Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання для обговорення1. Необхідність, зміст та завдання економічної діагностики.

2. Місце економічної діагностики в системі економічних наук .

3. Види діагностики та організація діагностичної роботи на підприємстві.

4. Методи та прийоми економічної діагностики діяльності підприємства.

5. Якісні методи дослідження в діагностичній діяльності. Опитування в системі методів діагностичної діяльності.

6. Інформаційне забезпечення діагностичної діяльності.

Завдання для самостійної творчої роботи ( 6 год.)

1. Підготовка реферату.

Тематика рефератів

1. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

2. Методи діагностики інвестиційної привабливості підприємства.

3.Основні типи моделей діагностики економіко-фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні, нормативні.

4. Особливості опитування як методу дослідження діяльності підприємства.

5. Система оціночних показників-індикаторів економічного стану підприємства.

6. Графічні методи діагностування фінансового стану підприємства.

7.Статистичні моделі та їх використання в процесі вивчення економічного стану підприємства.

8. Експертні методи вивчення економічних процесів на підприємстві.

9. Методологічні підходи до побудови рейтингових систем визначення економічного стану підприємства.

10.Поняття, принципи та завдання функціонально-вартісного аналізу діяльності підприємства.

11. Бенчмаркінг як інструмент визначення становища підприємства на ринку.

12. Економіко-математичні методи та їх значення в процесі вивчення економічного стану підприємства.

13. Збалансована система показників та її використання в процесі вивчення економічного стану підприємства.

14. Вільна тема (визначається за пропозицією студента за згодою викладача).

Контрольні запитання та завдання

Контрольні запитання

1. В чому полягає необхідність, зміст та завдання економічної діагностики?

2. Яке місце економічної діагностики в системі економічних наук?

3. Які існують види діагностики та в чому особливості їх організації на підприємстві?

4. За допомогою яких методів та прийомів проводиться економічна діагностика діяльності підприємства?

5. Які існують якісні методи дослідження в діагностичній діяльності?

6. З якою метою використовуються опитування та спостереження в системі методів діагностичної діяльності?

7. З яких структурних компонентів складається інформаційне забезпечення діагностичної діяльності?
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.