Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Картограма земляних мас

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Завдання: обчислити проектні висотні позначки вершин квадратів, робочі позначки, відстані до точок нульових робіт і скласти картограму земляних мас .

Прийняти: дирекційний кут α = 150º17' + Nº; ухил u = - 0,017; довжину сторони квадрата а = 20 м; координати центра ваги майданчика ХЦ = YЦ = 20 м.

де Nº – три цифри номера залікової книжки в градусах.

Обчислення проектних висотних і робочих позначок вершин квадратів виконують у такій послідовності.

1. Визначають значення ухилів по осях :

; ,

де u – проектний ухил; α– дирекційний кут ухилу майданчика.

2. Обчислюють проектну позначку центра ваги майданчика:

,

де – суми висот вершин квадратів, що належать відповідно одному, двом, трьом і чотирьом квадратам; n – кількість квадратів.

3. Визначають проектні позначки інших вершин квадратів:

НП = НЦ + uX (XX Ц) + uY (YY Ц),

4. Обчислюють робочі позначки:

r = НПНФ,

де НП, НФ – проектна і фактична висотні позначки вершин квадратів.

Контролюють обчислення робочих позначок:

,де – суми робочих позначок, що належать відповідно одному, двом, трьом і чотирьом квадратам.

Відстані до точок нульових робіт обчислюють за формулою:

,

де а – довжина сторони квадрата; – робочі відмітки.

 

Результати обчислень наносять на картограму (рис. 13).

Рис. 13. Картограма земляних мас

4.3. Обчислення об’ємів земляних мас

Завдання: за даними картограми обчислити об’єми земляних мас у насипу та виїмці..

 

Об’єми земляних мас обчислюють за формулами:

; ,

де – об’єми земляних мас відповідно квадратної і трикутної призм; F – площа трикутника.

Результати об числень заносять у відомість (табл. 8).

 

Таблиця 8. Відомість обчислення об’ємів земляних мас

Номер фігури   Площа фігури, м2 Середня робоча позначка, м Об’єми земляних мас, м3
виїмка насип
145,6 0,066 - 9,6
3,6 0,067 - 0,2
0,196 - 78,4
4,8 0,069 - 0,3
195,2 0,068 - 13,3
31,2 0,078 - 2,4
168,8 0,054 9,1 -
195,2 0,185 36,2 -
8,4 0,131 1,1 -
196,4 0,204 40,1 -
196,4 0,072 14,1 -
54,4 0,097 5,3 -

 

F = 400 м2; VВ = 105,9 м3; VН = 104,2 м3.

 

Дебаланс складає: < 2%.

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Розрахунково-графічна робота №1

з курсу

ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

на тему

Топографічні знімання

 

Перевірив: Виконав:

___________ студентгрупи

___________ _____________

___________ _____________

Черкаси 2016

 

Додаток Б

Зразок оформлення змісту

  ЗМІСТ Топографічні знімання   1. Знімальна мережа…………..............................…....3 1.1. Обчислення координат пунктів..………....…...........3 1.2. Обчислення висот пунктів...........................…..........4 1.3. Схема знімальної мережі...........................................6 2. Тахеометричне знімання..................................…....7 2.1. Оброблення журналу тахеометричного знімання...7 2.2. Побудова топографічного плану...............................9 2.3. Визначення площі земельної ділянки…...…..........10    
  Дата Підпис 6.060101
Виконав     Інженерна геодезія Стадія Лист Листів
Перевірив     РГР  
      ЧДТУ Б -

Додаток В

Зразок оформлення сторінок звіту

Топографічні знімання 1. Знімальна мережа 1.1. Обчислення координат пунктів Завдання: обчислити координати пунктів знімальної мережі (рис. 1). Прийняти: дирекційний кут лінії 1-2 = 100º59' + 27º =127º59' координати пункту 1 Х1 = 1000,00 м; Y1 = 1000,00 м. Рис. 1 – Схема теодолітних ходів
6.060101 Б - Лист

 

Література

 

1. Баран П. І., Марущак М.П. Топографія та інженерна геодезія. Підручник. – К. :Знання України, 2015. – 437 с.

2. Войтенко С.П. Інженерна геодезія. Підручник. – К. :Знання, 2009. – 557 с.

3. Марущак М.П. Інженерна геодезія. Практикум. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 71 с.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.