Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКЕ ВІЙСЬКО

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

На початковому етапі схід­нослов'янської цивілізації воєн­на організація була родопле­мінною. Саме рід дбав про зброю та військове спорядження, за­безпечував охорону осель, горо­дищ від ворогів. Усі важливі во­єнні справи (ведення війни, укладення миру) вирішувалися на вічі. Не було ніяких рангів чи ступенів. Керував воями (мал. 1) в бою воєвода або князь. Озброєння було різнома­нітним: списи різних видів (по два-три у кожного), сокира, лук (він був відомий слов'янам здав­на

 

 

Мал. 1.

 

як, наприклад, у степо­вих народів). Пізніше слов'яни запозичили у готів меч. У ближньому бою використовували короткий ніж. Тіло захищали щитом. Кидали каміння за допомогою пращі. До бою військо йшло пішим ходом.

Про організацію та озброєність давньослов'янського війська III-IV ст. відомо небагато. Воно мало примі­тивну організацію, просту зброю, слабку дисципліну, а тому часто програвало бої готам, аварам. Водночас сло­в'янські вої дивували світ своєю сміливістю, кмітли­вістю, самопожертвою, героїзмом, витривалістю. Знач­ний вплив на слов'янське військо, на його майстерність мали нормани (варяги). Згідно з «Повістю минулих літ»

 

норманська династія розпочинається з князя Рюрика, який об'єднав Київ і Новгород. Варяги становили незнач­ну частину слов'янського війська і служили в ньому до середини XI ст. За цей час вони впровадили в українське військо досконалішу зброю та облаштунок (панцирі, мета­леві лаштунки на тіло, шоломи на голову, довгий щит, меч, списи) і військове мистецтво (тактику і стратегію).

Військова підготовка дітей починалася змалечку в сім'ї і зводилася до фізичного розвитку, формування навичок захищатися, воювати з ворогом (стріляти з лу­ка, кидати камінь, долати перешкоди, веслувати).

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО КНЯЖОЇ ДОБИ (Х-ХIII століття)

Київську Русь очолював великий князь, який сидів у Києві на престолі; інші ж князі залежали від нього і му­сили слухатися й поважати його, як старшого. Першими

 

Мал. 2. Зачіпна зброя княжого війська

 

Мал. 3. Зброя княжої доби, знайдена на Київщині: 1-4 - мечі; 5 - шабля; 6 і 7 - ножі

великими київськими князями були Аскольд і Дір. Аскольд князював приблизно між 860-867 роками, а Дір — наприкінці 880-х років.

Кожний князь мав своє військо — дружину, з якою він радився щодо різних справ; вони разом бенкетували. Князь утримував дружину своїм коштом, платив дру­жинникам грішми, харчами, кожухами, медом, воском та іншим добром, що його дружина збирала для князя як подать; князь давав дружинникам і землі.

Князі набирали також військо з міщан і селян, яких озброювали своїм коштом. Їх називали воями. Крім то­го, в тодішній Україні було чимало чужинців, що не жи­ли на одному якомусь місці і наймалися в дружинники. Це були люди безземельні, мандрівні («перехожі»), нічим не зв'язані, безтурботні, відважні і через те дуже здатні до війни.

Зброя княжої доби була двох основних видів: охоронна й зачіпна. До першої належала броня (панцир, кольчуга, шолом, щит), що служила для захисту тіла

Мал. 4. Оружники

в бою. Зачіпна зброя — це списи, меч, шабля, сокира (топір) і лук зі стрілами (мал. 2). Списи були зброєю і пі­хоти і кінноти, мали різну назву (сулиця, рогатина), різну довжину (від 1,5 до 2,5 м). На кінці списа було залізне вістря у вигляді видовженого листка з отвором. Меч (скан­динавського або східного походження) був двосічним (двогострим), завдовжки до 1 м; носили його в піхві; він вважався знаком судової влади князя. Шаблю запозиче­но зі Сходу, від степових народів. Вона була значно лег­шою від меча, але довшою — до 1,2 м, гострою з одного боку і трохи викривленою (мал. 3).

За княжої доби були два основні роди війська: оруж­ники і стрільці. Оружники мали на озброєнні панцир, шолом, щит, меч, спис, сокиру (мал. 4). Стрільці, або луч­ники, були озброєні тільки луками та стрілами. До кін­ця XI ст. українське військо було пішим. Головною удар­ною силою виступала важкоозброєна піхота (у панцирах, із щитами, списами). Кіннота підрозділялася на важку (воїни у панцирах, шоломах, зі списами і щитами) і лег­ку (стрільці з луків).

У княжу добу почи­нає розвиватися й ук­раїнський військовий флот. Воєнні човни (суд­на) називали подіями (мал. 5). Були річкові і морські лодії; вони ма­ли різні розміри і вміщу­вали від 40 до 100 воїнів. Річковий флот боронив Київ на Дніпрі, Черні­

Мал. 5. Лодія

гів на Десні. Човни не-

рідко перетягували з однієї річки на іншу волоком. Так, у 907 р. князь Олег ходив на Царгород флотилією з 200 лодій (по 40 воїнів на кожній), а в 941 р. князь Ігор — на Візантію з фло­тилією до однієї тисячі лодій.

Якщо ворог був недалеко і битва ставала неминучою, військо здійснювало останні приготування. Воїни озбро­ювалися, одягалися в броню — «облещися в оружіє». Тяжку зброю підвозили підводами.

Бій розпочинався відразу не завжди. Військо, озбро­єне й упорядковане, стояло на місці, очікуючи, поки во­рог нападе перший. Іноді обидві сторони намагалися спровокувати одна одну образами й насмішками.

Коли військо вирушало в далекий похід, попереду війська їхав обоз, який складався з возів, що везли хар­чі, шатра і тяжку зброю. Кожне велике військо мало свій окремий обоз. Не раз ворожі війська, особливо кін­нота, нападали на обоз, і тоді його боронили всіма сила­ми. Нерідко обоз з усім його майном діставався ворогам.

Військо ставало до бою певним бойовим ладом. Най­частіше воно ділилося на три частини: середню (чоло) і два бічні крила, праве й ліве.

У битві під Листвином у 1024 р. між Мстиславом і Ярославом військо Мстислава мало такий бойовий лад:

1) Дружина 2) вої 3) дружина

У бою з печенігами під Києвом у 1036 р. Ярослав упорядкував військо на такий лад:

1) вої 2) дружина 3) вої

У бою з половцями під Трипіллям у 1093 р. князі впорядкували свої війська таким чином, що праворуч

ішов Святополк, ліворуч — Володимир, посередині — Ростислав:

1) дружина і вої 2) дружина і вої 3) дружина і вої

У відомому поході Ігоря на половців у 1185 р. перед боєм під Сурлієм був складніший бойовий лад. Шість полків тут упорядкували у дві лінії.

На знак того, що бій починається, підіймали вгору прапор (стяг) — і полки вирушали на ворога.

Княже військо підтримувало силу і могутність дер­жави, обороняло її кордони.

Слід зазначити, що військо у ті часи, оскільки не бу­ло постійним, а збиралося за наказом князя, не станови­ло окремого класу чи організації — це був сам народ, який своєю звитягою здобував державі могутність.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.