Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контрольні запитання та завданняКонтрольні запитання

1. В чому полягає необхідність аналізу маркетингової діяльності підприємств?

2. Які типи маркетингового контролю використовуються сьогодні?

3. Дайте загальну характеристику прийомів та методів маркетингового контролю.

4. В чому полягають особливості маркетингового аудиту?

5. Які проблеми пов’язані з застосуванням реклами в системі комунікативної діяльності підприємства?

6. Чим відрізняється інформаційна та комерційна ефективність реклами?

7. Які методи використовуються для визначення ефективності рекламної діяльності?

Практичні завдання

1. Складання плану проведення маркетингової ревізії.

2. Складання матриці на виявлення шляхів зниження витрат на рекламу.

3. Розробка плану дослідницької роботи щодо визначення ефективності реклами.

Рекомендована література[9, 10, 11, 14, 27]

 

 

Тема 9. Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства

(8 год.)

Лекція 9. Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2 год.)

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Поверхневі погляди на корпоративну соціальну відповідальність бізнесу. Дискусії, аргументи за і проти соціальної відповідальності.

Неетична поведінка бізнесу. Причини неетичної діяльності. Методи контролю етичної ведення бізнесу.

Семінар 9. Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2 год.)

Питання для обговорення

1. Сфери прояву корпоративної соціальної відповідальності.

2. Виявлення причин неетичної діяльності бізнесу.

3. Звіти з корпоративної соціальної відповідальності та їх значення для корпорацій та суспільства.

Проблемні теми для дослідження та обговорення

1. Тінізація економіки в Україні: прогноз змін.

2. Соціальний аудит як інструмент виявлення реального рівня корпоративної соціальної відповідальності.

3. Новий податковий кодекс України та його вплив на підвищення ролі корпоративної соціальної відповідальності.

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Розрахувати індекс прозорості діяльності підприємства (конкретне підприємство узгодити з викладачем) за матеріалами сайту підприємства, яке оприлюднює звіт з корпоративної соціальної відповідальності. Для роботи використати методику розрахунку індексу прозорості компаній, розроблену Центром розвитку КСВ України. (Див: www.csr-ukraine.org)


Контрольні запитання та завдання
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.