Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Види, призначення, склад, задачі нарядів органів внутрішніх справ при виконані оперативно службових завдань та охороні громадського порядку.ПЛАН - КОНСПЕКТ

З ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

для проведення занять з особовим складомоперативних служб____________________________________________

(орган, підрозділ)

 

Тема 2: Види нарядів, що створюються для виконання оперативно-службових завдань органами та підрозділами внутрішніх справ (склад, завдання, екіпіровка, озброєння).

 

Дата проведення: ___.___.2012

Одеса - 2012

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ : Ознайомити та вивчити з працівниками види, призначення, склад, задачі та тактику дій нарядів органів внутрішніх справ при виконані оперативно службових завдань та охороні громадського порядку
Кількість годин: - 1 година.
Місце проведення: - навчальний клас
Вид заняття: - лекція
Метод проведення: - класно - групове відпрацювання, показ, пояснення
Методичне забезпечення Навчально-методична література МВС, ГУМВС
   
ЛІТЕРАТУРА :  
1. Закон України "Про міліцію".
2. Основи тактико-спеціальної підготовки. Навчально-методичний посібник. МВС, КНУВС, Київ 2006.
3. Службова підготовка працівників органів внутрішніх справ. Київ - 2003р. М.І. Ануфрієв.
4. Наказ МВС України від 28.07.1994 № 404 “Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України”.
5. Наказ ГУМВС України в Одеській області від 21.06.06 № 513.
 
ПЛАН ЗАНЯТТЯ :
1. Підготовча частина - 10 хв.
1.1. Організаційний момент (доповідь керівника про готовність працівників до заняття, привітання, перевірка присутності)  
2. Основна частина - 30 хв.
3. Заключна частина - 15 хв.
3.1. Відповіді на питання слухачів  
3.2. Закріплення отриманих знань по викладеному матеріалі  
3.3. Завдання на самопідготовку  
4. Підведення підсумків заняття - 5 хв.
   
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:  
1. Види, призначення, склад, задачі нарядів органів внутрішніх справ при виконані оперативно службових завдань та охороні громадського порядку.
2. Обов'язки патрульно-постових нарядів міліції
3. Рекомендації щодо практичних дій нарядів міліції у типових ситуаціях при несенні служби з охорони громадського порядку
     

 

Види, призначення, склад, задачі нарядів органів внутрішніх справ при виконані оперативно службових завдань та охороні громадського порядку.

Для несення патрульної служби використовуються такі види нарядів: патрулі, пересувні міліцейські групи (ПМГ), патрульні групи (ПГ), спеціалізовані патрульні групи (СПГ), пости охорони порядку (ПО), пости охорони об'єктів (ПОО), пости регулювання дорожнього руху (ПР), патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) і контрольно-пропускні пункти (КПП).

Патруль - рухомий наряд в складі одного або декількох працівників міліції, який виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання. Патрулі можуть нести службу на автомобілях (ПА), мотоциклах (ПМ), катерах (ПКТ), велосипедах (ПВ). Застосовуються також пішохідні (ПП), кінні (ПК) та патрулі із службовими собаками (ПС). Патрулю для несення служби визначається маршрут патрулювання, що включає місцевість, яка прилягає до основного напрямку рух патруля в межах видимості і чутності. Ширина смуги маршруту патрулювання уточнюється на місцевості, що прилягає до основного напрямку руху патруля в межах закріпленої за ним території. Довжина маршруту патруля на автомобілі складає, як правило, 6-8 км, на мотоциклі - 3-5 км, пішого - 1-1,5 км. Довжина маршрутів може бути збільшена або зменшена залежно від їх особливостей і стану оперативної обстановки на них.

Пересувна міліцейська група (ПМГ)

- комбінований по складу та оснащений спеціальними технічними засобами наряд міліції на автомобілі, який несе патрульну службу на закріпленому секторі і призначений для вжиття невідкладних заходів по попередженню порушень громадського порядку, здійснення оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочинів по свіжих слідах. Склад кожної цієї групи визначається наказом начальника ГУВС (УВС) міста, міськрайоргану внутрішніх справ і до неї включаються: працівник карного розшуку, дільничний інспектор міліції, міліціонер та міліціонер-водій.

Крім цього, для забезпечення охорони громадського порядку можуть утворюватись спільні наряди (СН) з залученням військовослужбовців Національної гвардії України або Міністерства оборони України.

Патрульна група (ПГ) - наряд в складі двох або більше патрулів під єдиним керівництвом. Патрульній групі для несення служби визначається дільниця території міста, відокремлене селище, об'єкт, де проводяться заходи з великою кількістю людей, зона масового відпочинку тощо.

Основу патрульної групи складає патруль на автомобілі, обладнаний радіостанцією, проблисковим маячком, гучномовною установкою, сиреною та іншими технічними засобами. Начальником патрульної групи (старшим наряду патрульної групи) призначається досвідчений працівник міліції, здібний забезпечити ефективне керівництво діяльністю групи.

Спеціалізована патрульна група (СПГ) - спеціальний вид наряду, призначений для боротьби з найпоширенішими правопорушеннями на вулицях та в інших громадських місцях. Члени цієї групи несуть службу, як правило, в цивільному одязі під керівництвом оперативного працівника або дільничного інспектора міліції.

Пост охорони порядку (ПО) - місце або дільниця місцевості, де працівники міліції (постові) виконують покладені на них обов'язки. Для поста визначається його центр і межі. Центр поста визначається в такому місці, звідки найзручніше вести нагляд і швидко вживати заходів для попередження й припинення правопорушень. Відстань меж від центру поста не повинна перевищувати, як правило, 300 м.

Пости виставляються в місцях, де необхідно забезпечити постійну присутність працівника міліції.

Пости охорони об'єктів (ПОО) - місце або дільниця місцевості, де працівники Державної служби охорони при МВС України здійснюють на договірних засадах охорону об'єктів та іншого майна державної, колективної та приватної власності, майна іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також громадян.

Пости виставляються на об'єктах, де необхідно забезпечити постійну міліцейську охорону їх майна.

Пости регулювання дорожнього руху (ПР) - це ділянка території, на якій організується несення дорожньо-патрульної служби у зв'язку з необхідністю регулювання дорожнього руху, встановлення безперервного контролю за рухом транспортних засобів іноземних власників, вжиття оперативно-пошукових заходів, забезпечення безперешкодного проїзду автомобілів особистого призначення.

Пост, що має службове приміщення, іменується "стаціонарний пост".

Патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) - наряд в складі одного або кількох працівників Державної автомобільної інспекції, який здійснює контроль за дорожнім рухом та виконанням громадянами правил дорожнього руху шляхом патрулювання на автомобілях, мотоциклах, вертольотах або пішим патрулюванням.

Піше патрулювання застосовується для контролю за рухом на невеликих за відстанню напружених за рухом та за інтенсивністю, небезпечних за аварійністю ділянках доріг (вулиць). При цьому застосовуються такі методи несення служби, які мають можливість своєчасно фіксувати і припиняти усі правопорушення.

Втручання при правопорушеннях полягає в обов'язковому реагуванні на дії громадян з метою запобігання та припинення правопорушень, застосування встановлених засобів впливу до порушників.

Для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів в конкретному районі (місцевості) при проведенні масових заходів, виникненні стихійного лиха, епідемій та в інших випадках утворюються контрольно-пропускні пункти (КПП), де встановлюється наряд міліції.

На особливо важливих дільницях і напрямках старшими нарядів на контрольно-пропускних пунктах призначаються особи середнього начальницького складу.

Крім цього, можуть призначатись наряди супроводження поїздів, суден, літаків (НС), заслін (З), караули (КР), конвої (К), резерв (Р) й інші види нарядів залежно від можливостей, особливостей території і стану оперативної обстановки.

Наряд супроводження (НС) в поїзді, на судні, в літаку призначається з метою підтримки громадського порядку, попередження і припинення правопорушень.

Заслін (З) - наряд в складі групи (підрозділу) працівників міліції, який виконує завдання по блокуванню певної дільниці місцевості або перекриттю окремих напрямків.

Резерв (Р) - наряд міліції призначений для вирішення завдань, що раптово виникають в зв'язку із змінами в оперативній обстановці, і для підміни патрульних і постових на час прийняття їжі, у випадках захворювання і т.ін.

Склад резерву, розміщення і порядок його використання в кожному окремому випадку визначається тим начальником, в розпорядженні котрого він знаходиться.

Наряди можуть бути парними або одиночними. Парні наряди призначаються, як правило, для посилення охорони громадського порядку в місцях перебування значної кількості людей, а також на території з складною криміногенною обстановкою при здійсненні оперативно-пошукових заходів.

Кожному наряду доручається виконання службових обов'язків на конкретному маршруті патрулювання або поста.

Пересувний пункт міліції (ППМ) - мобільний міліцейський наряд (група) у складі 4 та більше працівників міліції, утворений наказом керівництва міськрайоргану внутрішніх справ, якому надається спеціально обладнаний автобус (автомобіль) для забезпечення охорони громадського порядку на вулицях, площах, парках, місцях масового відпочинку громадян, здійснення профілактичних заходів по запобіганню правопорушенням на території, що знаходиться на значній відстані від органу внутрішніх справ та характеризується складною криміногенною обстановкою, розгляду на місці скарг і заяв громадян.

Для несення служби в складі ППМ наказом начальника міськрайвідділу внутрішніх справ створюються постійні 2-3 екіпажі. Крім цього, залежно від оперативної обстановки і мети, поставлена ППМ, можуть залучатись працівники ДАІ, карного розшуку, інших служб і представники громадськості.

Склад кожного екіпажу визначається залежно від сил, засобів та стану оперативної обстановки.

Старшим ППМ призначається досвідчений працівник, здібний забезпечити керівництво діяльністю ППМ. Він відповідає: за організацію патрульно-постової служби на дільниці, точність і своєчасність руху нарядів на маршрутах, правомірність дій екіпажу і допоміжних сил, законність поміщення і утримання правопорушників в ППМ, використання автобуса, застосування спеціальних засобів і криміналістичної техніки, ведення службової документації. Він організує керування нарядами на дільниці, що відпрацьовується, своєчасно здійснює маневр силами і засобами при ускладненні оперативної обстановки, вивчає оперативну обстановку і вносить пропозиції щодо організації роботи ППМ керівництву органу внутрішніх справ. Здійснює розстановку сил і засобів згідно з планом-завданням.

Прибувши до місця несення служби, старший ППМ організує її у відповідності із завданням та планом-схемою маршрутів патрулювання, контролює несення служби працівниками міліції, заходи, що вживаються до затриманих правопорушників, підтримує зв'язок в черговою частиною міськрайліноргану внутрішніх справ, іншими нарядами міліції, інформує про зміни в оперативній обстановці.

У складі підрозділів патрульно-постової служби в міру необхідності можуть утворюватися спеціалізовані групи працівників міліції для боротьби із найпоширенішими видами правопорушень.

Основними завданнями пересувного пункту міліції (ППМ) є:

а) забезпечення громадського порядку;

б) попередження і припинення правопорушень;

в) охорона власності, прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій і установ;

г) активна участь у розкритті злочинів і затриманні злочинців.

 

До складу наряду, крім добового наряду чергової частини та СОГ, призначаються:

оперативні групи реагування;

черговий ІТТ (в ОВС, де відсутні штатні посади чергового ІТТ);

міліціонери з охорони затриманих;

водії автомобілів чергової частини (далі – водії АЧЧ).

 

При некомплекті штатних працівників чергової частини, у разі їх хвороби, відпустки чи відсутності з інших причин та у виняткових випадках, коли не може бути забезпечено, як мінімум, роботу в три зміни, до несення служби залучаються працівники всіх служб і підрозділів ОВС, які мають необхідну підготовку й досвід роботи, склали заліки зі знань нормативно – правових актів, що регламентують діяльність чергової служби, та пройшли 10-денне стажування при черговій частині (список оголошується наказом начальника ОВС).

При ускладненні оперативної обстановки, введенні посиленого варіанту несення служби, для розгляду обставин щодо великої кількості осіб, які доставлені за вчинення злочинів чи інших правопорушень, склад добового наряду, за рішенням начальника ОВС, може бути збільшений за рахунок працівників інших структурних підрозділів міськрайліноргану.

Для належного виконання завдань, покладених на чергову частину, її працівники забезпечуються зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами та засобами зв’язку, оперативною й криміналістичною технікою, автотранспортом та іншим майном згідно з табельною належністю, службовою документацією.

Члени добового наряду несуть службу в єдиному форменому одязі встановленого зразка, а у святкові дні – у встановленій формі одягу. Працівники оперативних служб можуть чергувати в цивільному одязі.

На одязі членів добового наряду повинні бути прикріплені особисті картки із фотографією й зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.

Працівники добового наряду отримують закріплену табельну зброю, забезпечуються спеціальними засобами індивідуального захисту й активної оборони, а за окремим розпорядженням керівництва ОВС – автоматами з боєкомплектом.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.