Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розрахунок і побудова діаграм

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для побудови кривих зовнішньої швидкісної характеристики Ne(n) і Мe(n) використовується формула Лейдермана:

 

кВт

Відповідно, значення крутного моменту двигуна визначаються за формулою:

 

Ме = 9550 Ne/n, Нм.

Границі робочого діапазону частоти обертання вала двигуна приймаються у межах від

nmin = 0,15 nN , хв-1 до nmax=bv· nN , хв-1, а сам діапазон розбивається на 10 частин:

 

, хв-1.

Результати розрахунків Ne(n) і Мe(n) зводяться у таблицю 1.2 за якими будується зовнішня швидкісна характеристика двигуна.

Ряд кривих N(V) діаграми балансу потужності розраховуються за формулою:

Na = Nk – Nw, кВт,

 

де Nk – потужність, що підводиться до коліс,

Nk = hmNe = 0,93 Ne, кВт;

Nw – потужність, що втрачається на подолання опору повітря,

, кВт.

 

Відповідні швидкості руху визначаються залежністю:

, м/с.

 

Динамічний фактор визначається за формулою:

,

де Ра – надлишкова сила тяги,

Ра = Рк – Рw, Н;

Pк – тягова сила на колесах,

, Н;

Pw – сила опору повітря,

Pw = к FV2, Н.

Прискорення автомобіля на передачах визначається при русі на горизонтальній дорозі з мінімальним значенням коефіцієнта сумарного опору yо = 0,02 за формулою:

,

де d– коефіцієнт врахування інерції мас, що обертаються; визначається за формулою:

d = 1,04+0,04 Uк2.

 

Результати розрахунків Na, Nk, Nw, V, D, Ра, Рк, Pw, jа і d за якими будуються діаграми N(V), D(V) і jа(V) (див. рис. 1.1)заносяться в таблицю 1.2.

 


Таблиця 1.2

Результати розрахунків тягово-швидкісних показників автомобіля ВАЗ 21093

№ п/п Параметри nmin n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 nmax
Ne, кВт 4,1 7,05 10,09 13,13 16,03 18,68 20,96 22,75 23,93 24,35
Nк, кВт 3,73 6,41 9,18 11,94 14,58 16,99 19,07 20,70 21,77 22,15
Ме, Н·м 46,61 49,21 50,82 51,72 51,85 51,26 49,94 47,89 45,12 41,52
  V, м/с 1,15 1,88 2,61 3,34 4,07 4,79 5,52 6,25 6,98 7,7
U1= Pк, Н 3221,14 3400,82 3512,08 3574,28 3583,26 3542,49 3451,27 3309,60 3118,17 2869,37
4,36 Pw, Н 0,54 1,45 2,78 4,58 6,81 9,43 12,53 16,06 20,03 24,38
  Pa, Н 3220,6 3399,37 3509,3 3569,7 3576,45 3533,06 3438,74 3293,54 3098,14 2844,99
  D 0,26 0,28 0,29 0,2985 0,2991 0,2955 0,2876 0,2754 0,2591 0,23
δ1= j, м/с2 0,028 0,03 0,031 0,032 0,0325 0,0321 0,031 0,029 0,028 0,025
1,8 Na, кВт 3,72938 6,4073 9,1727 11,9247 14,5523 16,9448 19,0009 20,6 21,631 21,963
  Nw, кВт 0,00062 0,0027 0,0073 0,0153 0,0277 0,0452 0,0691 0,1 0,139 0,187
  V, м/с 1,67 2,72 3,77 4,83 5,88 6,93 7,98 9,03 10,09 11,15
U2= Pк, Н 2228,94 2353,27 2430,26 2473,30 2479,52 2451,30 2388,18 2290,15 2157,68 1985,33
3,017 Pw, Н 1,05 3,04 5,84 9,59 14,22 19,75 26,19 33,53 41,87 51,13
  Pa, Н 2227,89 2350,23 2424,42 2463,71 2465,3 2431,55 2361,99 2256,62 2115,81 1934,2
  D 0,1863 0,1965 0,2027 0,2060 0,2061 0,2033 0,1975 0,1887 0,1769 0,1617
δ2= j, м/с2 0,020 0,021 0,022 0,0224 0,02241 0,0221 0,021 0,020 0,019 0,017
1,404 Na, кВт 3,7281 6,4018 9,158 11,8937 14,497 16,854 18,861 20,3972 21,348 21,58
  Nw, кВт 0,0019 0,0082 0,0220 0,0463 0,083 0,136 0,209 0,3028 0,422 0,570
  V, м/с 2,41 3,93 5,45 6,97 8,49 10,01 11,53 13,059 14,57 16,12
U3= Pк, Н 1542,60 1628,65 1681,93 1711,72 1716,02 1696,49 1652,81 1584,96 1493,28 1374,14
2,088 Pw, Н 2,36 6,35 12,21 19,98 29,64 41,21 54,68 70,14 87,31 106,88
  Pa, Н 1540,24 1622,3 1669,72 1691,83 1686,38 1655,28 1698,13 1514,84 1405,97 1267,26
  D 0,1288 0,1356 0,1396 0,1415 0,1410 0,1384 0,1420 0,1267 0,1175 0,1059
δ3= j, м/с2 0,0112 0,01185 0,01219 0,01236 0,01232 0,01209 0,01240 0,01107 0,01026 0,0092
1,21 Na, кВт 3,7243 6,3851 9,1145 11,801 14,329 16,5888 18,44 19,784 20,5 20,43
  Nw, кВт 0,0057 0,0249 0,0655 0,139 0,251 0,4012 0,630 0,916 1,27 1,72
  V, м/с 3,47 5,65 7,83 10,01 12,19 14,37 16,55 18,74 20,92 23,13
U4= Pк, Н 1074,94 1134,90 1172,03 1192,79 1195,17 1182,18 1151,74 1104,46 1040,85 957,55
1,455 Pw, Н 4,95 13,13 25,21 41,21 61,12 84,93 112,66 144,45 180,01 220,05
  Pa, Н 1069,99 1121,77 1146,82 1151,58 1134,05 1097,25 1039,08 960,01 860,84 737,5
  D 0,0894 0,0938 0,0959 0,0963 0,0948 0,0917 0,0869 0,0802 0,072 0,0616
δ4= j, м/с2 0,0084 0,0088 0,0090 0,00909 0,0089 0,0086 0,0082 0,0075 0,0067 0,0058
1,12 Na, кВт 3,7129 6,3359 8,984 11,528 13,835 15,77 17,206 17,993 18,008 17,061
  Nw, кВт 0,0171 0,0741 0,196 0,412 0,745 1,220 1,864 2,707 3,762 5,089
  V, м/с 5,04 8,22 11,39 14,57 17,74 20,92 24,094 27,26 30,44 33,66
U5= Pк, Н 738,7 805,52 819,79 821,85 812,49 791,57 759,08 715,17 658,11
Pw, Н 10,44 27,79 53,36 87,31 129,44 180,01 238,77 305,65 381,12 466,02
  Pa, Н 728,26 752,21 752,16 732,48 683,41 632,48 552,8 453,43 334,05 192,09
  D 0,0609 0,06291 0,0629 0,0612 0,0571 0,0529 0,0462 0,0379 0,0279 0,0160
δ5= j, м/с2 0,0059 0,0061 0,0061 0,0059 0,0055 0,0051 0,0045 0,0037 0,0027 0,0015
1,08 Na, кВт 3,6774 6,182 8,573 10,67 12,29 13,23 13,32 12,37 10,17 6,47
  Nw, кВт 0,0526 0,228 0,607 1,27 2,29 3,76 5,75 8,33 11,60 15,68

Криві часу tp(V) і шляху Sp(V) розгону будуються графоаналітичним методом на основі діаграми прискорень jа(V) автомобіля. Для цього на діаграмі прискорень необхідно умовно означити дільниці швидкості руху автомобіля, що відповідають його розгону на 1-й, 2-й, 3-й і решти передачах. Потім кожну з цих дільниць розбивається на 4...6 інтервалів, причому чим вища передача тим більше має бути інтервалів. Межі виділених інтервалів приблизно такі: для першої передачі 0,5...1,0 м/с, для вищої – 2,5...5,0 м/с, для проміжних передач 2,0...2,5 м/с. Границі інтервалів швидкостей позначаються послідовно V1, V2, V3 ... Vп, а відповідні їм значення прискорень – j1, j2, j3 ... jп. Швидкості при яких здійснюється перехід від нижчої передачі до вищої приймаються відповідним абсцисам точок пересічення кривих jа(V) для цих передач. Побудову графіків tp(V) і Sp(V) рекомендується виконувати до швидкості, яка складає (0,85...0,90)Vmax.

Час розгону автомобіля визначається для кожного інтервалу швидкостей за формулами:

; ; і т.д., с

 

Далі для кожного інтервалу швидкостей визначається шлях розгону автомобіля за виразом:

; ; і т. д., м

 

Сумарні час tp і шлях Sp розгону будуть визначатися за формулами:

 

tp= ∑ tі = t1+ t2+ t3+...+ tп, с,

Sp= ∑ Sі = S1+ S2+ S3+...+ Sп, м.

Результати розрахунків заносяться в таблицю 1.3.


Таблиця 1.3.

Визначення часу tpі шляху Spрозгону автомобіля

№ з/п Величина    
Інтервал швидкості  
Швидкість в кінці інтервалу, Vi, м/c 1,15 1,88 2,61 3,77 4,83 5,88 6,93 8,49  
Прискорення в кінці інтервалу,ji, м/с2 0,28 0,3 0,31 0,22 0,224 0,224 0,22 0,123  
Час розгону в інтервалі,ti, c 8,21 2,51 2,47 4,37 4,77 4,68 4,77 9,09  
Шлях розгону в інтервалі, Si, м 4,81 6,58 8,14 11,09 13,22 15,39 17,12 19,90  
Сумарний час розгону,tр, c 8,21 10,72 13,19 17,56 22,33 27,01 31,78 40,87  
Сумарний шлях розгону, Sр, м 4,81 11,39 19,53 30,62 43,84 59,23 76,35 69,25  
Інтервал швидкості  
Швидкість в кінці інтервалу, Vi, м/c 10,01 11,53 16,55 18,74 20,92 24,094 27,26 30,44  
Прискорення в кінці інтервалу,ji, м/с2 0,121 0,1240 0,086 0,082 0,075 0,045 0,037 0,027  
Час розгону в інтервалі,ti, c 12,4 12,4 47,8 49,3 48,71 52,8 77,19 99,37  
Шлях розгону в інтервалі, Si, м 92,19 123,30 84,16 222,45 53,36 575,46 168,90 3885,2  
Сумарний час розгону,tр, c 53,27 65,67 113,47 162,77 211,48 264,28 341,47 440,84  
Сумарний шлях розгону, Sр, м 188,44 311,74 395,9 618,35 671,71 1247,17 1416,07 5301,27

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.