Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фізико-географічне положення, розміри і характер берегової лініїВступ

Загальний огляд

Тема 1. Фізико-географічне положення, розміри і характер берегової лінії

Фізико-географічне положення, розміри і характер берегової лінії.

Океани і моря у берегів материка

Історія відкриття, дослідження та освоєння

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 2. Тектонічна структура і рельєф

Історія геологічного розвитку

Тектонічна структура

Орографія та її зв’язок із тектонічною структурою

Геоморфологічне районування, морфоструктура і морфоскульптура

Корисні копалини

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 3. Клімат

Основні кліматотвірні чинники

Сезонні зміни клімату

Кліматичні пояси і типи клімату

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 4. Внутрішні води

Річки

Озера

Льодовики

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 5. Географічні пояси і природні зони

Арктичний географічний пояс

Субарктичний географічний пояс

Помірний географічний пояс

Субтропічний географічний пояс

Тропічний географічний пояс

Субекваторіальний географічний пояс

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Регіональний огляд

Тема 6. Американський сектор Арктики

Гренландська острівна фізико-географічна країна

Канадська Арктична острівна фізико-географічна країна

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 7. Позакордильєрський Схід

Лаврентійська височинна фізико-географічна країна

Центральна рівнинна фізико-географічна країна

Велика рівнинна фізико-географічна країна

Берегова низовинна фізико-географічна країна

Аппалачська гірська фізико-географічна країна

Завдання для модульного контролю навчальних досягнень

Тема 8. Кордильєрський Захід

Аляскинсько-Кордильєрська гірська фізико-географічна країна

Канадсько-Кордильєрська гірська фізико-географічна країна

Південно-Кордильєрська гірська фізико-географічна країна

Мексиканська нагірна фізико-географічна країна

Тема 9. Центральна Америка

Центральноамериканська напівострівна фізико-географічна країна

Антильська острівна фізико-географічна країна

Рекомендована література

 

ВСТУП

 

Навчальний посібник «Північна Америка» є складовою серії «Фізична географія материків і океанів» разом із посібниками «Африка», «Австралія», «Антарктида», «Південна Америка», «Євразія», «Океани та Океанія» і написаний відповідно до типової програми із навчальної дисципліни «Фізична географія материків і океанів» для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. У посібнику викладені загальні особливості і регіональний огляд природи Південної Америки у відповідності із поглядами сучасної фізико-географічної науки. Під загальними особливостями розуміються відомості про фізико-географічне положення, розміри і характер берегової лінії, тектонічну структуру і рельєф, клімат, внутрішні води, географічні пояси і природні зони материка. Відомості про грунтовий покрив, рослинність і тваринний світ материка, які зазвичай висвітлюються окремою темою, наводяться у темі «Географічні пояси і природні зони» внаслідок значного скорочення обсягу аудиторних занять. Під регіональним оглядом розуміється поділ материка на окремі регіони у відповідності із його фізико-географічним районуванням.

Текст посібника впорядкований у відповідності із послідовністю викладення навчального матеріалу на лекційних заняттях і поділений на окремі теми. У тексті кожної із тем наведений перелік основних питань і рекомендованої основної і додаткової літератури. Дрібним шрифтом описуються об’єкти, явища або процеси, які не мають фізико-географічного змісту, але є цікавими аспектами

До кожної із тем підібрані запитання і завдання, у тому числі в тестовій формі, для проведення контролю навчальних досягнень студентів у відповідності із кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищій школі. Текст ілюстрований картосхемами, фотографіями, схемами, діаграмами, малюнками. При написанні посібника використані посібники з курсу «Фізична географія материків і океанів» зарубіжних і вітчизняних авторів, наукова, науково-популярна і енциклопедично-довідкова література, але автор застосував власні підходи до визначення змісту, обсягу, оформлення та подання навчального матеріалу. Невід’ємною складовою посібника є «Покажчик термінів і понять» і «Покажчик географічних назв», що розміщені наприкінці посібника, а також перелік основної і додаткової рекомендованої літератури.

Фізико-географічне положення, розміри і характер берегової лінії

 

Північна Америка – це один з двох материків, які історично, за традицією, поєднують в одну частину світу, що має назву “Америка”. Проте за природними умовами ці материки являють собою два зовсім різних світи, що обумовлено відмінностями у географічному положенні та історії розвитку. Протягом всієї геологічної історії зв’язки між Північною і Південною Америками були нестійкими і розвиток природи кожного материка відбувався самостійно. Проте найбільш суттєві відмінності між материками обумовлені їх географічним положенням. Більша частина Північної Америки розміщується в холодному і помірному теплових поясах, тоді як Південна Америка лежить переважно в жаркому тепловому поясі. В Північній Америці більшу частину території займають зони тундри і лісів помірного поясу, в Південній Америці – зони екваторіальних лісів і зони саван.

Споріднює материки наявність єдиної гірської системи Кордильєр. Кордильєри є містком між двома материками, забезпечуючи обмін флорою і фауною, внаслідок чого між Північною і Південною Америками спостерігаються певні риси подібності. Завдяки існуванню Кордильєр, обом материкам притаманне меридіональне спрямування основних елементів орографії, яке обумовлює меридіональний повітряний обмін, обмежує вплив океанів і утворює своєрідний прояв географічної зональності. Широкий розвиток зон, що простягаються в меридіональному напрямі, є одною з помітних особливостей фізичної географії Північної Америки.

За розмірами материк Північна Америка займає третє місце слідом за Євразією і Африкою, його площа разом з островами складає 24,25 млн. км2. Материк витягнутий з півночі на південь і має довжину 8800 км. Ширина материка – 5900 км. Крайньою північною точкою материка є мис Мерчісон на півострові Бутія, крайньою південною – мис Мар’ято на Панамському перешийку, крайньою західною – мис Принца Уельського на півострові С’юорд, крайньою східною – мис Сент-Чарльза на півострові Лабрадор.

 

Берегова лінія Північної Америки сильно розчленована і виділяється великою кількістю півостровів і заток. Найбільшими півостровами північного узбережжя материка є Бутія і Мелвілл. На сході материка слід відмітити півострови Лабрадор і Нову Шотландію, а серед заток – Гудзонову, Св. Лаврентія, Мен і Фанді. Найбільшими півостровами півдня материка є Флорида і Юкатан. Між цими півостровами розміщується найбільша біля узбережжя материка – Мексиканська. Не менше розчленоване і західне узбережжя материка, де виділяються півострови С’юорд, Аляска, Кенай і Каліфорнія, затоки Аляска і Каліфорнійська.

До Північної Америки відносять найбільший острів земної кулі Гренландію і дуже великий Канадський Арктичний архіпелаг, який складають великі острови Баффінова Земля, Елсмір, Вікторія, Банкс, Девон, що розміщуються біля північних берегів материка.

Найбільшим із островів біля східного узбережжя Північної Америки є Ньюфаундленд. Приблизно в 1300 км від узбережжя, якщо рухатись вздовж паралелі, лежать Бермудські острови, що користуються лихою славою. Вірніше не самі острови, а трикутник, вершиною якого вони являються. Другою вершиною є південне узбережжя півострова Флорида, третьою – острів Пуерто-Рико.

Біля південно-східного узбережжя виділяються Великі Антильські, Малі Антильські і Багамські острови.

Найбільшими островами, що розміщуються біля західного узбережжя материка є Алеутські, Олександра, Шарлотти і Ванкувер.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.