Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вибір варіанту завдання.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Записуємо повністю прізвище, ім’я та по-батькові студента. Виписуємо цифри, що відповідають літерам української чи російської мови:

а б в г ґ д е є ж з и ї і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я

 

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

 

Ш м а л ь к о   Е л е н а   В и к т о р о в н а
   

 

 

2. Числа позначають тривалість і-того виду робіт на j-тому об’єкті – tij , дн.;

 

3. Заповнити початкову матрицю, виписуючи підряд числа як наведено нижче:

 

 

4. За кількість робітників по кожному з видів робіт умовно прийняти найбільше число в рядку:

R1 = 7 чол.; R2 = 6 чол.; R3 = 7 чол.; R4 = 5 чол.;

 

 

Задача 1. Ув’язка потоків та розрахунок параметрів при умові безперервності використання ресурсів (R).

 

Умова безперервності роботи i-ої бригади (рис. 3.а):

Перерви в роботі бригади між суміжними захватками j / j-1

.

ti,j
ti,jп
ti,j-1к
і
j
j-1
ti,j
ti,jп
j
і
і-1
ti-1,jк
час неузгодження і/і-1
Рис. 3.а. Умова безперервності роботи і-ої бригади на суміжних захватках
Рис. 3.б. Узгодження роботи суміжних бригад на j-ій захватці

 

· Умова узгодження роботи суміжних бригад i / i-1 на j-ій захватці. Бригада i може приступати до роботи на j-ій захватці, якщо попередні роботи i-1 на j-ій захватці завершені, тобто відразу або пізніше закінчення робіт (1)

Якщо умова (1) не виконується, бригада очікує на фронт робіт. Час очікування називається неузгодженістю робіт i / i-1 бригад на кожній j-ій захватці ( рис. 3.б.) та дорівнює

Для виконання умови безперервності використання ресурсів (R) повинно бути рівно нулю. Для цього:

1) визначаємо tрозриву – максимальне із усіх значень неузгоджень між i / i-1 бригадами

2) переносимо початок роботи і-ої бригади на першій захватці на величину та визначаємо нове :

 

Алгоритм розрахунку матриці за умовою безперервності використання ресурсів R(розрахунок ведеться по рядкам) (рис.4).

1. Визначаємо та ;

2. Визначаємо ; та ;

3. Виконуємо узгодження роботи і/і-1 бригад;

4. По цій же схемі для усіх бригад знаходимо та до визначення Тзаг.

 

 


 

1 приймаємо = 0

 

2

 

3 вважаємо і

за умовою

для j захватки

 

4 визначаємо

для (j+1) захватки

 

5 рахуємо і

 

 

6 виконуємо

узгодження роботи 11

на захватках j/j+1 для кожної і так

бригади перевіряючи умову

 

7 ні Тобщ

 

8 визначаємо tнеузгодження роботи

на захватках j/j+1 для кожної

і бригади по формулі:

tнеузгод. j/j+1=

 

9 визначаємо

tрозр j/j+1 = max{ tнеузгод. j/j+1}

 

10 виконуємо коректування роботи

на j+1 захватці по формулі

= + tі,j+1

Рис.4 Блок-схема розрахунків параметрів будівельного потоку на матриці при безперервному освоєні фронтів робіт (по Ф¯)

Задача 1 (приклад розрахунку)

Розрахунок та ув’язка будівельних потоків, що задані у вигляді матриці при безперервному використанні ресурсів (по R).

Студентка гр.5-23 Шмалько Елена Викторовна

Дано:

- кількість бригад n=4;

- кількість захваток m=4;

- тривалість роботи бригад на захватках tij = за буквами ім’я та прізвища

j i Захватки (об’єкти)  
І ІІ ІІІ IV  
Бригади (види робіт) R1=7 чол.
R2=6 чол.
R3=7 чол.
R4=5 чол.

 

 

Визначити :

- на матриці tпij ; tкij ; ti ; tj ; Tзаг ;

- на циклограмі tр ; tстаб ; tзгорт ; Tзаг ;

- на графіку потреби в робітниках організаційні параметри потоку Rmax, Rср, β

 

Матриця тривалостей робіт

 

R Об’єкти mj ∑ti ∑Ti Δti
I II III IV
Б р и г а д и   ni                
               
               
5   11   16   22  
               
  11   16   22   24
14   20   22   29  
               
  20   22   29   36
23   28   31   36  
               
  28   31   36   38
∑tj Тзаг=41 дн.
∑Tj
Δtj

2 бр.(6чол.)
mj

IV

                               
1 бр.(7чол.)

                             
3 бр.(7чол.)

             
ІІІ

                                                                               
ІІ

                                                                     
4 бр.(5чол.)

       
І

                                                                               
                                                                                 
tp
12

Тпр
34

tзгорт

Tзаг

 


Рис.5 Циклограма виробництва робіт

R,чол.

                                                                                 
                                               

                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                   

                       

                               
                                                           

                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
   

                               
Rmax=20чол.

                                       
                                                                               
                                                                           

 
                                                                               
       
Rcp=13чол.

                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
tp
12

 

Рис.6 Графік потреби в робітниках

 

Часові параметри:

1. tp = tп4,І - tп1,І = 26 дн.;

2. tстаб = tк1,IV - tп4,І = 25-26 = -1 = 0 дн.;

3. tзгорт = tк4,IV – tк1,IV = 41-25 = 16 дн.;

4. Тпр = tк4,IV – tп4,I = 41-26 = 15 дн.

Організаційні параметри:

1. Rcp = ∑Тр / Тзаг = ∑Rt / То = 13 чол.;

2. β = Rcp / Rмах = 13 / 20 = 0,65 > 0,45;

3. αстаб = tстаб / Тзаг = 0 / 41 = 0

 

Висновки:

1. β = 0,65 > 0,45 – рівномірний розподіл робітників;

2. αстаб ≤ 0 – нестабільна робота потоку відсутня.

 

Розрахунок економічних параметрів потоку при безперервному використанню ресурсів (по )

Потрібно визначити наступні економічні параметри

1. Для кожного і потоку:

- заробітну плату Зпл: (фонд оплати праці – ФОП );

- кошторисну вартість кожного і виду робіт Сі ;

- вартість експлуатації машин і механізмів Смехі

- гарантований прибуток Пі і для комплексного потоку в цілому: Зпл, С, Смех, П.

2. Збитки (З) від простою фронтів робіт для кожного ј об’єкта і потоку в цілому;

3. Фактичний прибуток (Пфак) з урахуванням параметрів від проектів фронтів робіт для будівництва в цілому.

 

Вихідні данні для розрахунку економічних показників потоку надають економічні служби підприємства. Для розрахунку економічних показників необхідні наступні данні:

1. Вартість 1чол.дня =100 грн – заробітна плата за 1 день.

2. Розподіл кошторисної вартості по видам затрат:

а) доля заробітної плати в кошторисній вартості

Зпл=20% заг.,грн.;

б) гарантований прибуток

Пгар=20% заг.,грн..

3. Доля вартості механізації кожного виду робіт (потоку) від вартості цього виду робіт:

а) для першої бригади: Смех1=50%Смех , грн.;

б) для другої бригади: Смех2=25%Смех , грн.;

в) для третьої бригади: Смех3=10%Смех , грн.;

г) для четвертої бригади: Смех4=15%Смех , грн..

4.Втрати від простою фронту робіт рівні1%за день простою від освоєної кошторисної вартості.

 

Простій –це організаційна перерва в роботі двох суміжних бригад і/і-1 або на суміжних захватках j/j-1.

Рішення:

1. Визначення планованого прибутку

Планований прибуток по і видам робіт можна визначити, як відсоток від вартості виконаних робіт в наступній послідовності:

1) трудомісткість робіт Трі;

2) заробітна плата Зплі (фонд оплати праці);

3) кошторисна вартість робіт Сі;

4) вартість експлуатації машин і механізмів Смехі;

5) планований прибуток як 20% від вартості експлуатації машин згідно п.2б вихідних даних.

Для першої бригади:

1) люд.дн. – визначаємо по матриці

2) Зпл/день=175 100=17500 грн

3) Кошторисна вартість першого виду робіт визначається із умови п.2б вихідних даних.

=17500

4) Вартість експлуатації машин і механізмів визначається із п.3а вихідних даних

5) Планований прибуток визначається згідно п.2б вихідних даних

 

1) люд.дн.

2) Зпл/день=14400 грн

3) грн

4) грн

5) грн

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.