Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання до іспиту1. Необхідність, зміст та завдання економічної діагностики.

2. Місце економічної діагностики в системі економічних наук .

3. Види діагностики та організація діагностичної роботи на підприємстві.

4. Методи та прийоми економічної діагностики діяльності підприємства.

5. Якісні методи дослідження в діагностичній діяльності. Опитування та спостереження в системі методів діагностичної діяльності.

6. Інформаційне забезпечення діагностичної діяльності.

7. Основні фази діагностичної діяльності. Технічні та соціально-психологічні аспекти діагностики.

8. Попередній діагноз проблеми та його значення в діагностичній діяльності.

9. Концептуальна база основного діагнозу.

10. Методи пошуку та оцінка можливих шляхів вирішення проблем.

11. Необхідність виявлення загального поточного стану підприємства. Система індикаторів загального поточного стану підприємства.

12. Бізнес-діагностика як особливий вид консультаційних послуг.

13. Експрес-діагностика стану підприємства.

14. Модель беззбитковості та її використання в аналітичній роботі.

15. Ділове середовище та його вплив на діяльність підприємств та організацій.

16. Типи ринків, їх основні характеристики та значення для визначення становища підприємства на ринку.

17. Характеристика методів вивчення бізнес-середовища.

18. Законодавче регламентування підприємницької діяльності та характер його впливу на діяльність та розвиток підприємств.

19. Індекс економічної свободи та його значення для діяльності підприємств.

20. Індекс споживчих настроїв, особливості його визначення та оцінка впливу на діяльність підприємств.

21. Стратегія підприємства та необхідність її аналізу.

22. Методи аналізу ефективності стратегії підприємства. Метод аналізу розриву між стратегічним планом та реальними можливостями підприємства.

23. SWOT-аналіз та його значення для виявлення стратегічної позиції підприємства.

24. Можливості БКГ для оцінки стартегії підприємства. Переваги та недоліки моделі.

25. Матриця Мак-Кінсі. Система показників для побудови матриці та методика їх розрахунку.

26. Конкурентний аналіз становища підприємства по моделі Майкла Портера.

27. Діагностика за слабкими сигналами не необхідність її застосування в умовах високої нестабільності зовнішнього бізнес-середовища.

28. Загальна характеристика індикаторів фінансового стану підприємства.

29. Циклічність в діяльності підприємства.

30. Кризові явища в розвитку підприємства та їх діагностика.

31. Банкрутство та його основні різновиди.

32. Приховане банкрутство підприємства: причини появи, форма прояву та шляхи подолання.

33. Структура управління діяльністю підприємства. Зміни структури управління та фактори, що їх обумовлюють.

34. Оптимізація структури управління підприємством та її методи.

35. Необхідність аналізу маркетингової діяльності підприємств.

36. Типи маркетингового контролю та їх загальна характеристика. Прийоми та методи маркетингового контролю.

37. Маркетингова ревізія.

38. Реклама в системі комунікативної діяльності підприємства.

39. Інформаційна та комерційна ефективність реклами.

40. Умови, що забезпечують ефективність рекламної діяльності.

41. Сутність корпоративної соціальної відповідальності та сфери прояву.

42. Фактори стримування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

43. Рейтинг соціально-відповідальних організацій в Україні та особливості його визначення.

44. Нефінансова корпоративна звітність та її значення для оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності.

ключові терміни

1. Діагностика. 2. Діагностика підприємства. 3. Внутрішня діагностика. 4. Зовнішня діагностика. 5. Експрес-діагностика. 6. Фундаментальна діагностика. 7. Етична діагностика. 8. Економічна діагностика. 9. Функціональна діагностика. 10. Методи діагностики. 11. Кількісні описові прийоми діагностики. 12. Кількісні аналітичні прийоми діагностики. 13. Моделювання як метод діагностування. 14. Дескриптивні моделі. 15. Предикативні моделі. 16. Нормативні моделі. 17. Евристичні прийоми дослідження. 18. Рейтинговий метод. 19. Каталог проблем. 20. Бенчмаркинг. 21. Попередній діагноз. 22. Основний діагноз. 23. Симптоми проблем. 24. Пастки діагностування. 25. Корективні проблеми 26. Прогресивні проблеми. 27. Креативні проблеми. 28. Основні характеристики проблеми. 29. Показники ефективності виробничої діяльності. 30. Показники ділової активності. 31. Показники ліквідності. 32. Показники фінансової стійкості. 33. Аналіз точки беззбитковості. 34. «Запас міцності». 35. Операційний леверидж. 36. АВС-аналіз. 37. Індекс економічної свободи. 38. Індекс споживчих настроїв. 39. Інвестиційний клімат. 40. Стратегічна діагностика. 41. SMART-критерії цілей. 42. SWOT аналіз. 43. Стратегічний баланс 44. Матриця BKG. 45. Матриця McKinsey/GE/ 46. Матриця ADL. 47. Матриця Shell/DPM/ 48. SPACE-аналіз. 49. Види криз підприємства. 50. Поточна неплатоспроможність. 51. Критична неплатоспроможність. 52. Надкритична неплатоспроможність. 53. Банкрутство. 54. Реальне банкрутство. 55. Технічне банкрутство. 56. Навмисне банкрутство. 57. Фіктивне банкрутство. 58. Приховане банкрутство. 59. Оптимізація організаційної структури управління. 60. Діагностика системи управління. 61. Автономність роботи структурного підрозділу. 62. Гнучкість організаційної структури. 63. Оцінка збуту. 64. Оцінка частки ринку. 65. Оцінка неекономічних показників результатів маркетингової діяльності. 66. Комерційна ефективність реклами. 67. Комунікаційна ефективність реклами. 68. Корпоративна соціальна відповідальність. 69. Нефінансова звітність. 70. Етична відповідальність підприємства. 71. Соціальна відповідальність підприємства.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.