Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Серологічні реакції. Реакція зв'язування комплементу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Базові тести

1. Вкажіть кількість фаз РЗК:

A – одна

B – *дві

C – три

D – чотири

E – більше п’яти

 

2. Вкажіть час заключного обліку результатів РЗК:

A – 2 години

B – 5 хвилин

C – 10 годин

D – 30 хвилин

E – *18-20 годин

 

3. Вкажіть ознаки позитивної РЗК:

A – помутніння рідини в пробірці

B – іммобілізація бактерій

C – утворення „лакової” крові

D – утворення кільця помутніння

E – *рідина в пробірці прозора, на дні осад еритроцитів

 

4. Вкажіть, з якою метою застосовують РЗК:

A – *визначення антитіл в сироватці крові хворого

B – ідентифікація чистої культури бактерій

C – визначення токсигенності бактерій

D – визначення сили анатоксину

E – визначення сили антитоксичної сироватки

 

5. Антитіла-лізини:

A – осаджують антигени

B – викликають склеювання бактерій, еритроцитів

C – *діють в присутності комплементу

D – подавляють активність мікробних ферментів

E – діють без комплементу

 

6. Вкажіть основні властивості комплементу:

A – *білкової природи

B – фракції комплементу містяться в крові в активному стані

C – володіє ферментативною активністю

D – присутній тільки в імунній сироватці

E – термостабільний

 

7. Серологічна діагностика інфекційних захворювань основана на специфічній взаємодії антигенів з антитілами. Для постановки якої реакції необхідно 5 інгредієнтів: антиген, сироватка крові хворого, комплемент, еритроцити барана, гемолітична сироватка?

A – реакція гемолізу

B – реакція бактеріолізу

C – *РЗК

D – реакція нейтралізації

E – реакція гальмування гемаглютинації

 

8. Вкажіть, для постановки якої реакції необхідний комплемент:

A – преципітації

B – імуноелекрофорезу

C – *бактеріолізу

D – імуноблотінгу

E – гемаглютинації

 

9. Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, в якій проводять серодіагностику інфекційних захворювань. З якою метою її використовують?

A – для діагностики гемолітичної хвороби народжених, у яких резус-конфлікт

B – для встановлення видової належності еритроцитів в судово-медичної експертизі

C – *як компонент гемолітичної системи для РЗК

D – для реакції гальмування гемаглютинації

E – для реакції гемаглютинації

 

10. Відомо, що деякі імуноглобуліни можуть активувати комплемент. Виберіть з перерахованих ці імуноглобуліни:

A – *імуноглобуліни G

B – імуноглобуліни А

C – імуноглобуліни Е

D – імуноглобуліни D

E – імуноглобуліни М

 

Тема №19

Реакції з використанням мічених антигенів і антитіл

Базові тести

1. Широке розповсюдження в вірусологічних дослідженнях одержав ІФА. З якою метою в діагностиці вірусних інфекцій використовується ІФА:

A – виявлення комплементу

B – *для виявлення специфічних антитіл

C – для визначення титру антитіл

D – для виділення вірусу

E – для визначення агрегірованих імунною сироваткою віріонів

 

2. У хворого з важким перебігом ОРЗ з’явилась необхідність діагностики грипу. Який метод дослідження можливо використовувати для експрес-діагностики:

A – *метод флюоресціюючих антитіл

B – РЗК

C – реакція нейтралізації

D – реакція радіального гемолізу

E – полімеразна ланцюгова реакція

 

3. Високою чутливістю та специфічністю володіє радіо імунологічний метод. З якою метою використовують цей метод:

A – *для виявлення антигенів мікроорганізмів

B – для титрування токсинів і анатоксинів

C – для виявлення анатоксину

D – для виявлення ферментів

E – для виявлення алергенів

 

4. Метод флюоресціюючих антитіл (РІФ) широко використовують для проведення експрес-діагностики більшості вірусних інфекцій. Що можливо виявити з допомогою РІФ:

A – *антитіла (IgM) в сироватці крові хворого

B – неповні антитіла

C – зростання титру антитіл в сироватці крові хворого

D – антитіла (IgА) в сироватці крові хворого

E – кількість ДНК вірусів

 

5. При досліджені виділень зіва носу дитина 10 років виділена поліморфна зігнута нерухома паличка з булавовидними потовщеннями на кінцях, спор і капсул не утворює, з допомогою якої реакції можна ідентифікувати виділену культуру як збудника дифтерії:

A – РЗК

B – реакції опнонізації

C – *імунофлюоресціюючого методу

D – реакції аглютинації

E – реакція Кумбса

 

6. Вкажіть, що вдається швидко і точно виявити на ранніх етапах вірусного захворювання з допомогою методу флуоресціюючих антитіл:

A – *специфічні вірусні антигени в інфікованій клітині

B – ЦПД в культурі тканин

C – виявити противірусні антитіла

D – виявити опсоніни

E – виявити анти-IgM

 

7. Пряма реакція імунофлюоресценції широко використовується в діагностиці інфекційних захворювань. Вкажіть для чого застосовують цю реакцію:

A – *для ідентифікації збудників інфекційних захворювань

B –для вивчення дефектних вірусів

C – для визначення виду та рівня антитіл в сироватці крові хворого

D – для визначення видової належності крові

E – для вивчення клітинного імунітету і диференціації популяції В-лімфоцитів від інших лімфоїдних клітин

 

8. З якою метою використовують діагностичний набір, що містить специфічні антитіла, мічені флюорохромами:

A – для РЗК

B – для виявлення біохімічних властивостей збудників

C – для ІФА

D – для реакції бласттрансформації

E – *для реакції імунофлюоресценції

 

9. Недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекційних захворювань є його недостатня інформативність в зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів, яка імунологічна реакція дозволяє точно визначити вид збудника:

A – реакція преципітації

B – імуноблотінг

C – реакція Кумбса

D – реакція опсонізації

E – *реакція імунофлюоресценції

 

10. Імунофлюоресцентні сироватки використовують для:

A – лікування вірусних інфекцій

B – серологічної діагностики інфекційних захворювань

C – профілактики інфекційних захворювань

D – *для діагностики вірусних інфекцій

E – для визначення виду та рівня антитіл в сироватці крові хворого

 

Крок 2006-2007

1 Реакція імунофлюоресценції належить до числа широковживаних з метою

експрес-діагностики інфекційних захворювань. Які властивості бактерій

враховуються для їх ідентифікації за умов використання цієї реакції?

A *Морфологічні та антигенні

B Морфологічні та тінкторіальні

C Антигенні та імуногенні

D Культуральні та антигенні

E Культуральні та ферментативні

Тема №20

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.