Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Стаття14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів

До адміністративної відповідальності за право­порушення у сфері забезпечення безпеки дорожньо­го руху у разі їх фіксації працюючими в автоматично­му режимі спеціальними технічними засобами, що ма­ють функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засоба­ми фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.

За наявності обставин, які свідчать про вчинення пору­шення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправ­них дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з'ясування та перевірки цих обставин виконан­ня постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.

Стаття18. Крайня необхідність

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або іншими законами, що вста­новлюють відповідальність за адміністративні правопору­шення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадсь­кому порядку, власності, правам і свободам громадян, уста­новленому порядку управління, якщо ця небезпека за да­них обставин не могла бути усунута іншими засобами і як­що заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

Стаття121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями без­пеки або мотошоломами

Керування водіями транспортними засобами, що ма­ють несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з яки­ми відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду,

- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Керування водіями транспортними засобами, які вико­ристовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації,

- тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з по­рушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті,

- тягне за собою позбавлення права керування транс­портними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами,

- тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установле­ному порядку, без номерного знака або з номерним зна­ком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не вста­новленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи но­мерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, а також без талона про проходження держав­ного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не відповідає вимогам стандарту,

- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з пору­шень, передбачених частиною п'ятою цієї статті,

- тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока го­дин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Стаття121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені,

- тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборон­ний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

Перевищення водіями транспортних засобів встановле­них обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних пе­реходах, а так само порушення встановленої для транспор­тних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками,

- тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загаль­ного користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі марш­рутним транспортним засобам, порушення правил обго­ну і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користуван­ня зовнішніми освітлювальними приладами або попере­джувальними сигналами при початку руху чи зміні його на­прямку, використання цих приладів та їх переобладнан­ня з порушенням вимог відповідних стандартів, користу­вання водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозво­ляють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди,

- тягнуть за собою накладення штрафу від двадця­ти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення водіями транспортних засобів встановле­них обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або зву­ковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорож­ньому руху або загрозу безпеці руху, .

- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної об­становки, а саме: примусили інших учасників дорожньо­го руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжи­ти інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактични­ми даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами,

- тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Стаття122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку Невиконання водіями вимог працівника міліції, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу,

- тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до оди­надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Стаття122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

Залишення водіями транспортних засобів, іншими учас­никами дорожнього руху на порушення встановлених пра­вил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні,

- тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або громадські роботи на строк від тридцяти до соро­ка годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Стаття122-5. Порушення порядку встановлення і ви­користання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

Порушення визначеного порядку встановлення і вико­ристання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв,

- тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигналь­них пристроїв або без такої.

Стаття123. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів

В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонений сиг­нал світлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумі або коли до переїзду наближається поїзд,

- тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених частиною першою цієї статті,

- тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Порушення, передбачені частиною першою або дру­гою цієї статті, що спричинили створення аварійної об­становки та підтверджені фактичними даними, а саме: по­ясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами,

- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Стаття124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, ванта­жу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

Порушення учасниками дорожнього руху правил до­рожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна,

- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або позбавлення права керування транспортними засо­бами на строк від шести місяців до одного року.

Стаття124-1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також не­надання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм на­лежать, працівникам міліції та медичним працівникам, а та­кож ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках,

- тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття125. Інші порушення правил дорожнього руху Інші порушення правил дорожнього руху, крім передба­чених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього Кодексу,

- тягнуть за собою попередження.

Стаття126. Керування транспортними засобами особа­ми, які не мають відповідних документів або не пред'явили їх для перевірки

Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, та­лона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених зако­нодавством, належно оформленого дорожнього (маршрут­ного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»),

- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права ке­рування таким транспортним засобом,

- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами,

- тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому поряд­ку навчаються водінню транспортного засобу.

Стаття127-1. Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу

Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність,

- тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від дев'яноста до ста неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

Видача талона про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу,

- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки до­рожнього руху

Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього ру­ху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транс­портних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не перед­баченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утриман­ня автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд,

- тягне за собою накладення штрафу від ста до ста двад­цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна,

- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольно­го, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспор­тним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проход­ження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або що­до вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,

- тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транс­портними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п'ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб - накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п'ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з пору­шень, передбачених частиною першою цієї статті,

- тягне за собою на водіїв позбавлення права керу­вання транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п'ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб і на інших осіб - оплатне вилу­чення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п'ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортни­ми засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що зни­жують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проход­ження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або що­до вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,

- тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керу­вання транспортними засобами на строк до десяти років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - оплатне вилучення транспортного засобу.

Вживання водієм транспортного засобу після Дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкого­лю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготов­лених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно за­твердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою вста­новлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до при­йняття рішення про звільнення від проведення такого огляду,

- тягне за собою на водіїв позбавлення права керу­вання транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Стаття140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначен­ня на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

Порушення правил, норм і стандартів, що стосують­ся забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної забо­рони або обмеження руху при виникненні умов, які загро­жують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху,

- тягнуть за собою накладення штрафу на посадо­вих осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення визначеного законодавством порядку по­годження з Державною автомобільною інспекцією: встанов­лення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорож­нього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ре­монт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських пе­ревезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування,

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від тридцяти до сорока неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення нормативів щодо обладнання на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах місць: провадження робіт, залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а так само неу-сунення після закінчення робіт перешкод і неприведення автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду в стан, що гарантує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів та пішоходів,

- тягнуть за собою накладення штрафу на грома­дян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності - від сорока до п'ятдесяти неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної об­становки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна,

- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, грома­дян - суб'єктів господарської діяльності від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або адміністративний арешт на строк від п'яти до деся­ти діб.

Стаття247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення

Провадження в справі про адміністративне правопору­шення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закрит­тю за таких обставин:

1) відсутність події і складу адміністративного правопо­рушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постано­ви компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато проваджен­ня в справі.

Стаття250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні пра­вопорушення

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи на­гляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне право­порушення має право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (по­садових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадо­вими особами) заходів впливу за адміністративні правопо­рушення; опротестовувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення; зупиняти ви­конання постанови, а також вчиняти інші передбачені зако­ном дії.

Стаття251. Докази

Доказами в справі про адміністративне правопору­шення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначе­ному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушен­ня, винність даної особи в його вчиненні та інші обстави­ни, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показання­ми технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються за­безпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилу­чення речей і документів, а також іншими документами.

Стаття256. Зміст протоколу про адміністративне пра­вопорушення

У протоколі про адміністративне правопорушен­ня зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинен­ня і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопо­рушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і осо­бою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоко­лу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати по­яснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його пра­ва і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Стаття258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

Протокол не складається в разі ...якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а по­передження оформлюється на місці вчинення правопору­шення. ;Н

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допу­щене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне пра­вопорушення.

Постанова у справі про адміністративне правопо­рушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі виявлення адміністративного правопо­рушення у сфері забезпечення безпеки дорожньо­го руху, зафіксованого за допомогою працюючих в ав­томатичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а по­станова у справі про адміністративне правопорушен­ня виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматич­ному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фо­то- і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протя­гом трьох днів з дня винесення такої постанови.

Стаття259. Доставления порушника

...При вчиненні порушень правил користування засо­бами транспорту, правил щодо охорони порядку і безпеки руху,... порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які 6 могли повідомити необхідні дані про нього.

Стаття260. Заходи забезпечення провадження в спра­вах про адміністративні правопорушення

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення осо­би, складення протоколу про адміністративне правопо­рушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоко­лу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правиль­ного розгляду справ та виконання постанов по спра­вах про адміністративні правопорушення допускають­ся адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, талона про проходження державно­го технічного огляду, ліцензійної картки на транспор­тний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засо­бами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.