Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Оцінювання радіусу зони проникнення фільтрату за час промивання свердловини

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Густина промивальної рідини для розкриття продуктивного пласта вибирається із врахуванням нерівності .

Технічні правила ведення бурових робіт рекомендують таке співвідношення густини промивальної рідини і коефіцієнта аномальності: для свердловин до 1200 м – , для глибших свердловин . Насправді досить часто ці рекоменда­ції не виконують. Між свердловиною і привибійною зоною пласта завжди виникають великі різниці тисків. Під високим диференційним тиском у продуктивні пласти проникає не тільки фільтрат промивальної рідини, але також і тверда фаза, особливо, коли в пластах є тріщи­ни або іншого роду великі канали.

Проникнення в пласт промивальної рідини та її фільтрату веде до змі­ни структури порового простору і проникності привибійної зони. Ступінь її зміни залежить від багатьох чинників і зменшується в мі­ру віддалення від свердловини. У гранулярному пласті всю область, в яку проникли промивальна рідина і фільтрат, умовно можна поділити на дві зони: зону кольматації, яка прилягає до свердловини, і зону проникнення фільтрату.

Зниження проникності колектора під дією фільтрату промивальної рі­дини, як правило, набагато менше, ніж у результаті кольматації частинами твердої фази. Однак, глибина проникнення фільтрату в пласт у багато разів більша товщини зони кольматації. Інтенсивніше фільтрат проникає в пласт у період буріння і промивання свердловини. Після припинення промивання швидкість проникнення фільтрату зменшуєть­ся як внаслідок утворення малопроникної кірки на стінках свердлови­ни, так і в результаті зменшення порового тиску в промивальній рідині у спокої. У першому випадку оцінити мінімально можливий радіус зони проникнення фільтрату за час промивання свердловини можна таким чином.

Нехай швидкість динамічної водовіддачі промивальної рідини Вg, товщина пласта h, радіус свердловини rc. За час t промивання свердловини при бурінні в пласт проникає такий об’єм фільтрату Vф:

 

. (1.22)

 

Припустимо, що фільтрат цілком витіснить пластову рідину із відкритих пор приствольної зони свердловини. Тоді сумарний об'єм відкритих пор, забрудненої фільтратом зони буде рівний:

 

, (1.23)

 

де rз – радіус зони проникнення; Коп – відкрита пористість.

Прирівнявши об'єми, одержимо формулу для визначення мінімально можливого радіусу забрудненої зони:

 

. (1.24)

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.