Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначення проникності та оцінювання ступеня забруднювальної дії промивальної рідини на колектор

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Здатність порід продуктивних пластів пропускати рідину на­зивається проникністю. Проникними є практично всі осадові породи.

Для кількісного оцінювання проникності в лабораторії користуються законом лінійної фільтрації Дарсі, згідно з яким швидкість фільтрації прямо пропорційна градієнту тиску і обер­нено пропорційна динамічній в'язкості рідини.

 

, (1.25)

де Q – об'ємне витрачання рідини;

K –коефіцієнт пропорційності, який називається абсолютною проникністю;

P1, P2– відповідно, тиск на вході в зразок і на виході із нього;

F – площа фільтрації;

m – динамічна в'язкість рідини;

l – довжина зразку пористої породи.

Із формули (1.25) випливає, що абсолютна проникність рівна:

 

. (1.26)

 

Оскільки газ є стисненою рідиною, його об'ємне витрачан­ня в різних за довжиною зразках і розрізах непостійне. Тому при вимірюванні проникності породи для газу у формулу (1.26) необхідно підставити об'ємне витрачання газу, приведене до середнього тиску в зразку. Під середнім розуміють середньо арифметичний тиск на вході в зразок і на виході із нього вважають, що газ розширюється ізотермічно відповідно до закону Бойля-Маріота. З врахуванням вищевказаного, формулу для визначення проникності за газом (1.26) можна записати у вигляді:

 

, (1.27)

 

де Q0 – об'ємне витрачання газу за атмосферного тиску;

P0 – атмосферний тиск;

m2 – в'язкість газу за нормальних умов.

Розмірність проникності в міжнародній системі одиниць:

.

Одиницею проникності в 1 м2 вважають проникність такого пористого середовища, через зразок якого довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2 при перепаді тиску 1 Па за 1сек. профільтрується 1м3 рідини в'язкістю 1Па·с. На практиці використовують меншу одиницю, яка називається Дарсі (Д).

Проникність в 1 Д рівна 1,02 мкм2, тобто приблизно у 1012 разів менша від одиниці проникності в 1 м2. Проникність в 0,001 Д називається мілідарсі. Проникність колекторів нафтових і газових родовищ змінюється від декількох мілідарсі до 2-3 Д. У реальних умовах нафтового або газового пласта приплив до свердловини проходить в умовах радіальної фільтрації. Об’ємну швидкість припливу нестисненої крапельної рідини при радіальній фільтрації можна знайти за формулою Дюпуї (1.14).

Величину прийнято називати коефіцієнтом гідропровідності (або просто гідропровідністю) пласта. Із формули 1.13 виходить, що проникність при радіальній фільтрації однофазної крапельної рідини рівна:

. (1.28)

Аналогічно проникність при радіальній фільтрації газу рівна:

. (1.29)

Припустимо, що пласт однорідний, а фільтрація до свердлови­ни є плоско-радіальною. Приплив пластової рідини проходить під впливом різниці між пластовим тиском Рk на контурі живлення радіусом Rk і вибійним тиском Рb в свердловині радіусом r3. Позначимо тиск на зовнішній границі забрудненої зони P3.

Об'ємна швидкість припливу пластової рідини із свердловини в забруднену зону згідно з формулою (1.30):

 

, (1.30)

 

а із забрудненої зони в свердловину:

. (1.31)

 

У силу нерозривності фільтрації . Поряд з цим таку ж швидкість припливу при даній депресії можна одержати із незабрудненої зони пласта з проникністю

 

. (1.32)

 

Очевидно, що

 

(1.33)

 

Підставивши у вираз (1.33) значення різниці тисків, із формул (1.32) і (1.33) одержимо:

 

. (1.34)

 

Формула 1.34 показує, якому зменшенню середньої проникності всього пласта еквівалентне зменшення проникності вод К до Кз тільки невеликої приствольної зони. Наприклад, якщо радіус області живлення 800 м, радіус свердловини 0,1 м, радіус забрудненої зони 0,5 м, а проникність останньої в 3 рази менша від проникності пласта, то таке забруднення еквівалентне зменшенню проникності всього пласта в 1,4 рази, якщо ж проникність забрудненої зони буде в 6 разів менше, це рівносильне зниженню про­никності всього пласта в 1,9 разів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.