Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування ДСТУ 4100-2002. Чинний від 2003-01-01 2 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Допускається установлювати знак 2.1 перед виїздами на дорогу з покриттям з лісових просік, польових та інших доріг без покриття, а також у місцях виїзду на дорогу з територій гаражів, АЗС, майданчиків відпочинку тощо.

Знак 2.1 з табличкою 7.1.1 або 7.1.2 на дорогах поза насе­леними пунктами, за винятком доріг без покриття, повинен установлюватись попередньо на відстані 150-300 м від пере­хрестя якщо перед перехрестям установлено відповідно знак

2.1 або 2.2.

10.4.3 Знак 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» повинен установлюватись у місцях, де згідно з вимогами п. 10.4.2. мо­же бути установлено знак 2.1, але не забезпечено видимість транспортних засобів, які наближаються дорогою, що перетинається.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює на­прямок, а також перехрестями зі складним плануванням, знак

2.2 повинен установлюватись з табличкою 7.8.

Знак 2.2 повинен установлюватись у місці, з якого для водія транспортного засобу, що зупинився, забезпечено видимість транспортних засобів, які рухаються дорогою, що перетинається.

Знак 2.2 допускається встановлювати перед залізничними переїздами без охорони і перед тими, які не облаштовані світлофорною сигналізацією у тому разі, коли водій, який перебуває від переїзду на розрахунковій відстані видимості дороги, бачить поїзд, що перебуває на відстані не більшій як 50 м від переїзду. Знак 2.2 допускається установлювати також у разі виконання робіт на переїзді. Знак у цьому разі установ­люють на відстані 10 м до найближчої рейки.

10.4.4 Знак 2.3 «Головна дорога» повинен застосову­ватись для позначення ділянки дороги, під час руху якою транспортні засоби мають переважне право проїзду перехре­стя, і установлюється на початку такої ділянки дороги. У на­селених пунктах знак 2.3 повинен повторюватись перед кож­ним перехрестям, де надано переважне право проїзду пере­хрестя.

Перед перехрестями, на яких головна дорога проходить у прямому напрямку, а на дорозі яка перетинається, є не більше чотирьох смут, допускається установлювати знак 2.3 розміром 350 х 350 мм.

Допускається не повторювати знак 2.3 перед з'їздами з пе­рехрещень та прилягань доріг в різних рівнях.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює на­прямок, а також перед перехрестями із складним плануван­ням, знак 2.3 повинен установлюватись з табличкою 7.8 на відстані 150-300 м від перехрестя поза населеними пунктами, 50-100 м від перехрестя - у населених пунктах.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює на­прямок, а також перехрестями зі складним плануванням, на головній дорозі повинен установлюватись знак 2.3 з таблич­кою 7.8, а на другорядній - знак 2.1 з табличкою 7.8.

10.4.5 Знаки 2.1 і 2.2 допускається застосовувати для по­значення окремих перехресть, на яких необхідно установити черговість проїзду, відмінну від черговості проїзду перехрестя рівнозначних доріг.

Якщо на такому перехресті головна дорога змінює напря­мок, то на головній дорозі перед перехрестям повинен бути установлений знак 2.3 з табличкою 7.8, а за перехрестям - знак 2,4 якщо на наступному перехресті ця дорога буде другоряд­ною, або знак 2.3 - якщо буде головною.

10.4.6 На регульованих перехрестях знаки 2.1, 2.2 і 2.3 потрібно розміщувати на опорі світлофора, а якщо це неможли­во - на відстані не більш ніж 5 м від опори таким чином, щоб во­ни в обох випадках не закривали сигнали основного світлофора.

10.4.7 Знак 2.4 «Кінець головної дороги» повинен застосо­вуватись для позначення кінця дороги, позначеної знаком 2.3.

Якщо дорога, позначена знаком 2.3, закінчується перед дорогою, учасникам руху по якій надано переважне право проїзду даного перехрестя, то знак 2.4 повинен бути установ­лений разом із знаком 2.1 або 2.2. В населених пунктах знак 2.4 допускається установлювати попередньо з табличкою 7.1.1.

10.4.8 Знак 2.5 «Перевага зустрічного руху» повинен за­стосовуватись, щоб заборонити в'їжджати на вузьку ділянку дороги у разі наявності на ній або на протилежному під'їзді до неї зустрічних транспортних засобів.

10.4.9 Знак 2.6 «Перевага перед зустрічним рухом» пови­нен застосовуватись для позначення вузької ділянки дороги, під час руху якою водій має перевагу щодо зустрічних: транс­портних засобів.

10.4.10 Знаки 2.5 і 2.6 потрібно застосовувати, щоб організувати рух в місцях, де роз'їхатися зустрічним транс­портним засобам неможливо або небезпечно (вузькі ділянки доріг, мости з шириною проїзної частини менше 6 м тощо), за умов інтенсивності руху, яка забезпечує саморегулювання зустрічного роз'їзду, і видимості всієї вузької ділянки дороги та протилежного в'їзду на неї з кожного кінця вузької ділянки дороги.

На ділянках доріг з поздовжнім схилом знаки 2.5 і 2.6 необхідно застосовувати таким чином, щоб перевага надава­лась транспортним засобам, що рухаються вгору.

Знаки 2.5 і 2.6 повинні установлюватись безпосередньо перед вузькою ділянкою дороги з її протилежних кінців. Знак 2.5 повинен встановлюватися і попередньо з табличкою 7.1.1 на одній опорі із знаками 1.5.1-1.5.3.

10.5 Заборонні знаки

10.5.1 Заборонні знаки застосовують, щоб ввести обме­ження руху або їх скасувати.

10.5.2 Заборонні знаки, окрім спеціально обумовлених даним стандартом випадків, повинні установлюватись без­посередньо перед ділянками доріг, на яких необхідно ввести відповідне обмеження.

10.5.3 Знак 3.1 «Рух заборонено» повинен застосовува­тись, щоб заборонити рух усіх транспортних засобів на окре­мих ділянках доріг.

10.5.4 Знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів за­боронено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух усіх механічних транспортних засобів.

10.5.5 Знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів забороне­но» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух вантаж­них автомобілів і автопоїздів (вантажний автомобіль з при­чепом або напівпричепом) з дозволеною максимальною ма­сою понад 3,5 т, якщо на знаку (на зображенні вантажно­го автомобіля) не зазначено масу, або масою, яка перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних ма­шин і механізмів, щоб розвантажити найбільш напружені транспортні магістралі або окремі райони населених пунктів.

10.5.6 Знак 3.4 «Рух з причепом заборонено» повинен за­стосовуватись, щоб заборонити рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами або напівпричепами будь-якого ти­пу, а також будь-яке буксирування механічних транспортних засобів, знак 3.5 «Рух тракторів заборонено» - для заборони руху тракторів і самохідних машин, знак 3.6 «Рух мотоциклів заборонено» - для заборони руху на мотоциклах, знак 3.7 «Рух на мопедах заборонено» - для заборони руху на мопедах, знак 3.8 «Рух на велосипедах заборонено» - для заборони руху на велосипедах, знак 3.11 «Рух гужових возів (саней) заборонено» - для заборони руху гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а також проганяти худобу.

10.5.7 Знаки 3.9 «Рух пішоходів заборонено» і 3.10 «Рух з ручними візками заборонено» повинні застосовуватись відповідно, щоб заборонити рух пішоходів і осіб, що руха­ються з ручними візками на ділянках доріг, де він недопусти­мий (транспортні тунелі, мости, шляхопроводи, естакади, що не мають пішохідних доріжок або тротуарів, ділянки доріг, що ремонтуються тощо), і установлюватись з того боку дороги, на якому треба ввести заборону.

10.5.8 Знак 3.12 «Рух транспортних засобів, що перевоз­ять небезпечні вантажі, заборонено» повинен застосовува­тись, щоб заборонити рух транспортних засобів, що перевоз­ять небезпечні вантажі.

10.5.9 Знак 3.13 «Рух транспортних засобів, що пере­возять вибухівку, заборонено» повинен застосовуватись для заборони руху транспортних засобів, що перевозять вибухонебезпечні вантажі.

10.5.10 Знак 3.14 «Рух транспортних засобів, що перевоз­ять речовини, які забруднюють воду, заборонено» повинен за­стосовуватись для заборони руху транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду в місцях, де є бро­ди, льодові переправи через водні перешкоди.

10.5.11 Знаки 3.1-3.8, 3.11-3.14 повинні установлюватись на кожному в'їзді на ділянку дороги або територію, де забо­ронено рух відповідних видів транспортних засобів, при цьо­му перед боковими виїздами на дорогу знаки 3.1-3.8, 3.11-3.14 повинні застосовуватись з однією з табличок 7.3.1-7.3.3.

10.5.12 Знаки 3.12-3.14 з табличкою 7.1.1 повинні установ­люватись безпосередньо перед початком ділянки дороги, пере­везення відповідних вантажів якою заборонено (центральна частина міста, житлові масиви і т. ін.).

10.5.13 Знак 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ...т, заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів через штучні спо­руди (мости, шляхопроводи тощо) з обмеженою несу­чою спроможністю, в тому числі тягачів з причепами або напівпричепами, загальна фактична маса яких (включаючи масу пасажирів і вантажу) перевищує зазначену на знаку.

На знаку повинна зазначатись допустима маса, що вста­новлена виходячи з фактичної несучої спроможності штучної споруди, визначеної за результатами спеціальних обстежень і випробувань.

10.5.14 Знак 3.16 «Рух транспортних засобів, навантажен­ня на вісь яких перевищує ...т, заборонено» повинен застосо­вуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше від зазначено­го на знаку. На знаку 3.16 повинно бути зазначено допустиме навантаження на вісь, яке визначають виходячи з фактичної несучої спроможності штучної споруди або дорожнього одягу.

10.5.15 Знак 3.17 «Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ...м, заборонено» повинен застосовуватись, щоб за­боронити рух транспортних засобів, габаритна ширина яких з вантажем або без нього більша від зазначеної на знаку.

Ширина, зазначена на знаку 3.17, повинна бути менша за фактичну на 0,2 м. Знак 3.17 допускається повторно установ­лювати безпосередньо на прогоні або опорі штучної споруди.

10.5.16 Знак 3.18 «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ...м, заборонено» повинен застосовуватись, щоб забо­ронити рух транспортних засобів, габаритна висота яких з ванта­жем або без нього більша від зазначеної на знаку, якщо відстань від поверхні дорожнього покриття до низу прогінної будови штучної споруди, лінії електропередачі тощо, дорівнює або менша ніж 5 м.

Висота, яку зазначають на знаку 3.18, повинна бути мен­ша від фактичної на 0,2-0,4 м, зокрема для шляхопроводів, яки­ми проходить автомобільна дорога або залізниця, відповідно на 0,3 або 0,4 м. Різницю між фактичною і зазначеною висотою допускається збільшувати залежно від рівності дорожнього по­криття.

Знак 3.18 допускається повторно установлювати на прогоні штучної споруди, а у разі наявності перед ним габа­ритних воріт - на воротах.

10.5.17 Знак 3.19 «Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ...м, заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів (автопоїздів), га­баритна довжина яких з вантажем або без нього більша від зазначеної на знаку, на ділянках доріг, де рух або роз'їзд із зустрічними транспортними засобами ускладнений (ділянки доріг з вузькою проїзною частиною, тісною забудовою, крути­ми поворотами тощо).

10.5.18 У разі встановлення одного із знаків 3.15-3.19 на ділянці дороги поміж перехрестями, на початку ділянки (на найближчому чи одному з ближніх перехресть), повинен бути встановлений такий самий знак з табличкою 7.1.1 та зазначено напрямок об'їзду ділянки, на якій введено обмеження.

10.5.19 Знак 3.20 «Рух транспортних засобів без дотриман­ня дистанції ...м, заборонено» повинен застосовуватись у випад­ках, коли необхідно забезпечити між транспортними засоба­ми, що рухаються, дистанцію не меншу від зазначеної на знаку (на мостах, шляхопроводах з великими прогонами обмеженої вантажопідйомності, льодових переправах, у тунелях тощо).

10.5.20 Знак 3.21 «В'їзд заборонено» повинен застосовува­тись, щоб заборонити в'їзд усіх транспортних засобів у випад­ках, коли треба:

- запобігти зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом, при цьому на дорогах з декількома проїзними частинами, відокремленими одна від одної бульваром або підійнятою розділювапьною смугою, знак 3.21 допускається установлювати для кожної проїзної частини з одностороннім рухом;

- запобігти виїзду транспортних засобів назустріч загаль­ному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8;

- організувати відокремлений в'їзд і виїзд на майданчи­ках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, АЗС тощо;

- заборонити в'їзд на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватись разом з табличкою 7.9.

У разі установлення знака 3.21 на ділянці дороги між пе­рехрестями, на початку ділянки повинен бути установлений попередній знак 3.21 з табличкою 7.1.1.

Не допускається застосовувати знак 3.21 з табличками 7.3.1-7.3.3, 7.5.1-7.5.8.

10.5.21 Знаки 3.22 «Поворот праворуч заборонено» і 3.23 «Поворот ліворуч заборонено» повинні застосовуватись, щоб заборонити поворот на найближчому перетині проїзних ча­стин у випадках, коли потрібний порядок руху неможливо за­безпечити за допомогою знаків 4.1-4.6 або 5.16, 5.18.

10.5.22 Знак 3.24 «Розворот заборонено» повинен засто­совуватись, щоб заборонити розворот на перехрестях, де цей маневр важко виконати або він створює небезпеку для руху інших транспортних засобів.

Знак 3.24 не повинен застосовуватись для заборони роз­вороту в розривах розділювальних смуг на ділянках доріг між перехрестями.

10.5.23 На дорогах з двома і більше смугами для руху в даному напрямку дублюючі знаки 3.23 і 3.24 повинні уста­новлюватись над лівою з смуг, якими транспорт рухається у напрямку перехрестя, на дорогах з розділювальною смугою - на розділювальній смузі. На дорогах без розділювальної смуги, де для зустрічного руху є не більше ніж дві смуги, допускається встановлення дублюючого знака з лівого боку дороги. >

10.5.24 Знаки 3.25 «Обгін заборонено» і 3.27 «Обгін вантажним автомобілям заборонено» повинні застосо­вуватись для заборони обгону всіх транспортних засобів відповідно всіма транспортними засобами або вантажними автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 3,5 т.

Знаки 3.25 і 3.27 повинні застосовуватись на дорогах з однією смугою для руху в одному напрямку, якщо залеж­но від інтенсивності руху, ширини, стану проїзної части­ни створюється підвищена небезпека зустрічних зіткнень, при цьому знаки належить застосовувати з однією з табличок 7.4.4-7.4.7, а також разом з розміткою 1.1 згідно ДСТУ 2587.

Знак 3.25 застосовується, у разі потреби, на ділянках доріг з обмеженою видимістю. Мінімальну відстань видимості за­лежно від швидкості руху наведено в таблиці 18.

Примітка 1. Для доріг, що будуються, повинна прийматись швидкість, яка відповідає 70 % розрахункової швидкості, а для доріг, що експлуатуються

- швидкість, яку на даній ділянці не перевищують 85 % транспортних засобів. Примітка 2. За відстань видимості вважають відстань, на якій з висоти 1,2 м (рівень очей водія легкового автомобіля) можна побачити предмет,

розташований на висоті 1,2 м над рівнем проїзної частини.

10.5.25 Знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух всіх транспор­тних засобів з більшою швидкістю, ніж зазначено на знаку, у разі потреби введення на ділянці дороги іншої максимальної швидкості, ніж на попередній ділянці.

На дорогах мінімальна межа обмеження швидкості не по­винна бути нижче ніж 40 км/год, крім випадків, коли обме­ження вводиться на ділянках із слизьким покриттям (ожеле­диця, сніговий накат).

У разі обмеження швидкості руху на небезпечних ділянках дороги (населені пункти, небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги то­що) зона дії знака повинна визначатись довжиною небезпечної ділянки.

Оскільки зона дії знаку 3.29 поширюється до пере­хрестя, то в разі потреби обмежити швидкість руху на небезпечній ділянці за перехрестям, треба повторно вста­новити знак 3.29.

Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вво­дять на даній ділянці дороги, більш ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба використовувати ступінчасте обмежен­ня швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним встановленням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 до 150 м.

Ступінчасте обмеження швидкості не повинно застосову­ватись перед населеними пунктами, позначеними знаком 5.45, якщо видимість знаку становить більше 150 м.

Знак 3.29 слід установлювати з табличкою 7.4.4, що зазначає час його дії, якщо обмеження вводять на визначені години, наприклад, біля шкіл, заводських прохідних і т. ін.

Величину допустимої швидкості руху в населених пунктах слід установлювати залежно від їх довжини, відстані від краю проїзної частини до лінії забудови, інтенсивності пішохідного руху. Цю залежність наведено в таблиці 19.

Обмеження швидкості руху на спусках доцільно вводи­ти, якщо спуск закінчується кривою в плані малого радіуса, мостом з шириною проїзної частини, що дорівнює або мен­ша від ширини проїзної частини дороги і т.ін. У разі виз­начення На прямих горизонтальних ділянках дороги перед мали­ми мостами з однією смугою руху в кожному напрямку макси­мально допустиму швидкість слід визначати для всього транс­портного потоку відповідно до таблиці 21.

10.5.26 Знак 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості» повинен застосовуватись у тому разі, ко­ли швидкість треба обмежити на якійсь території (зона відпочинку, парк, автодром і т. ін., де немає чітко визначених Доріг).

10.5.26 Знаки 3.26 «Кінець заборони обгону», 3.28 «Кінець заборони обгону вантажним автомобілям», 3.30 «Кінець обме­ження максимальної швидкості», 3.32 «Кінець зони обмежен­ня максимальної швидкості» і 3.42 «Кінець усіх заборон і об­межень» повинні застосовуватись для позначення кінця зони дії знаків 3.25, 3.27, 3.29 і 3.31, якщо немає потреби поширю­вати цю зону дії до найближчого за ходом руху перехрестя або до кінця населеного пункту.

На дорогах з однією, двома або трьома смутами для руху в обох напрямках знаки 3.26, 3.28, 3.30, 3.32 і 3.42 допускається розташовувати тільки з лівого боку дороги на зворотному боці знаків 3.25, 3.27, 3.29 і 3.31, призначених для водіїв транс­портних засобів, які рухаються в зустрічному напрямку.

10.5.28 Знак 3.33 «Подачу звукового сигналу заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити користування зву­ковими сигналами поза населеними пунктами.

10.5.29 Знак 3.34 «Зупинку заборонено» повинен засто­совуватись, щоб заборонити зупинки транспортних засобів і установлюється з того боку дороги, на якому вводиться забо­рона.

На ділянках доріг з кількістю смуг для руху в одному на­прямку не менше двох знак 3.34 «Зупинку заборонено» пови­нен застосовуватись там, де, залежно від інтенсивності руху

Знак 3.34 слід встановлювати з обох боків дороги у місцях перетину її повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і більше на відстані не менше 10 м від межі охоронної зони цих ліній.

10.5.30 Знаки 3.35 «Стоянку заборонено», 3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця» і 3.37 «Стоянку забороне­но в парні числа місяця» повинні застосовуватись, щоб забо­ронити стоянку транспортних засобів, відповідно, в усі дні, у непарні чи парні числа місяця і установлювати з того боку до­роги, на якому вводять заборону.

У населених пунктах дорожні знаки 3.34-3.37 повинні засто­совуватись з табличками 7.2.2-7.2.6, 7.4.1-7.4.7,7.5.1-7.5.6,7.18.

У разі одночасного застосування з обох боків проїзної ча­стини знаків 3.36 і 3.37 час переміщення транспортних засобів з одного боку дороги на інший встановлюється з 19 год 00 хв

до 24 год 00 хв.

У випадках, коли необхідно заборонити зупинку або сто­янку вздовж одного боку площі, фасаду будинку тощо, і зна­ки 3.34-3.37 не можуть бути установлені так, щоб усі водії бу­ли поінформовані про введену заборону, допускається уста­новлювати ці знаки разом з однією з табличок 7.2.5 чи 7.2.6 або з обома табличками одночасно навпроти в'їзду на пло­щу, під'їзду до будинку тощо, лицьовою частиною в бік водіїв транспортних засобів, що під'їжджають.

Якщо немає потреби поширювати дію знаків 3.34-3.37 до найближчого за ходом руху перехрестя, то в кінці зони дії цих знаків установлюють відповідні знаки з табличкою 7.2.3, а посередині - з табличкою 7.2.4 (чому віддають перевагу), або застосовують табличку 7.2.2 у разі зони дії знаків до 100 м.

Допускається застосовувати знак 3.34 разом з розміткою 1.4, а знак 3.35 з розміткою 1.10 за ДСТУ 2587, у цьому разі зо­ну дії знаків визначає довжина лінії розмітки.

10.5.31 Знак 3.38 «Зона обмеженої стоянки» повинен за­стосовуватись за наявності чітко виявленої зони (окрема територія, площа тощо), на якій тривалість стоянки обмеже­на, незалежно від того, чи ще платна стоянка чи безплатна. У нижній частині знака або на додаткових табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19 вказують дні і години доби, протягом яких діють обме­ження, а також його умови. В кінці зони повинен бути уста­новлений знак 3.39 «Кінець зони обмеженої стоянки».

10.5.32 Знак 3.40 «Митниця» повинен застосовуватись, Щоб заборонити транспортним засобам проїзд без зупинки біля митниці і установлюватись безпосередньо перед в'їздом на територію митниці.

10.5.33 Знак 3.41 «Контроль» повинен застосовуватись, щоб заборонити транспортним засобам проїзд без зупинки біля контрольного пункту і установлюватись у місці, де пови­нен зупинитись транспортний засіб. Допускається установлю­вати знак 3.41 на спеціальних карантинних постах.

10.5.34 Знак 3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень» пови­нен застосовуватись, щоб позначити кінець зони дії одночасно декількох із знаків: 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33-3.38.

10.5.35 Знак 3.43 «Небезпека» повинен застосовува­тись, щоб заборонити рух транспортних засобів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).

10.5.36 Дія знаків 3.1-3.15, 3.19-3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37 поширюється від місця установлення до найближчого пере­хрестя за знаком, а в населеному пункті у разі відсутності пере­хресть - до кінця населеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях пере­хрещення (прилягання) польових, лісових та інших доріг без по­криття, перед якими не встановлені знаки пріоритету.

Зазначені знаки повинні бути повторно установлені після закінчення населеного пункту або безпосередньо за перехре­стям у разі необхідності збереження обмежень, введених зна­ком, установленим відповідно до перехрестя або кінця населе­ного пункту. У разі необхідності зону дії знаків допускається зменшувати:

- для знаків 3.20, 3.33 - застосуванням таблички 7.2.1;

- для знаків 3.25, 3.27 і 3.29 - установленням у кінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28 і 3.30 або використанням та­блички 7.2.1 (якщо зона дії не перевищує 100 м). Зону дії зна­ка 3.29 допускається зменшувати установленням знака 3.29 з іншим значенням максимальної швидкості руху;

- для знаків 3.34-3.37 - установленням в кінці зони їх дії повторних знаків 3.34-3.37 з табличкою 7.2.3 (чому віддають перевагу).

10.6 Наказові знаки

10.6.1 Наказові знаки застосовують для введення необхідних режимів руху.

10.6.2 Знаки 4.1 «Рух прямо», 4.2 «Рух праворуч», 4.3 «Рух ліворуч», 4.4 «Рух прямо або праворуч», 4.5 «Рух прямо або ліворуч», 4.6 «Рух праворуч або ліворуч» повинні застосову­ватись, щоб дозволити рух на найближчому перехрещенні проїзних частин у напрямках, зазначених стрілками на знаку, а знаки 4.3, 4.5 і 4.6 - і розвороту.

Дія знаків 4.1-4.6 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за установленими для них маршрутами.

Якщо для регулювання руху на перехресті можуть бу­ти використані як наказові знаки 4.3 чи 4.5, так і заборонний знак 3.22, належить застосовувати наказові знаки.

10.6.3 На дорогах з двома і більше смугами для руху в да­ному напрямку знаки 4.1, 4.3,4.5 повинні установлюватись та­кож над лівою з смуг, якими транспорт рухається в бік пе­рехрестя. При цьому на дорогах з розділювальною смугою допускається установлювати знаки на розділювальніи смузі, а на дорогах без розділювальної смуги, якщо кількість смуг для зустрічного руху не більша ніж дві, - з лівого боку дороги.

10.6.4 Знак 4.1 слід застосовувати також, щоб заборонити розвороти у розривах розділювальної смуги на ділянках доріг між перехрестями, при цьому знак належить установлювати тільки на розділювальній смузі.

У разі необхідності знак 4.1 допускається застосовувати для дублювання розмітки 1.1 і 1.3, нанесеної для розділювання зустрічних потоків транспортних засобів, при цьому знак 4.1 повинен установлюватись безпосередньо на початку ділянки дороги. Дія знака в цьому разі поширюється до найближчого перехрестя.

10.6.5 Знаки 4.7 «Об'їзд перешкоди з правого боку», 4.8 «Об'їзд перешкоди з лівого боку», 4.9 «Об'їзд перешкоди з пра­вого або лівого боку» повинні застосовуватись, щоб зазначи­ти, що об'їзд острівців безпеки і різноманітних перешкод, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з боку (боків), зазначеного стрілкою (стрілками) на знаках.

У разі встановлення знаків 4.7-4.9 на стійках допускається під знаком встановлювати щити розміром 350 х 700 мм та на­несеною на них розміткою 2.3.

В місцях проведення ремонтних робіт знаки 4.7 і 4.8 допускається застосовувати для позначення лінії відхилення траєкторії руху транспортних засобів від перешкоди, яка по­винна бути утворена не менше ніж п'ятьма знаками, при цьо­му нахил лінії до осі дороги повинен бути не менший ніж 1:10, 1:20, 1:50, якщо дозволена швидкість руху 40, 60 і більше 60 км/год відповідно.

10.6.6 Знак 4.10 «Круговий рух» повинен застосовуватись, щоб дозволити рух тільки у зазначеному стрілками напрям­ку, якщо організовано круговий рух транспортних засобів на перехресті (площі). Знак повинен установлюватись на кожно­му в'їзді на перехрестя (площу) з рухом по колу.

10.6.7 Знак 4.11 «Рух легкових автомобілів» пови­нен застосовуватись, щоб дозволити рух тільки легкових автомобілів, маршрутних транспортних засобів, що рухають­ся за установленими маршрутами, мотоциклів, автобусів, а та­кож вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на інші транспортні засоби, які обслуговують підприємства, розташовані в позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що належать громадянам, які мешкають або працюють у цій зоні. Такі транспортні засоби повинні в'їжджати в позначену зону і виїжджати з неї за найкоротшими маршрутами.

Знак 4.11 повинен установлюватись на кожному виїзді на дорогу, рух якою дозволяється тільки зазначених транс­портних засобів, при цьому перед боковими виїздами знаки повинні бути доповнені табличками 7.3.1-7.3.3.

10.6.8 Знак 4.12 «Доріжка для велосипедистів» повинен за­стосовуватись, щоб позначати доріжки, рухатися якими до­зволено тільки на велосипедах і мопедах.

Якщо смугу, призначену для руху велосипедистів, відокремлено від основної проїзної частини розміткою 1.1 за ДСТУ 2587, знак 4.12 у поєднанні з табличкою 7.9 повинен бути розташований над смугою. Якщо смугу відокремлено від основної проїзної частини бордюром або бар'єром, знак допускається установлювати праворуч від смуги.

Знак 4.12 повинен повторюватись після кожного перетину велосипедної доріжки з дорогою.

10.6.9 Знак 4.13 «Доріжка для пішоходів» повинен засто­совуватись для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів, а також для позначення пішохідних зон або ділянок доріг, виділених для руху тільки пішоходів.

Знак 4.13 повинен повторюватись після кожного перетину пішохідної доріжки з дорогою.

10.6.10 Знак 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» повинен застосовуватись для позначення доріжки, призначеної для двох категорій учасників дорожньо­го руху (пішоходів і велосипедистів).

У цьому разі рух інших учасників руху забороняється. Знак 4.14 установлюється на початку доріжки і дублюється після кожного перехрестя.

10.6.11 Знак 4.15 «Доріжка для вершників» зазначає, що доріжку, на початку якої він установлений, призначе­но для вершників. Вершники повинні користуватися цією доріжкою, якщо вона проходить вздовж проїзної частини дороги. Знак 4.15 повинен дублюватись після кожного пере­хрестя.

10.6.12 Знак 4,16 «Обмеження мінімальної швидкості» повинен застосовуватись для зазначення того, що на дорозі або окремій смузі проїзної частини, наприклад, на затяжних підйомах, рух дозволяється тільки із зазначеною або більшою швидкістю.

10.6.13 Знак 4.17 «Кінець обмеження мінімальної швидкості» повинен застосовуватись для позначення кінця зони дії знака 4.16. 10.7 Інформаційно-вказівні знаки

10.7.1 Інформаційно-вказівні знаки застосовують для інформування учасників руху про особливості режиму ру­ху або про розташування на шляху прямування населених пунктів та інших об'єктів.

10.7.2 Знак 5.1 «Автомагістраль» повинен застосовуватись для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з Правилами дорожнього руху. Знак 5.1 повинен установлюватись на початку автомагістралі.

Знак 5.1 повинен установлюватись з табличкою 7.1.1 перед найближчим до початку автомагістралі місцем для розвороту або перехрестям; з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 - перед з'їздами на автомагістраль. Знак 5.1 допускається повторювати після виїзду на автомагістраль.

10.7.3 Знак 5.2 «Кінець автомагістралі» повинен застосо­вуватись для позначення кінця автомагістралі. Знак 5.2 пови­нен установлюватись у кінці автомагістралі і на початку з'їздів з неї, а також попередньо з табличкою 7.1.1 на відстані 400 і 1000 м від кінця автомагістралі.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.