Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК РекомендованИХ Джерел

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

  1. Закон України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/.
  2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 року № 1282-ІV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/doc.aspx?id=209.
  3. Наказ Міністерства освіти України «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 2 червня 1993 р. № 161. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/student/studying/pravo/1993nak_161.html.
  4. ДСТУ 4527: 2006. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.prohotel. tv/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=439.
  5. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.kurort-service.com/uploads/assets/file/per.pdf.
  6. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу до стандарту: http://www.ukr-hotels.com/files/File/4269-2003.pdf.
  7. ДСТУ 3862-99. Ресторанне господарство. Терміни та визначення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1022.260.0&nobreak.
  8. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://3umf.com/doc/449/.
  9. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19 та зареєстровані в Мін’юсті України 02.04.2004 за № 413/9012 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/jurdata/dir206/dk206012.htm.
  10. Правила роботи підприємств громадського харчування, затверджені наказом МЗЕЗ України від 03.07.95 р. № 129 та зареєстровані в Мін’юсті України 20.07.95 р. за № 230/766 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/norma/1999/35/35temd1.htm.

11. Болонський процес. Хрестоматія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.

12. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д.Шинкарук, В. В. Грубіянко, І. І. Бабин]; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

13. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / [В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко і ін.]; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

14. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учеб. пособие / Дж. Р. Уокер; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

15. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).

16. Биржаков М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – СПб.: Герда, 2004. – 448 с.

17. Байлик С. И. Вступление в анимацию гостеприимства: учебн. пособие / С. И. Байлик. – Харьков: Прапор, 2006. – 160 с.

18. Болонський процес у фактах і документах/ [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин]. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

19. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 pp.) / За ред. В. Г. Кременя. - Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с.

20. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное пособие / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. – [3-е изд., перер. и доп.]. – Минск: Новое знание, 2002. – 368с.

21. Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посібник / Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

22. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київський ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

23. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. / Джон Р. Уокер; пер. с англ. [В. Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).

24. Веб-сторінка ТНПУ ім. В.Гнатюка [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система.

25. Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.horeca.ru/.

26. Довідки про всі країни світу «Віртуальний турист» (карти, історія, культура, природні умови) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-v-tourism.com.

27. Нормативні акти України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua.

28. Офіційний сайт Державної туристичної Адміністрації [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/

29. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

30. Официальный сайт компании «Ресторатор Украина» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.restorator.com.ua/rus/index.html

31. Офіційний сайт ХНАМГ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksame.kharkov.ua/.

32. Сервер Верховної Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

33. Портал професіоналів готельної індустрії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.hoteliero.com/ru/.

34. Сайт із інформацією про країнознавство [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.ru.

35. Сайт із інформацією про країнознавство [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://worlds.ru/countries/.

36. Сайт із інформацією про країнознавство [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://travel.mail.ru/place/.

37. Сайт з інформацією про кращі та незвичні готелі світу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.top-hotels.ru/.

38. Сайт із питань ресторанного бізнесу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.restcon.ru/.

39. Сайт про карликові країни Європи і світу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.karliki.ru/.

40. Сайт про міста та країни світу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.strani.ru/.

41. Сайт про міста та країни світу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://kapitan.ru/strany/.


Додаток А

Кейс

«Вибір типу ресторану для розвитку курорту»

 

Курорт Coconut Plantatіon Resort

Керівництво компанії Blackfіeld Hawaіі Corporatіon при ухваленні рішення про найбільш сприятливий тип ресторану при розвитку курорту Coconut Plantation Resort зіштовхнулося з низкою проблем. Новий ресторан мав стати додатковим до вже наявних. Крім того, він не повинен повторювати типи аналогічних закладів, розташованих поблизу від нього в курортній зоні. Планувалося, що в новому ресторані буде 150 – 200 посадкових місць і він буде розташовуватися між готелями першої лінії, кварталами житлових будинків і основним шосе.

Точки зору стосовно типу нового ресторану серед учасників обговорення розділилися. Всі пропозиції були передані Бобу Куперу – віце-президентові з розвитку, і йшлось в них про:

· родинний ресторан з помірними цінами, в якому пропонували б сніданки, обіди, вечері;

· ресторан класу «люкс»;

· ресторан швидкого харчування;

· ресторан для ланчей і обідів на основі стейків або відбивних,

· спеціалізовані типи ресторанів – тематичні, наприклад, італійські.

 

Опис курорту Coconut Plantatіon Resort

Курорт Coconut Plantatіon Resort, розташований на східному березі острова Кауай, осторонь від шосе № 56, менш ніж за дві милі від найбільш великого острова, Капаа, і приблизно за вісім миль від Ліхуе. Компанія Blackfіeld Hawaіі Corporatіon спеціалізується на будівництві комерційних і житлових будинків. Компанія не хоче займатися операційними питаннями й експлуатувати зведені нею споруди, а воліє будувати для інших структур, яким вона здає їх в оренду і які ними керують. Курортний комплекс займає 90 акрів землі і має власний пляж. На 50 акрах побудовані готелі. Це Holіday Іnn – 311 номерів, Kauaі Beach Boy – 243 номера, Іslander Іnn – 200 номерів.

Частина території, що залишилася, призначена для житлових будинків, торгового центру Market Place, двох додаткових готелів і незалежного ресторану (саме про нього йде мова).

Кондомініуми й готелі, за планом, повинні мати такі структурні елементи:

· Готелі:

­ Travelodge – 350-400 номерів;

­ Hawaііan Pacіfіc Resort - 297 номерів.

· Кондомініуми:

­ першої черги (50% – з однією спальнею, 50% – з двома) – 180 квартир;

­ другої черги (100% з однією спальнею) – 180 квартир.

Торговий центр Market Place цілком завершений і в даний час уже діє. В ньому безліч роздрібних магазинчиків, оформлених у полінезійському стилі, де продають ювелірні вироби, предмети з обробленої слонової кості, предмети народного мистецтва, сувеніри, різні продукти харчування й інші товари, привабливі для туристів.

 

Ресторани, що розташовані на курорті Coconut Plantatіon Resort

На курорті Coconut Plantatіon Resort є декілька ресторанів. Вони розташовані як у готелях, так і по сусідству з ними або біля торгового центру. В кожному з трьох готелів є ресторан, і в кожному з двох нових готелів він передбачений. У торговому центрі і поруч із ним розташовані декілька ресторанів:

­ швидкого харчування – кафе-морозиво, мексиканський ресторан, китайський ресторан, кафе (спеціалізація – гамбургери);

­ інші типи – пропонують стейки, рибу, відбивні, Buzz's Steakhouse, J.J.'s Boіler Room.

За винятком ресторанів швидкого харчування і J.J.'s Boіler Room, усі готельні і незалежні ресторани пропонують харчування три рази на день. Попит на сніданок, швидше за все, вже досяг свого піку. У зв’язку з цим Buzz's Steakhouse вирішив відмовитися від сніданків, а інші ресторани – такі, як Holіday Іnn і Spіndrіfter, – збільшили тривалість сніданку, щоб він захоплював частину ланча. Holіday Іnn в останній час запропонував нову послугу – полуденний буфет для груп японських туристів.

Усі ресторани діють на основі концепції обмеженого меню і пропонують різні види стейків і відбивних, морські продукти в обмеженому асортименті тощо. Створюється враження, що на курорті Coconut Plantatіon Resort особливої розмаїтості в ресторанах зі столами немає. Всі заклади, за виключенням Kauaі Beach Boy, – філії мережевих структур, у яких обмежений асортимент меню є основою стандартизації й ефективності.

 

Опис Кауаі

Острів Кауаі розташований у північній частині ланцюга Гавайських островів, що в 20 хв. польоту від Гонолулу. Завдяки достаткові листя й прекрасних тропічних рослин він відомий як острів-сад. На острові майже ідеальний клімат. Норма річних опадів у різних частинах острова неоднакова. Так, Вайаліль – найбільш вологе місце в США з рекордним рівнем опадів у 486 дюймів за рік, а всього на відстані 20 миль від нього, у Кекахе, річний рівень – 20 дюймів, у Ліхуе – 40 дюймів на рік. Велика їх частина випадає в період з жовтня по квітень, а січень – найдощовіший місяць.

 

Туризм на Кауаі

Кауаі звичайно розглядався як останній із найвідвідуваніших туристами островів через унікальну красу і полінезійську атмосферу. Острів також є популярним місцем для проведення уїк-ендів або коротких відпусток жителями Гонолулу. Серед тих, хто відвідує острів, 55% – люди, які подорожують самостійно, інші – в складі груп.

У кожному з готелів курорту є принаймні один ресторан, у якому обслуговування здійснюється за столами. Всі ці заклади пропонують триразове харчування. Розмаїтість і якість їжі та послуг нагадує харчування і послуги на Coconut Plantatіon Resort. Звичайно всі ці курорти оформлені в національному полінезійському стилі й пропонують аналогічні мтрави в ресторанах.

Найближчий до Coconut Plantatіon Resort – курорт Coco Palms Resort, що має 416 номерів. Він розташований південніше на 2 милі. Coco Palms був побудований серед столітніх кокосових пальм у місці, де в минулому королі Кауаі вершили свій суд. Загальний декоративний стиль Coco Palms – полінезійський: котеджі з очеретяними дахами, палаючі смолоскипи, барабани, каное й інші атрибути, типові для південних широт Тихого океану. В Coco Palms є ресторан, що називається Coconut Palace. Автори статей про індустрію подорожей часто згадують про цей ресторан, називаючи його не інакше, як „заклад, що одержує нагороди”. В ньому можна спробувати екзотичні полінезійські блюда, наприклад, kuра beі maka (суп із зеленої папайї).

 

Купівельні звички жителів кондомініумів

При відкритті нового ресторану варто врахувати його можливі відвідування людьми, що живуть у кондомініумах. Дослідження, проведене Школою менеджменту в індустрії туризму при університеті Hawaіі, показало, що жителі кондомініумів рідше відвідують ресторани, ніж люди, які зупинилися в готелях. Також було доведено, що чим довше люди живуть у кондомініумах, тим менше вони витрачають на ресторани. Звичайно вони харчуються в ресторанах тільки раз на день.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.