Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Статути Збройних Сил України — це зведення зако­нів військової служби, на основі яких проходять повсяк­денне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини.

Статути Збройних Сил України поділяються на зага­льновійськові статути та статути родів військ.

Загальновійськовими статутами Збройних Сил Укра­їни є: Статут внутрішньої служби Збройних Сил Украї­ни; Дисциплінарний статут Збройних Сил України; Ста­тут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Украї­ни; Стройовий статут Збройних Сил України.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України визначає загальні права та обов'язки військовослужбов­ців і їх взаємовідносини, обов'язки основних посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього роз­порядку у військовій частині та її підрозділах. Статутом керуються всі військові частини, кораблі, управління, штаби, організації, установи і військові навчальні закла­ди Збройних Сил України.

Дисциплінарний статут Збройних Сил України ви­значає сутність військової дисципліни, обов'язки війсь­ковослужбовців щодо її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх за­стосування, а також порядок подання й розгляду заяв, пропозицій і скарг. Усі військовослужбовці Збройних Сил України, незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг, повинні неухильно ке­руватися вимогами Дисциплінарного статуту. Його поло­ження поширюються і на громадян, звільнених з війсь­кової служби у відставку чи запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння військової фор­ми одягу.

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України визначає організацію і порядок несення гарні­зонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб. Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і війсь­кових навчальних закладів Збройних Сил України.

Стройовий статут Збройних Сил України визначає: стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю; строї і дії підрозділів і військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання і про­ведення стройового огляду; місце Бойового прапора вій­ськової частини у строю, порядок його внесення і вине­сення; обов'язки військовослужбовців перед шикуван­ням і в строю та вимоги до їх стройового навчання. Стройовий статут обов'язковий для всіх військових час­тин, управлінь, штабів, організацій, установ і військо­вих навчальних закладів.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються Стройовим статутом у ситу­аціях, не визначених Корабельним статутом Військово-Морських Сил України.

Дія статутів Збройних Сил України поширюється на Прикордонні війська, Службу безпеки України, внут­рішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони та на інші військові форму­вання, створені відповідно до чинного законодавства. 5. Військослужбовці та взаємовідносини між ними

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.