Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Набутий імунітет. Антигени й антитіла. Серологічні реакції. Реакція аглютинації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Базові тести

1. Вкажіть, які з перерахованих реакцій використовуються для ідентифікації збудників:

A – розгорнута реакція аглютинації Відаля

B – реакція непрямої гемаглютинації

C – *орієнтовна реакція аглютинації на склі

D – прискорена реакція аглютинації

E – антитільна О-аглютинація

 

2. Реакція аглютинації використовують для:

A – *серологічної діагностики інфекційних захворювань

B – санітарно-гігієнічних досліджень

C – визначення мікроорганізмів у зовнішньому середовищі

D – виявлення антигенів в дисперсному колоїдному стані

E – визначення фальсифікації продуктів харчування

 

3. Вкажіть, які імунні реакції застосовують для виявлення аглютинінів у сироватці крові хворого:

A – орієнтовна реакція аглютинації на склі

B – *розгорнута реакція аглютинації

C – реакція ізогемаглютинації

D – реакція бактеріолізу

E – реакція імобілізації

 

4. Титр аглютинуючих сироваток:

A – *найбільше розведення сироватки, що викликає аглютинацію

B – найбільше розведення антигену, що викликає аглютинацію

C – найбільше розведення сироватки, що викликає осадження

D – збільшується при рентген опромінюванні

E – виражається в антитоксичних одиницях (АО)

 

5. Отримана аглютинуюча сироватка в результаті імунізації кролика бактеріями з антигенною структурою 1, 3, 4. Як із цієї сироватки отримати монорецепторну сироватку проти антигену 3?

A – *методом адсорбції аглютинінів антигенами 1, 4

B – за допомогою реакції преципітації

C – за допомогою реакції нейтралізації

D – за допомогою реакції іммобілізації

E – за допомогою реакції опсонізації

 

6. Під час госпіталізації хворого виявлено аглютиніни до відповідного збудника в низькому титрі. Яке рішення лікаря є вірним?

A – попередній діагноз не підтверджується

B – *провести повторне визначення титру антитіл через 8-10 діб

C – використати найбільш чутливу реакцію

D – провести серологічне дослідження з іншими антигенами

E – виключити технічну помилку при постановці реакції

 

7. В анотації до препарату вказано, що він містить, антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат:

A – для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу

B – для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

C – *для виявлення антитіл в реакції Відаля

D – для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E – для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу

 

8. Що може бути аглютиногеном:

A – віруси

B – токсини бактерій

C – хімічні речовини збудників

D – *бактерії

E – всі перераховані

 

9. Вкажіть, які імунні реакції використовують для виявлення аглютинінів в сироватці крові хворого:

A – реакція бактеріолізу

B – *розгорнута реакція аглютинації Відаля

C – реакція преципітації

D – реакція радіального гемолізу

E – реакція гемолізу

 

10. Вкажіть час заключного врахування результатів розгорнутої реакції аглютинації:

A – 5 хв.

B – 2

C – *20-24

D – 48

E – 72

 

Крок 2006-2007

 

1 Жінка 25 років страждала алергією (ГНТ) на пилок рослин. Лікування

проводилося методом десенсибілізації (періодичне введення невеликих

доз алергену) і дозволило повністю позбутися від захворювання. Яким був

найбільш імовірний механізм припинення алергічної реакції?

A *Нагромадження Т- супресорів і Ig

B Інактивація базофілів

C Блокада клітинних рецепторів до гістаміну та гепарину

D Утворення імунних комплексів

E Зниження концентрації комплементу в сироватці

 

2 В серологічній лабораторії досліджується кров хворого з попереднім діагнозом:

“черевний тиф”. Через який час від початку більшості інфекцій може бути

ефективним серологічний метод діагностики інфекційних захворювань?

A *Через тиждень

B Через 3 доби

C Через 12 годин

D Через місяць

E Від самого початку захворювання

 

3 У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження виділеної з крові

хворого з підозрою на черевний тиф чистої культури бактерій. Яку серологічну

реакцію слід поставити з метою вивчення її антигенної структури?

A *Аглютинації

B Преципітації

C РЗК

D ІФА

E Флокуляції

 

4 Пацієнт хлопчик 6 міс., в анамнезі якого різноманітні інфекції. Спочатку був

кандидоз, потім переніс менінгіт, викликаний Haemophilus inluenzae, за ним виникла пневмоцистна пневмонія. Приймаючи все це до уваги, про який

імунодефіцит можна думати?

A *Нездатність стовбурових клітин диференціюватись у попередники В і Т клітин.

B Неспроможність В клітин диференціюватись в плазмоцити

C Нездатність CD8 клітин диференціюватись в тимусі

D Відсутність мембраноатакуючого комплексу комплементу

E Нездатність нейтрофілів синтезувати ферменти кисневого вибуху

 

5 Гуморальний імунний захист відіграє важливу роль при багатьох інфекційних

захворюваннях. Яка дія не є властивою для антитіл?

A Фагоцитуюча

B Опсонізуюча

C Активація комплементу

D Нейтралізуюча

E Активація клітинної цитотоксичності

 

6 В родильному будинку спалах кору. Материнські антитіла якого класу можуть

забезпечити несприйнятливість немовляти до вірусу кору?

A *Ig G

B Ig M

C Ig A

D Ig D

E Ig E

 

7 При негативному результаті бактеріологічного обстеження діагноз хворому

встановлюють за допомогою серологічного дослідження. Відповідно склеювання

мікроорганізмів під впливом антитіл називається реакцією :

A * Аглютинації.

B Преципітації.

C Зв’язування комплементу.

D Лізису.

E Іммобілізації.

 

 

Тема №17

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.