Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принцип вправ і міцного оволодіння знання та навички

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Показником повноцінності знань і навичок є систематично проведені вправи і повторення.

Принцип повторення і вправ також старий, як і саме навчання. Ще стародавній китайський філософ Конфуцій будував систему навчання на принципі повторення і вправ. В середні століття вони стали універсальними методами навчання.

Проте розуміння вправи змінювалося в різні часи та епохи взв'язку із зміною цілей і змісту навчання. За часів Коменського вшколах пануюче положення займали формалізм і зубріння.

Коменській в поняття вправ і повторення вклав новий зміст,він поставив перед ними нову задачу - глибоке засвоєння знань, засноване на свідомості і активності учнів. На його думку, вправа повинна служити не механічного запам'ятовування слів, а розуміння предметів і явищ,їх свідомому засвоєнню, використання в практичній діяльності.

Також велика увага Коменській вимагає приділяти фізичному вихованню учнів.

Надаючи велике значення вправам і повторенням, Коменській висуває ряд вказівок і правил для здійснення цього принципу внавчанні:

- «Навчання не можна довести до грунтовності без можливо більш частихі особливо майстерно поставлених повторень і вправ ».

- В одній і тій же школі повинен бути« один і той же порядок і метод увсіх вправах ».

- « Нічого не можна примушувати заучувати, крім того, що добрезрозуміло ».

- На кожному уроці після пояснення матеріалу вчитель повинен запропонувати «Встати одному з учнів, який все сказане вчителем повинен повторитив тому ж порядку, як ніби він сам вже був вчителем інших, пояснитиправила тими ж прикладуми. Якщо він в чомусь помиляється його потрібно виправляти.

На думку Коменського, така вправа принесе особливу користь, тому що:

«I. Учитель завжди буде викликати до себе увагу з боку учнів »

« II. Викладач виразніше переконається в тому, що все викладене ним правильно засвоєно всіма. Якщо недостатньо засвоєно він матиме можливість негайно виправити помилки ».

« III. Коли стільки разів повторюється одне і теж, то навіть найбільш відстаючі зрозуміють викладене настільки, щоб іти нарівні з іншими ».

« IV. Завдяки цьому стільки разів проведеному повторенню всі учнізасвоять собі цей урок краще, ніж при найдовшому домашньому корпеніі надним ».

« V. Коли таким чином учень постійно буде допускатися, так би мовити , до виконання вчительських обов'язків, то в розум вселиться деяка бадьорість і захоплення цим навчанням і виробиться сміливість з натхненням говорити про будь-який високий предмет перед зібранням людей, а це буде особливо корисно в житті ».

Коменській розробив такі вимоги для принципу навчання і повторення:

1. «Правила повинні підтримувати і закріплювати практику»

2. «Учні повинні робити не те, що їм подобається, але те, що їм наказують закони і вчителі ».

3. «Вправи розуму відбуватимуться на спеціальних уроках,що проводяться по нашому методу ».

4. «Кожне завдання перш ілюструється і пояснюється, причому від учнів потрібно показати, чи зрозуміли вони її і як зрозуміли. Добре також в кінц ітижня влаштовувати повторення ».

З ці положень видно, що Коменський вправи і повторення повністю підпорядковує завданню свідомого і міцного засвоєння знань учнями.

 

 

Висновок

Може прозвучить дещо помпезно, але Ян Амос Коменський зробив величезний вплив на розвиток педагогічної думки й школи в усьому світі. Його підручники, перекладені на багато мов, одержали широке поширення убагатьох країнах, у тому числі і в Росії в 17 - 18 століттях, були кращими навчальними книгами для початкового навчання на протязі 150 років і послужили зразками для розробки підручників іншими прогресивними педагогами.

Коменській був новатором в області дидактики, які висунули багато глибоких, прогресивних дидактичних ідей, принципів і правил організації навчальної діяльності (учбовий рік, канікули, розподіл навчального року на навчальні чверті, одночасний прийом учнів восени, класно-урочна система,облік знань учнів, тривалість навчального дня т т. д.). Рекомендаціїйого з цих питань до цих пір в основних рисах застосовуються в школахрізних країн.

 

Список використаної літератури:

1. Історія педагогіки І За ред. M.B. Левківського, O.A. Дубасенюк.-Житомир, 1993.

2. История педагогики І НА. Константинов, E.H. Медынский, М.Ф. Ша-баева. - М., 1982. - С. 24-27.

3. Каменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. - М., 1982.

4. Каменский Я.А. Великая дидактика. Пампедия // Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, ИХ. Песталоцци. Педагогическое наследие. -М., 1987.-С. 5-137.

5. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996.

6. Левківський М.В. Історія педагогіки. - К., 2003. - С. 23-38.

7. Мітюров БИ. Педагогічні ідеї Я.А. Коменського на Україні. - К., 1971.

8. http://pidruchniki.ws/1822100435399/pedagogika/didaktichni_poglyadi_komenskogo

9. http://www.info-library.com.ua/books-text-490.html

10. http://refs.co.ua/54985-Didakticheskie_principy_YA_A_Komenskogo.html

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.