Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 13. Економічна ефективність МЕД1. Показники, що визначаються як абсолютні значення і відтворюються в грошових одиницях як різниця між результатом міжнародної економічної діяльності та витратами на її здійснення, – це:

а) показники динаміки МЕД;

б) показники ефективності МЕД;

в) показники ефекту МЕД;

г) показники рентабельності МЕД.

 

2. До основних форм прояву ефекту від МЕД не належить ефект:

а) зовнішньоторговельний;

б) переваг у часі;

в) спеціалізації і кооперування;

г) стагнація виробництва.

 

3. Ефект від МЕД, який досягається завдяки орієнтації на конкретного споживача та всебічного урахування його потреб, це:

а) зовнішньоторговельний;

б) переваг у часі;

в) спеціалізації;

г) кооперування.

 

4. Ефект оптимізації ресурсів при МЕД проявляється через:

а) можливість збільшення обсягів збуту товарів і послуг та підвищення їх якості за рахунок збалансованого поєднання вітчизняних та іноземних ресурсів;

б) можливість одержання додаткового прибутку на основі підвищення цін на новітній товар;

в) можливість збільшення сегмента зовнішнього ринку, на якому реалізується продукція фірми, посилення ринкової влади;

г) можливість прискорення реконструкції або введення в дію нових виробничих потужностей підприємства.

 

5. Реалізація переваг у міжнародних торговельних операціях, які утворюються на основі існуючих розбіжностей у рівні витрат виробництва певного товару досягається за допомогою ефекту:

а) зовнішньоторговельного;

б) переваг у часі;

в) спеціалізації;

г) кооперування.

 

6. За рівнями управління ефективність МЕД визначається на рівні:

а) держави;

б) регіону;

в) підприємства;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Розрахунок показників ефективності МЕД базується на принципах:

а) усі відповіді правильні;

б) всебічного обліку всіх складових елементів витрат та результатів;

в) зведення витрат і результатів для зіставлення;

г) дисконтування.

 

8. Дисконтувння при розрахунку показників ефективності МЕД передбачає:

а) якісну класифікацію і відтворення відповідних показників у документах оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку;

б) однаковість кількісних одиниць;

в) зведення різнотермінових витрат і результатів до одного моменту часу;

г) зіставлення з базовим варіантом.

 

9. Показники, що визначаються як співвідношення результату міжнародної економічної діяльності до витрат на її здійснення і відтворюються відносними величинами, – це:

а) показники динаміки МЕД;

б) показники ефективності МЕД;

в) показники ефекту МЕД;

г) показники рентабельності МЕД.

 

10. Показник ефекту міжнародної економічної операції визначається:

а) у вагових одиницях;

б) у відсотках;

в) у грошових одиницях;

г) як частка від цілого.

 

11. Показник ефективності імпорту збільшиться, якщо при інших незмінних умовах:

а) буде введено антидемпінгове мито на товар, що ввозиться;

б) збільшиться ставка мита на товар, що імпортується;

в) знизиться ціна реалізації імпортованого товару на внутрішньому ринку;

г) зросте ціна реалізації імпортованого товару на внутрішньому ринку.

 

12. Показник ефективності експорту зменшиться, якщо при інших незмінних умовах:

а) буде введено експортне мито на товари, що експортуються;

б) буде введено імпортне мито на аналогічні товари;

в) буде знижено внутрішні податки і збори;

г) девальвує національна валюта.

 

13. Повна собівартість товарів, що експортуються, дорівнює:

а) різниці виробничої собівартості та накладних витрат для реалізації товару за кордоном;

б) сумі виробничої собівартості та накладних витрат для реалізації товару за кордоном;

в) сумі виробничої собівартості та накладних витрат в Україні;

г) різниці виробничої собівартості та накладних витрат в Україні.

 

14. Якщо показник економічної ефективності експорту є більшим за одиницю і вищим, ніж показник ефективності реалізації на внутрішньому ринку, то експорт є:

а) вигідним;

б) невигідним;

в) така ситуація неможлива;

г) немає правильної відповіді.

 

15. Дохід від імпортної діяльності склав 300 тис. грн. Витрати на здійснення такої діяльності становили 10 тис. євро. Така операція буде ефективною за умови, що валютний курс буде:

а) менше за 30 грн/євро;

б) більше за 30 грн/євро;

в) більше за 30 грн/євро та менше за 31 грн/євро;

г) дорівнювати 30 грн/євро.

 

16. Дохід від експортної діяльності склав 10 тис. дол. Витрати експортера на виготовлення та реалізацію продукції – 250 тис. грн. Дана операція буде ефективною, якщо валютний курс становитиме:

а) більше за 25 грн/дол.;

б) більше за 20 грн/дол., але менше за 25 грн/дол.;

в) менше 25 грн/дол.;

г) дана операція при будь-якому валютному курсі буде ефек­тивною.

 

17. Якщо показник економічної ефективності експортної операції становить 1,8, то така операція є:

а) ефективною;

б) недоцільною;

в) неефективною;

г) нерентабельною.

 

18. Якщо показник економічної ефективності імпортної діяльності становить 0,9, то така діяльність є:

а) високорентабельною;

б) ефективною;

в) неефективною;

г) низькорентабельною.

 

19. Показник валютної ефективності імпорту порівнюється з:

а) 100%;

б) оберненим валютним курсом;

в) одиницею;

г) прямим валютним курсом.

 

20. Показник валютної ефективності експорту порівнюється з:

а) 100%;

б) оберненим валютним курсом;

в) одиницею;

г) прямим валютним курсом.

 

21. Валютна ефективність імпортної операції становить 27,8. Курс гривні: 25,4 грн/дол. Визначити, чи є така операція ефек­тивною, зважаючи на те, що витрати на здійснення операції були понесені переважним чином у доларах США:

а) операція є ефективною;

б) операція є недоцільною;

в) операція є неефективною;

г) операція є нерентабельною.

 

22. Валютна ефективність експортної операції становить 0,3. Курс гривні 30 грн/євро. Чи є така операція ефективною, зважаю­чи на те, що за свою продукцію експортер отримав валютну виручку у євро:

а) на основі наведених даних неможливо визначити, чи є така операція ефективною;

б) ні, операція є неефективною;

в) операція є недоцільною;

г) так, операція є ефективною.

 

23. Доходи від експортної операції становлять 100 тис. євро, витрати на виготовлення та реалізацію товару – 800 тис. грн. Визначте показник валютної ефективності експорту:

а) 0,125;

б) 8;

в) 700 000;

г) 80%.

 

24. Доходи від експортної операції складають 100 тис. євро, витрати на виготовлення та реалізацію товару – 500 тис. грн. Курс гривні: 30 грн/євро. Визначте показник економічної ефективності експорту:

а) 0,2;

б) 0,5;

в) 6;

г) 5.

25. Товар експортується на базисних умовах EXW. При розрахунку витрат реалізації експортера витрати на транспорту­вання основним транспортом:

а) включаються до складу витрат реалізації;

б) не включається до складу витрат реалізації;

в) за певних умов можуть включатися до складу витрат реалізації;

г) можуть включатися до складу витрат реалізації експортера за умови, що передача товару відбувається на складських площах виробника.