Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Pars thoracica aortae.Arteriae phrenicae superiores.

Arteriae thyroidea inferior.

Arteriae thyroidea superior.

269.vena hemiazygos-ке келіп құятын венаны көрсет .

Vena intercostalis suprema dextra.

Vena lumbalis ascendens dextra.

Venae memmilaris

Venae axillaries

+Venae oesophageales.

270.vena hemiazygos accessoria-ға келп құятын венаны көрсет.

+Venae intercostales posteriores sinistri I - VII.

Venae intercostales posteriores sinistri VIII - XII.

Venae mediastinales.

Venae axillaries

Vena intercostalis suprema dextra.

271.Сыңар вена омыртқаның қай деңгейінде жоғарғы сыңар емес венаға құйылады?

Vertebra thoracica II.

Vertebra thoracica III.

+Vertebra thoracica IV.

Vertebra thoracica VI.

Vertebra thoracica V.

272.Қай омыртқа деңгейінде қолқаның төмендеген бөлігі көкетке кіреді?

Vertebra lumbalis I.

+Vertebra thoracica XII.

Vertebra thoracica IX.

Vertebra thoracica X.

Vertebra thoracica VIII.

273.pars thoracica aortae скелетотопиясын көрсет.

Vertebra thoracica IV - vertebra lumbalis IV.

+Vertebra thoracica IV - vertebra thoracica XII.

Vertebra thoracica II - vertebra lumbalis III.

Vertebra thoracica IV - vertebra lumbalis V.

Vertebra thoracica VI - vertebra lumbalis IV.

274.Симпатикалық нерв жүйесінің функциясын ата:

+Трофикалық қызмет

Жүрек жиырылуының жоғарылауы

Қорғаныс қызметі

Тыныс алу жолдарының баяулауы

Көз қарашығының тарылуы

275.Парасимпатикалық нерв жүйесінің функциясын ата:

Трофикалық қызмет

Жүрек жиырылуының жоғарылауы

Тыныс алу жолының күшеюі

+Көз қарашығының тарылуы

Қоректік заттарды тұтыну

276.ВЖЖ орталық бөліміне жатады:

+бас сүйек нервсінің III, VII, IX и Х вегетативті ядросы

бел омыртқасының парасимпатикалық ядросы

вегетативті нерв

4 мойын-1 бел омыртқа арасындағы бүйір жұлын сегменттерінің вегетативті ядросы

5.нервтік түйін

277.Вегетативті жүйке жүйесінің перифериялық бөліміне жататын анатомиялық құрылым

+вегетативті түйіндердің түйісуі

құймышақтық парасимпатикалық ядросы

сопақша мидың дорсалды ядросы

кеуделік симпатикалық ядро

төменгі сілекей бөлетін ядро

278.Вегетативті түйін қалай жіктеледі:

паравертебральды

ретровертебральды

поствертебральды

+мүше маңылық

вертебральды

279.Симпатикалық жүйке жүйесіне төмендегі түйіндердің қайсысы жатады:

Паравертебральды

превертебральды

паравертебральды және превертебральды

мүше ішілік(интрамуральды)

вертебральды

280.Парасимпатикалық жүйке жүйесіне төмендегі түйіндердің қайсысы жатады:

паравертебральды

мүше аралық

+мүше ішілік(интрамуральды)

мүше аралық және мүше ішілік

ретровертебральды

281.Жұлынның қай бөлімінде симпатикалық жүйке жүйесінің ядросы болады

Сегізкөз бөлімі

бел омыртқасының төменгі бөлімі

жоғарғы мойын бөлімі

+кеуде бөлімі

Құйымшақ бөлімі

282.Мойын бөлімінің симпатикалық бағанасында қанша түйін кездеседі

5 түйін

+3 түйін

7 түйін

2 түйін

10-12 түйін

283.Симпатикалық сабаудың кеуде бөліміндегі ең үлкен тармағы

сұр байланыстырушы тармақ

кеуде жүректік тармақ

өкпелік тармақ

+үлкен және кіші ішкі ағзалық нерв

өңештік тармақ

284.Симпатикалық сабауға құяды:

+ақ байланыстырушы тармақ

сұр байланыстырушы тармақ

ішкі организмдегі нерв

артқы тармақ

алдыңғы тармақ

285.Симпатикалық сабаудан шығады:

ақ байланыстырушы тармақ

+сұр байланыстырушы тармақ

аралық тармақ

артқы тармақ

алдыңғы тармақ

286.Симпатикалық сабаудан мойын-кеуде түйіннінен (жұлдызтәрізді) шығатын тармақтар:

Мойындырық нерв

мойынның ортаңғы жүректік нервсі

+мойынның төменгі жүректік нервсі

сыртқы ұйқы нервісі

көмей-жұтқыншақ тармағы

287.Симпатикалық сабаудың кеуде түйінінен шығатын тармақтар:

өкпе нерві

сыртқы ұйқы нервісі

көкеттік нерві

омыртқалық нерв

мойынның төменгі жүректік нервсі

288.Көкірек тармағының тамырын көрсет.

Truncus subclavius.

+Truncus lumbalis dexter, sinister.

Truncus jugularis dexter

Truncus jugularis sinistra

Truncus coroticus

289.Оң жақ лимфатикалық тармақтың тамырын ата.

Truncus lumbalis dexter.

Truncus intestinalis.

+Truncus jugularis dexter.

Truncus bronchomediastinalis sinister.

Truncus bronchomediastinalis intermedius.

290.Лимфатикалық сабауды көрсет.

Truncus axilaris.

+Truncus brachiocephalicus.

Truncus coroticus.

Truncus sacralis.

Truncus inguinalis

291.Лимфалық тармақтың вена жүйесіне құйылатын орнын көрсет.

Vena jugularis externa.

Vena jugularis interna.

+Angulus venosus dexter.

Angulus venosus sinister.

Truncus jugularis.

292.Кеуде қуысындағы кеуде тармағының синтопиясын тап

+Сыңар вена мен қолқа арасында .

Өңеш пен омыртқа арасында.

Қолқаның жоғарғы бөлімінде

Қолқа мен өңеш арасында.

Қолқаның артқы беткейінде

293.Кеуде қуысындағы париетальды лимфатикалық түйінді көрсет.

+Nodi lymphatici parasternales.

Nodi lymphatici mediastinales posteriores.

Nodi lymphatici . lumbales.

Nodi lymphatici mediastinales anteriores.

Nodi lymphatici sacrales.

294.Кеуде қуысындағы висцеральды лимфатикалық түйінді көрсет.

Nodi lymphatici paratracheales.

Nodi lymphatici sacrales.

Nodi lymphatici . lumbales.

Nodi lymphatici sacrales.

+Nodi lymphatici mediastinales anteriores.

295.Үстіңгі және астыңғы көкірекке бөлетін горизантальды жазықтық қандай бағыттар арқылы өтеді

Angulus sterni.

Incisura clavicularis sterni.

V және VI арасындағы кеуде омыртқасының шеміршегі.

+IV және V арасындағы кеуде омыртқасының шеміршегі.

VI және VII арасындағы кеуде омыртқасының шеміршегі.

296.Жоғарғы көкірек бөлігінде жатқан мүшені көрсет.

+Thymus.

Pulmons

Desendens aortae.

Cor.

Pericar.

297.Төменгі көкірек бөлігінде жатқан мүшені көрсет.

Oesophagus

Bronchi segmentalis.

+Cor et pericardium.

Nervi phrenici.

Thymus.

298.Төменгі артқы көкірек бөлігінде орналасқан мүшені көрсет.

Nervi phrenici.

Pars abdomenalis aortae.

Ductus thoracicus dextra.

Bronchi principales.

+Oesophagus.

299.Кеуделік лимфатикалық өзектен лимфаны жинау үшін катетерді қайда енгізу керек?

Сол жақ қолтықасты венасына

Жоғарғы қуысты венаға

+Сол жақ венозды бұрышқа

Оң жақ венозды бұрышқа

Төменгі қуысты венаға

300.Кеуде қуысындағы кеуде тармағының синтопиясын көрсет.

Өңеш және қолқа арасындағы.

+Қолқа және сыңар вена арасында.

Қолқа және омыртқа арасында.

Қолқаның жоғарғы беткейінде.

Өңеш және сыңар вена арасында

301.Қандай лимфатикалық түйін арқылы лимфа өкпеден кеуде жолына ағып өтеді?

+Nodi lymphatici bronchopulmonales.

Nodi lymphatici mediastinales anteriores.

Nodi lymphatici submandibulares.

Nodi lymphatici submentales

Nodi lymphatici cervicales laterales profundi.

302.Асқазанның кіреберісі қалай орналасқан:

1. +Омыртқа бағанының сол жағында 10 немесе 11 кеуде омыртқасының деңгейінде.

2. Омыртқа бағанының оң жағында 12 кеуде немесе 1ші бел омыртқасының деңгейінде.

3. Омыртқа бағанының сол жағында 12 кеуде немесе 1ші бел омыртқасының деңгейінде

4. Омыртқа бағанының алдында, диафрагманың астында.

5. Омыртқа бағанының сол жағында.

303.Жіңішке ішекті ішастар қалай жабады.

1. +интраперитониалды

2. интерперитониалды

3. мезоперитониалды

4. экстраперитониалды

5. экстрамезоаперитониалды

304.Асқазанның алдыңғы беті қандай ағзамен жанасып жатыр.

1. Көк бауырға және тоқ ішектің сол жақ иіліміне

2.+ Бауырдың сол жақ бөлігінің төмеңгі бетіне және құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасына

3. Бауырдың шаршы бөліміне, өт қабына және ұйқы безіне

4. Бауырдың сол жақ бөлігінің төмеңгі бетіне, диафрагмаға және құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасына

5. Бүйрекпен

305.Асқазанның шығаберісі қалай орналасқан:

1. Омыртқа бағанының сол жағында 10 немесе 11 кеуде омыртқасының деңгейінде.

2. Омыртқа бағанының оң жағында 12 кеуде немесе 1ші бел омыртқасының деңгейінде.

3. +Омыртқа бағанының сол жағында 12 кеуде немесе 1ші бел омыртқасының деңгейінде

4. Омыртқа бағанының алдында, диафрагманың астында.

5. Омыртқа бағанының сол жағында 9 немесе 10г кеуде омыртқасының деңгейінде.

306.Жіңішке ішектің тоқ ішектен сыртқы айырмашылығы қандай.

1. Жіңішке және тоқ ішектің қабырғаларының қалындығында

2. Екі бойлық бұлшықеттік таспа, қампаймалар және майлы өсінділер

3. Үш бойлық бұлшықеттік таспалар және қампаймалар

4. +Үш бойлық бұлшықеттік таспа, қампаймалар және майлы өсінділер

5. Қанмен жабдықталуы

307.Пейердің лимфойдты табақшалары бар ішектің бөлімін көрстеіңіз.

1. Соқыр ішек

2. +Мықын ішек

3. Ащы ішек

4. Сигма тәрізді ішек

5. Тоқ ішек

308.Бауырдың көлденең терең жүлгесі ол:

1. Өт қабымен, өт қабы өзегінің орналасу орны

2. Бауыр қақпасы- бауыр артериясы және жалпы өт жолымен

3. Төмеңгі қуысты венаның орналасу орны

4.+Бауыр қақпасы- бауыр артериясы,қақпа венасы және жалпы өт жолымен

5. Жоғарғы қуысты венаның орналасу орны

309.Тоқ ішектің қай бөлімдерінің шажырқайы бар.

1. Соқыр ішек,көлденең тоқ ішек және сигма тәрізді ішекте

2. көлденең тоқ ішек, сигма тәрізді ішек және тік ішектің жоғары бөлімінде

3. Жоғарлаған, көлденең және төмендеген тоқ ішекте

4. Соқыр ішек, жоғарлаған, көлденең және төмендеген тоқ ішекте

5. Соқыр ішек және жоғарлаған тоқ ішекте

310.Ұйқы безінің бөлімдерін көрсетіңіз:

1. Сол жақ бөлім

2. Шаршылы бөлім

3. +Құйрықты бөлім

4. Мойындырық бөлім

5. Оң жақ бөлім

311.Бауырдың висцералды бетінде қандай батыңқылар бар.

1. Көкбауырлық

2. Жүректік

3. Ұйқыбезілік

4. Сигма тәрізді ішектік

5. +Асқазандық

312.Соқыр ішек ішастармен қалай жабылған.

1. +интраперитониалды

2. интерперитониалды

3. мезоперитониалды

4.экстраперитониалды

5. экстрамезоаперитониалды.

313.Өт қабының бөлімдерін көрсетіңіз.

1.+Түбі, денесі және мойыны

2. Негізі және денесі

3. Кардиалды бөлігі, денесі

4. Пилорикалық бөлігі,денесі

5. Денесі және мойыны

314.Ұйқы безінің бөлімдерін көрсетіңіз.

1. Негізі және басы

2. Түбі, денесі және мойыны

3. +Басы, денесі, құйрығы

4. Кардиалды бөлігі, денесі

5.Денесі және мойыны

315.Қолқаның жұп тармағын көрсетіңіз:

1.+ Бүйрек үсті безінің ортаңғы артериясы, бүйректік, ата және ана безі артериясы

2. Белдік, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

3. Бүйрек үсті безінің төмеңгі артериясы, төмеңгі көкеттік және белдік артерия.

4. Құрсақ сабауы, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

5. Асқазан-он екі елі ішек артериясы

316.Қақпа венасының орналасуының көрсетіңіз:

1.Бауырдың жұмыр байламы

2.+Асқазан-он екі елі ішек байламы

3.Бауырдың орақ тәрізді байламы

4.Бауыр-Асқазандық байлам

5.Бауырдың тәждік байламы

317.Порта-кавалды анастомозға қандай анастомоздар жатады:

1. Ортаңғы және төмеңгі тік ішек веналары

2. Бел және жоғарлаушы бел веналары

3. +Жоғарғы құрсақ және кіндік маңы венасы

4. Кеуде-құрсақтық венасы

5. Жоғарғы және төмеңгі тік ішек веналары

318.Кава-кавалды анастомозға қандай анастомоздар жатады:

1. Ортаңғы және төмеңгі тік ішек веналары

2.+Бел және жоғарлаушы бел веналары

3. Жоғарғы құрсақ және кіндік маңы венасы

4. Кеуде-құрсақтық венасы

5. Жоғарғы және төмеңгі тік ішек веналары

319.Асқазаның қысқа артериялалары қай артерияның тармағы болып табылады:

1. Асқазан-бауыр артериясының

2. +Көк бауыр артериясының

3. Бауыр артериясының

4. Жоғарғы шажырқай артериясының

5. Төмеңгі шажырқай артериясының

320.Қолқаның тақ тармағын көрсетіңіз:

1.+ Құрсақ сабауы, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

2. Бүйрек үсті безінің ортаңғы артериясы, бүйректік, ата және ана безі артериясы

3. Белдік, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

4. Бүйрек үсті безінің төмеңгі артериясы, төмеңгі көкеттік және белдік артерия.

5. Төмеңгі көкеттік және белдік артерия

321.Қолқаның париеталды тармағын көрсетіңіз:

1. Құрсақ сабауы, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

2. Бүйрек үсті безінің ортаңғы артериясы, бүйректік, ата және ана безі артериясы

3. +Төмеңгі көкеттік және белдік артерия

4. Белдік, жоғарғы және төмеңгі шажырқай артериясы.

5. Бүйрек үсті безінің төмеңгі артериясы, төмеңгі көкеттік және белдік артерия.

322.Кава-кавалды анастомозға қандай веналар арасындағы анастомоздар жатады:

1. +Жоғарғы және төмеңгі құрсақтық

2. Өңеш пен асқазан венасы арасындағы

3. Ортаңғығы және төмеңгі тік ішек веналары

4. Белдің жоғарлаған венасы

5. Белдің төмеңдеген венасы

323.Қақпа венасының тармақтарын көрсетіңіз:

1. бел венасы

2. Аталық без венасы

3. Бүйрек үсті безі венасы

4.+ Көкбауыр венасы

5. Бүйрек венасы

324.Көкбауыр венасы қай венаның тармағы болып табылады:

1.+Құрсақ сабауы

2. Жоғарғы шажырқай артериясы

3. Қолқаның

4. Бүйрек артериясының

5. Төмеңгі шажырқай артериясы

325.Ата безі артериясы қай артерияның тармағы болып табылады:

1. +Құрсақ артериясының

2. Бүйрек артериясының

3. Ішкі мықын артериясының

4. Төмеңгі шажырқай артериясының

5. Жоғарғы шажырқай артериясының

326.Нешінші бел омыртқасының деңгейінде төмеңгі қуысты вена қалыптасады:

1. Екінші

2. Үшінші

3. +Төртінші-бесінші

4. Бесінші-жетінші

5. Бірінші

327.Төмеңгі шажырқай артериясы ішектің қай бөлімін қанмен қамтамасыз етеді:

1. Соқыр ішекті

2. Өрмелеуші тоқ ішекті

3. Көлденең тоқ ішекті

4. +Сигма тәрізді ішекті

5. Аппендексті

328.Бүйректің қандай беттерін ажыратады:

1. Медиалды және латералды

2.+ Алдыңғы және артқы

3. Жоғарғы және төмеңгі

4. Алдыңғы және жоғарғы

5. Сыртқы және ішкі

329.Бүйректің қандай жиектерін ажыратады?

1. +Медиалды және латералды

2. Алдыңғы және артқы

3. Жоғарғы және төмеңгі

4. Алдыңғы және жоғарғы

5. Сыртқы және ішкі

330.Бүйрек қақпасы қайда жалғасады:

1. Қыртысты затқа

2. Милы затқа

3. +Бүйрек түбегіне

4. Бүйрек тостағаншаларына

5. Бүйрек пирамидаларына

331.Бүйректің милық заты түзіледі?

1. Дәнекер тінінен

2. +Бүйрек пирамидаларынан

3. Көп қабатты ауыспалы эпителиден

4. Бүйректік денешіктерден.

5. Бір қабатты ауыспалы эпителиден

332.Бүйрек қойнауында қандай анатомиялық құрылымдар бар:

1. Бүйрек емізікшелері, үлкен және кіші бүйрек тостағаншалары

2. Бүйрек түбегі, бүйрек қан тамырлары мен лимфа тамырлары

3. +Үлкен және кіші бүйрек тостағаншалары , бүйрек түбегі, бүйрек қан тамырлары мен лимфа тамырлары және майлы жасұнық

4. Бүйрек түбегі, бүйрек қан тамырлары мен лимфа тамырлары және майлы жасұнық

5. бүйрек қан тамырлары мен лимфа тамырлары

333.Бүйрек денешігінің құрамына қандай анатомиялық құрылым кіреді:

1. Бүйрек қапшығы

2. Тамырлы шумақша

3. +Бүйрек қапшығы және тамырлы шумақша

4. 1 және 2 қатардағы өзекшелер

5. Бүйрек емізікшелері

334.Сол жақ бүйректің жоғарғы шекарасын көрсетіңіз:

1. +XI кеуде омыртқасының жоғарғы жиегі

2. X кеуде омыртқасы

3. I бел омыртқасы

4. IX кеуде омыртқасы

5. VIII кеуде омыртқасы

335.Оң жақ бүйректің төмеңгі шекарасын көрсетіңіз:

1. IV бел омыртқасының жоғарғы жиегі

2. X кеуде омыртқасы

3. XI кеуде омыртқасы

4. +III бел омыртқасының төмеңгі жиегі

5. X кеуде омыртқасы

336.Несепағар деген не:

1. Бірыңғай салалы , мөлдір шырышты қабат

2. +Ұзын цилиндр тәрізді өзек

3. Ішастар қабаты

4. Шырышты қабат

5. Бірыңғай салалы шырышты қабат

337.Несепағардың бөлімін көрсетіңіз:

1. +Жамбастық

2. Жатырлық

3. Кынаптық

4. Кеуделік

5. Сыртқы

338.Бүйрек үсті безінің қақпасы орналасқан жиегін немесе бетін көрсетіңіз:

1.+ Алдыңғы беті

2. Төмеңгі беті

3. Медиалды жиегі

4. Артқы беті

5. Латералды жиегі

339.Сол жақ бүйрек үсті безінің медиалды жиегі қандай ағзалармен жанасып жатады:

1. Сол жақ бүйрек

2. Төмеңгі қуысты вена

3.+ Қолқа

4. Ұйқы безі

5. Оң жақ бүйрек

340.Бүйрек үсті безінің глюкокортикоид гормонын бөлетін аймағын көрсетіңіз:

1. Өзекшелік аймақ

2. Милы заты

3. Торлы аймақ

4.+ Түйіндік аймақ

5. Қыртысты заты

341.Бүйрек қабаттарын көрсетіңіз:

1.+ Милы және қыртысты

2. Фиброзды-шеміршекті, бұлшық етті

3. Сыртқы, ортаңғы, ішкі

4. Қыртысты, бұлшық етті

5. Милы

342.Қуық қайда орналасқан?

1. Сегізкөздің алдында

2. Сигма тәрізді ішектің алдында

3. +Қасағаның артында

4. Құрсақ алды кеңістігінің алдында

5. Құрсақ алды кеңістігінің артында

343.Қуық асты безі қайда орналасқан:

1. Қуық түбінің артында

2. +Қуық түбінің астында

3. Қуықтың бүйірінде

4. Құрсақ алды кеңістігінің артында

5. Сигма тәрізді ішектің алдында

344.Қуық асты безінің құрылымын көрсетіңіз:

1. Дәнекер және без тінінен

2. Бұлшық ет және дәнекер тінінен

3. Тек без тінінен

4. +Бұлшық ет және без тінінен.

5. Тек дәнекер тіннен

345.Ер адамның зәр шығару өзегінің ерікті қысқыш бұлшық еті қайда орналасқан:

1. Өзектің қуық асты безі бөлімінде

2. +Өзектің жарғақтық бөлімінде

3. Кеуекті бөлімінде

4. Зәр шығару каналының сыртқы өзегі аймағында

5. қуық асты безі және кеуекті бөлімінде

346.Ұрық шылбырының құрамына қандай элементтер кіреді:

1. Шәует бөлуші өзек

2. Ирек ұрық өзектері

3. Тік ұрық өзегі

4. Ата безінің әкетуші өзегі

5. Ирек және тік ұрық өзегі

347.Шәует бөлуші өзек қайда ашылады:

1. Зәр шығарушы каналды жарғақты бөліміне

2. Несепағарға

3. +Зәр шығарушы каналды қуық асты безі бөліміне

4. Қуыққа

5. Зәр шығаратың каналдың сыртқы өзегіне.

348.Ата безі паренхимасы қандай құрылымнан түзілген:

1. Дәнекер тінді жарғақтардан

2.+Ата безі бөліктерінің ирек каналдарынан

3. Ата безі каналының торларынан

4. Ата безінің тік шығарушы каналдарынан

5. Дәнекер және без тінінен

349.Қуық үшбұрышы қайда орналасады:

1.+Қуықтың түбінде

2.Қуықтың ұшында

3.Қуықтың денесінде

4.Қуықтың алдында

5.Қасаға сүйегінің артында

350.Қуықтың бөлімдерін көрсетіңіз:

1. Қыртысты және милы заттан

2. +Ұшы, денесі және түбі

3. Он және сол жақтан

4. Басы және денесі

5. Денесі және құйрығы

351.Ұрық көпіршіктері қайда орналасқан:

1. Қуықтың астында

2. +Қуықтың артында

3. Қуықтың алдында

4. Тік ішектің артында

5. Тік ішектің алдында

352.Rectum бөлімін көрсетіңіз:

1. Pars prostatica.

2. Pars spongiosa.

3. +Ampulla.

4. Pars cavernosa

5. Pars membranacea.

353.Ата безі қандай бездер тобына жатады:

1. Экзокриндік

2. Эндокриндік

3. Шырышты

4. +Аралас

5. Эндокриндік және аралас

354.Қуықтың бұлшық еттік бөлімін көрсетіңіз:

1. Musculus pubovesicalis.