючими підсистемами можуть служити підсистеми геометричного тримірного моделювання механічних об'єктів, аналізу схемотехніки, трасування з'єднань в друкованих платах.

Типовими обслуговуючими підсистемами є:

- підсистеми управління проектними даними;

- повчальні підсистеми для освоєння користувачами технологій, реалізованих в САПР;

- підсистеми графічного введення-виводу;

- система управління базами даних (СУБД).

Питання для самоконтролю

 

1. Основні підсистеми САПР

2. Які є типові обслуговуючи системи?

3. Що включає в себе комплекс ПС "Конфігуратор"?

4. Що включає в себе комплекс ПС Технолекс"?

5. Що включає в себе комплекс ПС "Кореляція"?

 

Література: [основна: 3, 5, 6 ]

 

 

Лекція 5
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.