Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Arteria plantaris lateralis.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Arteria fibularis.

230.musculus abductor hallucis- ті қай артерия қанмен қамтамасыз етеді.

Arteria dorsalis pedis.

Arteria fibularis.

+Arteria plantaris medialis.

Arteria plantaris lateralis.

Arteria tibialis posterior.

231.vena saphena magna қайда құйылады?

+Vena femoralis.

Vena profunda femoris.

Vena poplitea.

Vena tibialis posterior.

Vena saphena parva.

232.vena saphena parva қайда құйылады?

Vena saphena magna.

Vena femoralis.

+Vena poplitea.

Vena tibialis posterior

Vena tibialis anterior

233.arcus venosus plantaris-тен қан қайда ағады?

Venae tibiales anteriores.

+Venae tibiales posteriores.

Vena saphena magna.

Vena saphena parva.

Vena tibialis anterior

234.musculus quadriceps femoris қандай нерв арқылы иннервацияланады.

+Nervus femoralis.

Nervus ischiadicus.

Nervus obturatorius.

Nervus pudendus.

Nervus gluteus superior

235.Қай тесік арқылы nervus femoralis санға өтеді?

Foramen obturatorium.

Foramen suprapiriforme.

Lacuna vasorum.

+Lacuna musculorum.

Foramen ovale

236.musculus gluteus maximus қандай нерв арқылы иннервацияланады?

Nervus ischiadicus.

+Nervus gluteus inferior.

Nervus gluteus superior.

Nervus femoralis.

Nervus pudendus.

237.musculi glutei medius et minimus қандай нерв арқылы иннервацияланады.

Nervus gluteus inferior.

Nervus obturatorius.

Nervus ischiadicus.

+Nervus gluteus superior.

Nervus pudendus.

238.musculus semitendinosus қандай нерв арқылы иннервацияланады.

Nervus femoralis.

+Nervus tibialis.

Nervus obturatorius.

Nervus gluteus inferior.

Nervus pudendus.

239.musculus adductor longus қандай нерв арқылы иннервацияланады.

Nervus femoralis.

Nervus tibialis.

+Nervus obturatorius.

Nervus ischiadicus.

Nervus pudendus.

240.nervus tibialis-тің тармақтарын ата.

+Nervus cutaneus surae medialis.

Nervus cutaneus surae lateralis.

Nervus saphenus.

Nervus cutaneus dorsalis lateralis.

Nervus obturatorius.

241.Алдыңғы сан бұлшық еттерін қай нерв иннервациялайды.

Nervus obturatorius.

+Nervus femoralis.

Nervus tibialis.

Nervus ischiadicus.

Nervus obturatorius.

242.Сирақтың артқы тобының бұлшық еттерін қай нерв иннервациялайды.

Nervus fibularis superficialis.

Nervus fibularis profundus.

+Nervus tibialis.

Nervus femoralis.

Nervus obturatorius.

243.Сирақтың латералды топ бұлшық еттерін қай нерв иннервациялайды.

+Nervus fibularis superficialis.

Nervus fibularis profundus.

Nervus tibialis.

Nervus femoralis.

Nervus obturatorius.

244.musculus adductor hallucis қай нерв иннервациялайды.

Nervus fibularis profundus.

Nervus tibialis.

+Nervus plantaris lateralis.

Nervus plantaris medialis

Nervus fibularis superficialis.

245.musculus gastrocnemius қай нерв иннервациялайды.

Nervus fibularis superficialis.

Nervus fibularis profundus.

Nervus tibialis.

Nervus ischiadicus.

Nervus obturatorius.

246.musculus gracilis қай нерв иннервациялайды.

Nervus femoralis.

Nervus tibialis.

+Nervus obturatorius.

Nervus ischiadicus.

Nervus obturatorius.

247.Кеңірдектің мойын бөлімінің артында орналасқан анатомиялық құрылымды ата

Ductus thoracicus.

+Oesophagus.

Pharynx.

Aorta.

Corotica communis

248.Кеңірдектің бифуркациясының склетотопиясын көрсет.

IV кеуде омыртқасының үстіңгі бөлігі

+V кеуде омыртқасының үстіңгі бөлігі

V кеуде омыртқасының астыңғы бөлігі

VI кеуде омыртқасының үстіңгі бөлігі

VII кеуде омыртқасының үстіңгі бөлігі

249.Оң жақ өкпенің негізгі қақпа элементтері қандай тәртіппен орналасатынын көрсет, жоғарыдан төмен бағытта.

Arteria, vena, bronchus.

Vena, arteria, bronchus.

Bronchus, vena, arteria.

+Bronchus, arteria, vena.

Bronchus, arteria.

250.Сол жақ өкпенің негізгі қақпа элементтері қандай тәртіппен орналасатынын көрсет, жоғарыдан төмен бағытта.

Vena, arteria, bronchus.

+Arteria, bronchus, vena.

Bronchus, arteria, vena.

Vena, bronchus, arteria.

Bronchus, vena, arteria.

251.Бронх ағашы қандай бронхиолалармен аяқталады,көрсет

Сегменттік.

Үлесшелік.

+Терминалды.

Респираторлы.

Субсегменталды

252.Өкпенің алвеоларлы ағашы қандай бронхиолалармен басталады,көрсет.

Үлесшелік.

+Респираторлы.

Терминальды.

Сегменттік.

Субсегментальды

253.Қабырғаларында шеміршегі болмайтын бронх ағашының бөлімін көрсет

Ductuli alveolares.

Alveoli pulmonis.

Bronchioli respiratorii.

+Bronchioli terminals

Bronchioli distalis

254.linea axillaris media бойымен оң жақ өкпенің төменгі шекарасы нешінші қабырға деңгейіне сәйкес келеді?

Costa VI.

Costa VII.

+Costa VIII.

Costa IX.

Costa X.

255.linea medioclavicularis бойымен оң жақ өкпенің төменгі шекарасы нешінші қабырға деңгейіне сәйкес келеді?

+Costa VI.

Costa VII.

Costa VIII.

Costa IX.

Costa X.

256.linea axillaris posterior бойымен оң жақ өкпенің төменгі шекарасы нешінші қабырға деңгейіне сәйкес келеді?

Costa VI..

Costa VII.

Costa X.

Costa VIII.

Costa IX.

257.Аrea interpleuralis superior-дің қай жерде орналасқанын көрсет.

Төстің артында.

Төстің семсертәрізді өсіндісінің артында.

+Төс тұтқасы артында

Төс-бұғана байламы артында

Төс денесінің үстіңгі бөлігінің артында

258.Аrea interpleuralis inferior-дің қай жерде орналасқанын көрсет.

+Төс денесінің төменгі бөлігінің артында

Төс денесінің үстіңгібөлігінің артында

Төс тұтқасы артында

Төстің артында.

Төстің семсертәрізді өсіндісінің артында.

259.Оң жақ негізгі бронхтың сол жағынан айырмашылылығын көрсет

Горизонтальды күйде орналасады

+Үлкен болады.

Вертикальды күйде орналасады

Ұзын болады.

Жіңішке болады

260.fossa ovalis жүректің қай қабырғасында орналасқан?

Аuricula dextra қабырғасы.

Septum interventriculare.

Аuricula sinistra қабырғасы.

+Septum interatriale.

Аtrium dextrum қабырғасы.

261.nodus sinoatrialis, яғни жүректің өткізгіштік жүйесі қайда орналасқан?

Аtrium sinistrum қабырғасы.

Septum interatriale.

+Аtrium dextrum қабырғасы.

Septum interventriculare.

Аuricula sinistra қабырғасы.

262.Аtrium dextrum –ның ішкі бетінің қабырғасында қандай анатомиялық құрылым бар?

Musculi papillares.

+Musculi pectinati.

Trabeculae carneae.

Chordae tendineae.

Ostium mitrale

263.Ересек адамдағы өкпе сабауы саңылауының алдыңғы кеуде қабырғасындағы жасалатын проекция орнын көрсетіңіз.

+ІІІ сол жақ қабырғаның төске бекінудің орнында.

IV сол жақ қабырғаның төске бекінудің орнында

ІІІ қабырғалардың деңгейіндегі төс.

IV қабырғалардың деңгейіндегі төс.

V қабырғалардың деңгейіндегі төс.

264.Аrteriae coronariae қайдан басаталады?

Arcus aortae.

Truncus pulmonalis.

Ventriculus sinister.

+Bulbus aortae

A.Subclavia

265.Аrteria coronaria dextra-ң ірі тармақтарын ата.

Ramus interventricularis anterior.

+Ramus interventricularis posterior.

Ramus circumflexus.

Ramus lateralis.

Ramus medialis.

266.Аорта қақпақшасының алдыңғы кеуде бөліміндегі проекциясын көрсет

II қабырға шеміршегінің сол жақ бөлігі.

+III қабырға мен төс арасы.

II қабырға шеміршегінің оң жақ бөлігі.

IV қабырға шеміршегінің сол жақ бөлігі.

V қабырға шеміршегінің сол жақ бөлігі.

267.vena cordis magna қайда құяады?

+Sinus coronarius.

Atrium dextrum.

Atrium sinistrum.

Ventriculus dexter.

V.Cava superior

268.Перикардтты қанмен қамтамасыз ететін, әкелуші артерия тармағын ата

Arteriae thoracicae lateralis.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.