Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розміри каналів, утворених кумулятивною перфорацією

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Розрахувати розміри каналів у процесі кумулятивної перфорації дуже складно. Для наближеного визначення довжини каналу перфорації використовують дані табл. 2.3.

Розміри каналів (табл. 2.3) отримані для таких умов. Перфораційні отвори виконані в одній стінці труби товщиною 10 мм зі сталі групи міцності Д, у цементному кільці, яке має товщину 24 мм (cемидобове витримування =200 кгс/см2), і в гірській породі (штучний пісковик), насиченій 4-відсотковим розчином NaС1 із твердістю за штампом Рш = 70 і 40 кгс/мм2 для температури 20 °C і тиску 30 МПа. Довжину каналу вимірювали від внутрішньої стінки труби до кінця каналу. У табл. 2.4 перелічені умови, за яких застосовують кумулятивні перфоратори [70].

Приклад 2.1.

Вибрати тип кумулятивного перфоратора, необхідний для проведення перфорації обсадної колони за таких умов: максимальний прохідний діаметр у колоні труб 100,3 мм; довжина каналу в породі повинна бути не менше ніж 0,22 м, а діаметр каналу – не менше ніж 10 мм. Перфорацію колони здійснюють в умовах високих температур і тисків.

Розв'язування.

1. Вибираємо тип перфоратора за табл.2.4.

Для розкриття пластів за високих температур і тисків використовують здебільшого перфоратори корпусні кумулятивні одноразові (ПКО).

2. Згідно з табл. 2.3 та умовами задачі уточняємо типорозмір кумулятивного перфоратора. Відповідно до необхідних показників умови перфорації задовольняє перфоратор ПКОС-73, за допомогою якого отримують:

– глибину каналу перфорації в породі – 245 мм;

– діаметр каналу в породі – 11,0 мм.

 


Таблиця 2.3- Основні технічні характеристики кумулятивних перфораторів

 

Перфора-тор Тип перфоора-тора Зовнішній діаметр, мм Максималь-ний діаметр у колоні труб, мм Середня об'ємна маса перфоратора, кг/дм3 Маса вибухової речовини на один заряд, г Максимальна щільність перфорації за один спуск, отв./м Максимальна потужність розкриття пласта за один спуск, м Розміри каналу, утвореного в одній перепоні, мм
повна довжина діаметр
у трубі у породі при
Рш-70 кгс/см2 Рш-40 кгс/см2 Рш-70 кгс/см Рш-40 кгс/см
Кумуля-тивний корпусний багато-разового викорис-тання ПК-105ДУ 4,5 21,5 3,5 8,3 8,5 10,0
ПК-95Н 4,5 16,0 6,0 12,0 13,0 15,0
ПК-85ДУ 4,5 12,5 3,0 5,0 7,0 8,5
ПК-80Н 4,5 10,0 6,0 10,0 11,0 13,0
Кумуля-тивний корпусний одноразового використан-ня   ПКО-89 3,5 50,0 6,7 10,0 14,0 12,0 14,0
ПКОС-89 4,5 28,0 6,7 4,5 14,0 12,0 14,0
ПНКТ-89 3,5 50,0 6,7 50,0 14,0 12,0 14,0
ПКО-73 3,5 28,0 10,0 10,0 13,0 11,0 13,0
ПКОС-73 4,5 16,0 10,0 4,0 12,0 11,0 13,0
ПНКТ-73 3,5 28,0 10,0 50,0 13,0 11,0 13,0
ПКОС-60 4,5 10,0 12,0 2,0 ЇІо сталі = 70 кгс/мм 11,0 -
ПКОС-38 7,4 6,5 16,4 0,5 10,0  
ПКОС-32 7,4 3,6 25,0 0,32 8,0   -

 

Продовження таблиці 2.3

Кумуля-тивний безкор-пусний з каркасом, що витягується ПКС-105 3-6 50,0 6,0 30,0 14,0 12,0 14,0
ІІКС-80Т 3-6 21,5 6,0 30,0 8,0 8,0 10,0
ПКС-65 3-6 19,5 6,0 30,0 10,5 8,0 9,5
                       
Кумуля-тивний Безкорпус-ний, який рухається КПРУ-65 2,5-5,3 30,0 8,0 30,0 11,0 10,0 12,0
ПР-54 2,5-5,3 15,0 10,0 25,0 10,0 10,0 12,0
ПР-43 2,5-5,3 8,0 10,0 25,0 8,0 8,0 10,0

Таблиця 2.4 - Застосування кумулятивних перфораторів

 

Клас перфора-тора Тип перфорато-ра Марка Умови застосування та призначення
Корпусні Багатора-зового ви-користання ПК ПКДУ ПНК ПК-10х4 1. Розкриття пластів, коли існує небезпека пошкодження обсадної колони і затрубного цементного каменя
  Одноразо-вого ви-користання ПКО ПКОТ ПКОС ПНКТ 2. Розкриття пластів, коли небажано залишати в свердловині залишки від перфоратора та зарядного комплексу 3. Розкриття пластів за високих температур і тисків, коли безкорпусні кумулятивні перфоратори не застосовують  
  Багато-разового використа-ння з заря-дами чо-тиристо-ронньої дії ПК103-10х4 ПК85-10х4   Простріл густої сітки отворів в обсадній колоні при прове­денні ізоляційних робіт у свердловині
Корпусні Багато-разового використання ПК, ПКДУ, ПКН. ПКО, ПК-10х4 Розкриття пластів порівняно невеликої товщини
Одноразо-вого вико-ристання ПКО ПКОТ ПКОС ПКОС-38 ПКОС-48 ПНК ПНКТ Розкриття пластів великої товщини на середніх глиби­нах Розкриття пластів на великих глибинах при значних тисках   Простріл бурильних, обсадних або насосно-комнресорних труб при необхідності віднов­лення циркуляції рідини в свердловині Розкриття пластів при ство­реній депресії на пласт і герметизо-ваному гирлі свердло­вини (без застосування кабеля та лубри-катора)
Безкор-пусні     Частково руй­нівні стрічкові штангові ПКС ПКСТ ПРВ ПРГ 1. Розкриття потужних пластів, коли допускаються деформа­ції (без руйнування) обсадної колони і затрубного цемент­ного каменя  
Повністю руйнів­ні, ті, що не розкрива-ються, роз­криваються КПРУ ПР ПКР 2. Розкриття пластів під коло­ною НКТ при герметизовано­му гирлі свердловини з луб­рикатором 3. Розкриття пластів за наяв­ності викривлення, зминання вузьких прохідних перерізів у колонах труб 4. Розкриття пластів з низькими температурами та тисками
Частково руйнівні з піднімаль-ним карка-сом ПКС ПКСТ 1. Розкриття потужних пластів   2. Розкриття пластів, коли неба­жано залишати в свердловині скельця оболонок зарядів та інші деталі перфораторів

 

Продовження таблиці 2.4

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.