Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Коефіцієнт гідравлічної досконалості свердловин

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Гідродинамічно досконалою є свердловина з відкритим вибоєм (фільтром) і розкритим на всю потужність однорідним пластом. Приплив пластових флюїдів у таку свердловину описують формулою Дюпуї. Здебільшого свердловини, споруджені буровими підприємствами, є гідродинамічно недосконалими. Недосконалість за характером розкрит­тя пласта оцінюється коефіцієнтом . Вона зумовлена припливом пластових флюїдів у ствол свердловини не через всю його поверхню, а через перфораційні отвори в зацементованій обсадній колоні. Недосконалість за якістю розкриття пласта спричинена зміною фільтраційного стану порід у привибійній зоні завдяки забрудненню її твердими частинами та фільтратом бурового й цементного розчинів, фізико-хімічною їх взаємодією з породами та пластовим флюїдом, змін напруженого стану порід у цій зоні, що є характеристикою неоднорідності в радіальному напрямку. Недосконалість за ступенем розкриття пласта характерна для пластів, у яких внаслідок буріння відкрита лише частина розрізу.

При дослідженні свердловини гідродинамічними методами, побудувавши криві припливу та відновлення тиску, можна визначити коефіцієнт її гідродинамічної недосконалості .

 

. (2.1)

 

За відомими методами дослідження неможливо знайти окремо кожну складову цього добутку. Однак, знаючи тип перфоратора, його заряд, визначивши за даними стендових випробувань розміри каналів і ймовірність їх утворення, можна розрахувати [2]:

 

(2.2)

 

де rk – радіус контура живлення, м;

rс – радіус свердловини, м;

lпл і rпл – довжина і радіус каналу в пласті за цементним кільцем, м;

nk – число каналів у горизонтальній площині, шт;

nя – число ярусів каналів в одному лінійному метрі вертикальної площини, шт;

= 4; 2; 1,86; 1,76 відповідно при nk 1; 2; 3; 4.

Якщо щільність отворів перфорації відома, то коефіцієнт досконалості можна визначити за графіком рис. 2.3.

 

 

 

ГПП: 1 – 300, 45; 2 – 200, 38; 3 – 150, 25; 4 – 125, 22; 5 100, 19.

КП: 37 МПа; 6 – ПКС 105 (120, 8); 8 – ПКС 80 (80, 35); 9 – ПК 103 (67, 3); 97 МПа: 7 ПКС 105 (90, 5). (Ймовірність утворення каналу КП 50 %; rk = 100 м; rс = 0,1 м, це означає, що кількість пострілів перфоратора поділено на два для розрахунку за (2.2)).

 

Рисунок 2.3 – Зміна коефіцієнта гідродинамічної досконалості свердловин за характером розкриття пласта залежно від розмірів каналів і щільності перфорації (перша цифра – номер кривої; друга – довжина каналів, мм; третя – радіус каналів, мм).

 

За допомогою (2.1) знаходять коефіцієнт :

 

. (2.3 )

 

Таким чином, дослідивши свердловину після перфорації, мож­на визначити, яка частка недосконалості зумовлена технологією перфорації свердловини, а яка – технологією розкриття пласта та його цементування. Це дає змогу запропонувати обґрунтовані заходи щодо збільшення продуктивності пласта та дебіту свердловини.

Попередньо наближену оцінку якості розкриття незабрудненого пласта КП з 50-відсотковою ймовірністю утворення повноцінного каналу здійснено за формулою (2.2) з урахуванням розмірів каналу та щільності КП: .

Графіки (рис. 2.3) побудовано для реальних розмірів за даними стендових випробувань з урахуванням щільності каналів ГПП і КП у породах певної міцності. Наприклад, щоб досягти = 0,6, потрібно перфорувати колону за допомогою ПК = 103 зі щільністю розміщення 20 отв./м або ГПП зі щільністю 2 отв./м при довжині каналів не менше ніж 125 мм. Після формування каналів за допомогою ГПП зі щільністю 3 отв./м і довжиною 150 мм можна підвищити якість розкриття пласта до = 0,78, а довжиною 200 мм – до = 0,88.

Якщо ж виконати первинну перфорацію способом ГПП, то очікуваний коефіцієнт гідродинамічної недосконалості можна визначити, виходячи з розмірів каналів і їх щільності за формулою (2.2) тоді, коли тиск на гирлі змінюється тільки в межах природних коливань, зумовлених нерівномірністю нагнітання рідини триплунжерними насосами агрегатів (± 2 МПа). Якщо ж АП вільно звисає на кінці НКТ і тиск на гирлі повільно знижується на 10 –15 МПа, то виробляється еліпсоподібна щілина. Водночас умови ГПП стають відкритими. Розміри напівосей еліпсоподібного отвору в породі позначимо відповідно а/2 і b/2, тоді формула набере вигляду:

 

, (2.4)

 

де a і b – відповідно висота та ширина щілини, вироблених ГПП (a = 4 – 10 см і b = 2 – 3 см).

Проектне значення приймають тільки на основі техніко-економічного оцінювання результатів ГПП, де є дві складові: додаткове видобування нафти та газу й економічна ефективність процесу [71].

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.