Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

В умовах проведення економічної, екологічної і правової реформ, формування інститутів незалежної держави, поглиблення демократії, гласності, створення правових засад реалізації і захисту екологічних прав громадян особливого значення набуває підготовка професійно грамотних фахівців у галузі правознавства.

Ефективність вдосконалення юридичної освіти у вищій школі може бути досягнута завдяки докорінному поліпшенню рівня викладання та опанування студентами юридичних факультетів і вузів еколого-правовими знаннями, які формуються на основі кодифікації екологічного законодавства України, вдосконалення системи екологічного права.

Тому виконання контрольних робіт студентами заочного відділення сприяє вдосконаленню форм самостійного опрацювання основних еколого-правових інститутів, поглибленню їх правосвідомості, осмислення та набуття навичок практики застосування екологічного законодавства.

Контрольна робота передбачає дві форми виконання завдань:

а) опрацювання нормативно-правового матеріалу, його аналіз та змістова оцінка з використанням різних форм тлумачення й узагальнення;

б) вирішення конкретних казусів, що мали місце в правозастосовчій практиці з метою виявлення та оцінки здобутих студентами знань та їх уміння застосовувати екологічне законодавство в конкретних життєвих обставинах.

Кожен студент виконує один варіант контрольної роботи відповідно до першої літери прізвища. Заміна одного варіанту іншим не допускається. В разі невиконання цієї вимоги робота не приймається до розгляду і оцінюється як «не зараховано».

Виконання контрольної роботи доцільно починати з вивчення програми курсу.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ № 1 (Літери: А, Є, Л, Т, Щ, Я)

 

1. Принципи екологічного права.

2. Правове регулювання відносин власності на природні ресурси.

3. Правове регулювання використання, відновлення та охорони вод.

 

4. Задача.

Під час судового розгляду справи мешканців села Н. щодо забруднення повітря агрофірмою “Провесінь” виникла необхідність звернутися до головного лікаря районної лікарні з проханням надати інформацію про стан захворюваності серед мешканців села. Протягом місяця інформація надана не була. Адвокат звернувся із скаргою до начальника обласного управління охорони здоров’я.

Вирішити справу. Визначити коло суспільних правовідносин. Визначити порядок та строк надання екологічної інформації, її поняття і види.

 

ВАРІАНТ № 2 (Літери: Б, Ж, М, У, Ю)

 

1. Об'єкти та суб'єкти екологічного права.

2. Право природокористування.

3. Право лісокористування та його охорона.

 

4. Задача.

Виробнича діяльність фірми «Кронус» (засновником якої є громадянин Германії), що займається вирощуванням поголів’я свиней на придбаних виробничих площах, здійснюється без застосування очисних споруд, що призводить до подальшого забруднення ґрунтів. Райдержадміністрація звернулася до власника фірми з вимогою призупинити роботу до приведення у відповідність до екологічних нормативів системи видалення техногенних стоків. Однак керівництво фірми вказану вимогу проігнорувало. Громадський інспектор з охорони довкілля, який неодноразово спільно з працівниками органів Міністерства екології та природних ресурсів України проводив рейди та перевірки, склав протокол про адміністративне правопорушення на підставі виявлення порушень природоохоронного законодавства. Райдержадміністрація звернулася до суду.

Вирішіть справу. Вкажіть коло прав та обов’язків громадських інспекторів з охорони довкілля.

 

 

ВАРІАНТ № 3 (Літери: В, Е, З, Й, Н, Ф, Ш)

 

1. Метод правового регулювання екологічних відносин.

2. Юридична відповідальність як засіб реалізації норм екологічного права.

3. Правова охорона атмосферного повітря.

 

4. Задача.

Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» прийняв постанови про утворення Національного природного парку та регіонального ландшафтного парку. Президент України скасував зазначені постанови, посилаючись на те, що відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», рішення про створення об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються Президентом України. Одночасно Президент України звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності постанов Кабінету Міністрів України.

Вирішить справу. Чи є законними постанови уряду та дії Президента України? Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України? Визначте компетенцію Кабінету Міністрів України та Президента України щодо створення (оголошення) об’єктів природно-заповідного фонду.

 

 

ВАРІАНТ № 4 (Літери: Г, І, ї, О, Р, С, Ч)

 

1. Предмет екологічного права.

2. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи.

3. Правове регулювання використання та охорони надр.

 

4. Задача.

До мешканців багатоквартирного будинку, як тих що утворюють побутові відходи, надійшли листи від Державної податкової служби України про необхідність сплати екологічного податку за розміщення відходів згідно з Податковим кодексом України. Громадяни звернулись до ЖЕКу зі скаргами, оскільки систематично платять за вивіз сміття у складі комунальних послуг. ЖЕК у свою чергу направив ці скарги до організації-перевізника, яка безпосередньо здійснювала збирання та вивіз сміття до полігону. Остання від сплати екологічного податку відмовилась, мотивуючи це тим, що не є суб‘єктом, що розміщує відходи.

Визначить коло суспільних відносин. Які організаційні умови та підстави сплати екологічного податку? Хто є платником екологічного податку в зазначеній ситуації? Що є об‘єктом оподаткування?

 

 

ВАРІАНТ № 5 (Літери: Д, К, П, X, Ц)

 

1. Класифікація джерел екологічного права.

2. Екологічні права та обов'язки громадян.

3. Правове регулювання використання, відтворення та охорони тваринного світу.

 

4. Задача.

Виконавчий комітет харківської міської ради прийняв рішення та затвердив проект будівництва олійноекстракційного заводу, врахувавши громадські інтереси, посилаючись на позитивний висновок громадської екологічної експертизи. Представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області подали позов до суду у зв’язку з тим, що проект будівництва олійноекстракційного заводу не пройшов громадських слухань і не може бути реалізований.

Вирішіть справу. Вкажіть підстави проведення та наслідки громадської екологічної експертизи. Чи необхідно проводити державну екологічну експертизу при будівництві олійноекстракційного заводу? Визначте підстави та порядок проведення громадських слухань.

 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.