Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Musculus sphinctervesicae.3. Musculus rectovesicalis.

4. Musculus detrusor vesicae.

5. Musculus levator ani

355.Аналық бездің жоғарғы үшкір шеті қайда қарайды:

1. Жатырға

2.+ Жатыр түтігіне

3. Жамбас астауының бүйір қабырғаларына

4. Несеп жыныс диафрагмасына

5. Жамбас астауының латералды қабырғаларына

356.Жатыр ішастармен қалай жабылған:

1. +мезоперитониалды

2. экстраперитониалды

3. интраперитониалды

4. интерперитониалды

5. интра және экстраперитониалды

357.Аналық бездің алдыңғы жиегі қай ағзамен байланысады:

1. Жатырмен

2. Жамбас астауының бүйір қабырғаларымен

3. +Жатырдың жалпақ байламымен

4. Жатырдың жұмыр байламымен

5. Жатыр түтігімен

358.Қынаптың алдыңғы қабырғасы қай мүшемен беттеседі:

1. Қасағамен

2. Тік ішекпен

3. Қуықтың денесімен

4. +Зәр шығарушы каналмен

5. Сигма тәрізді ішекпен

359.Жатырдың бөлімдерін көрсетіңіз:

1. Ұшы, денесі және түбі

2. Денесі және мойыны

3. Түбі, денесі және мойыны

4. Түбі және денесі

5.+ Түбі, денесі, мойыны, мойнының қынаптық және қынап үсті бөлігі

360.Жатыр мойның төмеңгі бұрышы қайда ашылады:

1. Жатыр түтігі өзегіне

2. +Жатыр мойыны каналына

3. Жатырдың сыртқы өзегіне

4. Қынапқа

5. Зәр шығару каналына

361.Қынаптың артқы қабырғасы қай мүшемен беттеседі:

1. Зәр шығарушы каналмен

2. Қасағамен

3. +Тік ішекпен

4. Қуықтың денесімен

5. Сигма тәрізді ішекпен

362.Параметрий деген не:

1. +Висцералды ішастар қабаты

2. Жатырдың шырышты қабаты

3. Жатырдың бұлшық етті қабаты

4. Кіші жамбас қабаты

5. Жатырдың шырышты және бұлшық етті қабаты

363.Жатырдың ішкі қабаты қалай аталады:

Эндометрий

2. периметрий

3. параметрий

4. миокард

5. миометрии

364.Жатырдың қандай байламдары бар:

1. Жатырдың көлденең және домалық байламы

2. Жатырдың ұзын байламы

3. +Жатырдың жұмыр, жалпақ және кардиналды байламдары

4. Жатырдың жалпақ және ұзын байламы

5. Жатырдың жұмыр және кардиналды байламы

365.Vestibulumvaginae терминін түсіндіріңіз:

1. Жатыр мойнына қараған қынаптың бөлімі

2. Жыныс еріндеріне қараған қынаптың бөлімі

3. Сыртқы жыныс мүшесінің үлкен еріндері аралығындағы кеңістік.

4. +Сыртқы жыныс мүшесінің кіші еріндері аралығындағы кеңістік.

5. Кынаптың мойындық бөлігі

366.Рarametrium терминін түсіндіріңіз:

1. Жатырды жауып тұрушы ішастар

2. Жатырдың шырышты қабаты

3. +Жатыр мойнының маңайындағы шелмай қабаты

4. Жатырдың бұлшық етті қабаты

5. Жатырдың дәнекер тіні қабаты

367.Аnteflexio терминін түсіндіріңіз:

1. Жатырдың алға қарай еңкеюі.

2. Жатыр денесімен мойны арасындағы бұрыштың артқа ашылуы

3. +Жатыр денесімен мойны арасындағы бұрыштың алдыға ашылуы

4. Жатырдың артқа қарай еңкеюі.

5. Жатырдың алға және артқа қарай еңкеюі

368.Regio urogenitalis аймағы терең бұлшық еттерін көрсетіңіз.

1. Musculus transversus perinei superficialis.

2. Musculus coccygeus.

Musculus sphincter urethrae.

4. Musculus levator ani.

5. Musculus obturatorius internus.

369.vena iliaca interna құятын венаны көрсетіңіз:

1. Vena azygos.

2. Vena lienalis.

Vena uterina.

4. Vena intercostalesposteriores.

5. Venarenales

370.vena iliacа interna висцералды тармағын көрсетіңіз: