Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДЕРЖАВНА ТА ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Статтею 20 Конституції України визначено: «Держав­ними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України».

Державний Прапор України — стяг з двох рівнове­ликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з ура­хуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Вер­ховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) — тризуб.

Державний Гімн України — національний гімн на музику М.Вербицького зі словами, затвердженими зако­ном, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами Верховної Ради України.

Столицею України є місто Київ.

Кожна військова частина під час формування отри­мує Бойовий прапор. Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України є символом військової честі, доб­лесті і слави. Він нагадує кожному воїнові про героїчне минуле нашого народу, його мужність і героїзм у бо­ротьбі за національну незалежність, про священний обо­в'язок бути вірним своєму народові, Батьківщині. Бойовий прапор вручається військовій частині на весь час її існування. Він знаходиться й охороняється у вій­ськовій частині, а під час бойових дій — в районі її розго­ртання. Втрата Бойового прапора через будь-які обставини є національною ганьбою, спричинює розформування вій­ськової частини, а справи тих командирів і військовослу­жбовців, які безпосередньо винні у цьому, розглядає війсь­ковий трибунал.

У Військово-Морських силах України Бойовим пра­пором є Військово-морський прапор корабля. Він символі­зує державну приналежність і недоторканність кораблів, що ходять під ним, а також готовність українських війсь­кових моряків самовіддано захищати Україну на морських рубежах. На кораблях, що знаходяться в морі, у поході, Військово-морський прапор піднятий вдень і вночі. Під час бойових дій чи при появі ворога разом з Військово-мор­ським піднімається Державний Прапор України. Він та­кож є символом військової честі, доблесті і слави і має на­гадувати кожному морякові про його священний обов'язок перед Батьківщиною.

Воїни Збройних Сил України в мирний час надійно охороняють Бойовий прапор, примножують його славу сумлінною службою, успіхами у військовій підготовці. Для охорони Бойового прапора виставляється пост № 1 — найвідповідальніший і найважливіший. Він довіряється найкращим воїнам. Під Бойовим прапором військовослуж­бовці приймають присягу, беруть участь у парадах, похо­дах, маневрах. До Бойового прапора прикріплюються ор­дени і медалі, що ними нагороджується військова частина за видатні бойові заслуги, за успіхи у підготовці воїнів. Найпочеснішою відзнакою воїна за службу є фотографу­вання його під розгорнутим Бойовим прапором частини.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про походження Військової присяги, Бойово­го прапора, інших військових відзнак України.

2. Перечитайте Військову присягу. Що означає її прийняття?

3. Як ви розумієте слова присяги: «сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок», «неухильно додержуватись Конституції України та законів України»?

4. Які питання становлять державну і військову таємниці?

5. Що символізує Бойовий прапор військової частини і Військово-морський прапор корабля?4. Законодавство України про військову службу

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.