Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 5.Гарантії та пріоритетні напрями подальшого розвитку органів юстиції в Україні.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Загальна характеристика, мета, завдання, гарантії розвитку та вдосконалення органів юстиції в Україні. Пріоритетні напрями подальшого розбитку органів юстиції в Україні у контексті європейських стандартів та їх сутність. Створення цілеспрямованої, науково обґрунтованої методологічної основи розвитку органів юстиції в Україні, як гарантія реалізації завдань, пов’язаних з їх реформуванням, та вдосконалення.

Шляхи удосконалення законодавства, що регламентує створення та функціонування органів юстиції, посилення гарантій незалежності суддів та інших суб’єктів правовідносин у сфері юстиції України. Якісне підвищення фахового рівня та істотне поліпшення умов професійної діяльності суб’єктів правозастосування.

Вироблення та законодавче закріплення чіткого і систематичного бачення стратегії реформування органів юстиції в Україні з метою реального втілення у їх роботу принципу верховенства права, який формує зміст і спрямованість їхньої діяльності.

Пріоритетний напрям розвитку Конституційного Суду України як суб’єкту юстиції в Україні, посилення контролю за відповідністю Конституції України, правових актів вищих органів держави та надання права громадянам на звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою у випадках, визнаних законом.

Вирішення приватно- правових спорів сторонами, які самостійно не можуть їх урегулювати. Сприяння реалізації у повному обсязі засад диспозитивності й змагальності у цивільному судочинстві, та удосконалення механізму їх забезпечення.

Гарантії захисту прав особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку суб’єктів владних повноважень – один з напрямів подальшого розвитку органів адміністративної юстиції.

Удосконалення механізму реалізації кримінального права, як форми вирішення кримінально-правових спорів, - пріоритетний напрям удосконалення кримінального судочинства в Україні.

Реформування системи кримінальної юстиції України як пріоритетний напрям подальшого її розвитку, подальша її демократизація, гуманізація, посилення прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань України перед європейським і світовим співтовариством.

Трансформація правоохоронних органів як суб’єктів юстиції України в інституту захисту і відновлення порушених прав громадян.

Нагальна об’єктивна потреба реформування системи кримінальної юстиції, що має ґрунтуватися на досягненнях і традиціях національного законодавства, європейських цінностях, щодо захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина, положеннях міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України – домінуючий напрям подальшого її розвитку. Система кримінальної юстиції – кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство, а також органи і установи кримінальної юстиції, які розглядають кримінальні справи, інституту державних обвинувачів (прокурорів), органи досудового розслідування, та установи по виконанню покарань, адвокатура.

Зміст та напрями реформування кримінальної юстиції України. Реформування кримінального та адміністративно-деліктного законодавства. Реформування кримінально-процесуального законодавства. Реформування у сфері виконання судових рішень у кримінальних справах. Удосконалення форм і методів громадського контролю за дотриманням прав засуджених і осіб, узятих під варту, відповідно до Європейських в’язничних правил, затверджених Комітетом міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року № К(2006) 2.

Реформування органів кримінальної юстиції з метою вдосконалення їхньої діяльності за європейськими стандартами, з метою підвищення рівня захисту прав людини і основоположних свобод, посилення боротьби з кримінально караними діяннями і, як наслідок, на зростання довіри населення до цих органів.

Реформування органів кримінальної юстиції та їх інституційна реорганізація, запровадження нових форм і методів їхньої діяльності.

Конституційні повноваження та принципи організації прокуратури, їх відповідність стандартам демократичного суспільства, що керується принципом верховенства права. У сфері кримінальною юстиції прокуратура в Україні єдиний орган, на який накладається виконання таких функцій, як: а) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування; б) кримінальне переслідування особи, в тому числі висунене обвинувачення, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та складання обвинуваченого акта; в) нагляд за дотриманням законів органами та установами, які виконують судові рішення у кримінальних справах, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян.

Функціонування системи виконання кримінальних покарань має здійснюватися демілітаризованою державно є кримінально-виконавчою службою у сфері віддання Міністерства юстиції України.

У сфері віддання Міністерства юстиції України проблема створення служби пробації.

Створення умов для запровадження ефективного механізму суспільного контролю за діяльністю органів системи кримінальної юстиції як пріоритетний напрям реформування органів юстиції в Україні.

 

2.Плани семінарських та практичних занять, самостійної роботи.

 

Змістовий модуль1. Загальні положення, суб’єкти юстиції в Україні, міжнародний досвід становлення та європейські стандарти в галузі юстиції.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.