Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВІЙСЬКОВА ВВІЧЛИВІСТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Військова ввічливість — це постійний зразок висо­кої культури, скромності й витримки, це збереження військової честі, це обов'язкове військове вітання як один із видів військового ритуалу. Військову честь зобо­в'язані віддавати один одному всі військовослужбовці, в то­му числі й рівні за військовим званням. Військову честь (вітання) віддають при зустрічі і при обгоні. Першим віддають військову честь підлеглі і молодші за військо­вим званням.

Військовослужбовці зобов'язані віддавати військову честь могилі Невідомого Солдата, бойовим прапорам вій­ськових частин, військово-морському прапору під час прибуття на військовий корабель і в разі відбуття з ньо­го, похоронним процесіям, що супроводжуються військо­вими. Коли виконується Державний Гімн України, вій­ськовослужбовці приймають положення «струнко» і прикладають руку до головного убору.

ОБОВ'ЯЗКИ РЯДОВОГО (МАТРОСА) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО СЛУЖБІ

Рядовий (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за точне і вчасне виконання покладених на нього обов'язків і поставлених перед ним завдань, а також за справний стан своєї зброї, дорученої йому техніки і цілісність ви­даного йому майна. Він підпорядкований командирові відділення. Рядовий (матрос) зобов'язаний: виявляти повагу до командирів (начальників) і старших;

шанувати честь і гідність товаришів по службі, до­тримуватися правил військової ввічливості, поведінки і привітання;

зразково виконувати службові обов'язки, сумлінно вивчати військову справу; засвоювати все, чого навчають командири (начальники); бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із захистом народу України;

оберігати державні і військові таємниці;

точно, ініціативно і сумлінно виконувати накази ко­мандирів (начальників);

повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну підготовку;

досконало володіти зброєю і технікою, тримати її завжди справною, вичищеною, готовою до бою;

постійно бути за формою та охайно вдягненим, дотри­муватися правил особистої та громадської гігієни, охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно лагодити йо­го, щоденно чистити та зберігати зброю у визначених міс­цях, дорожити державним і військовим майном;

бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати не­гідних вчинків і утримувати від них інших;

неухильно виконувати правила безпеки під час вико­ристання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також дотримуватися правил пожежної безпеки;

під час перебування поза розташуванням військової частини не допускати порушень громадського порядку і негідних вчинків щодо цивільного населення;

знати посади, військові звання і прізвища своїх пря­мих начальників до командира з'єднання включно.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які існують статути Збройних Сил України? Розкажіть основні положення кожного статуту.

2. Назвіть кілька загальних положень про військовослужбовців Збройних Сил України (із Статуту внутрішньої служби ЗСУ).

3. Назвіть армійські військові звання Збройних Сил України.

4. Назвіть флотські звання Збройних Сил України.

5. Які ви знаєте правила військової ввічливості?

6. Який статутний порядок звернення до начальників і старших?

7. Розкажіть про обов'язки рядового (матроса).6. Військова дисципліна

СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Військова дисципліна — це суворе й точне дотрима­ння всіма військовослужбовцями порядку і правил, уста­новлених законодавством України і статутами Збройних Сил України.

Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист народу України, його свободи і незалежності.

У період розбудови Збройних Сил України військова дисципліна має особливе значення. Складна військова техніка також посилює вимоги до дисципліни кожного воїна. Без міцної військової дисципліни й організованос­ті у мирний час неможливо вирішити такі важливі для становлення Збройних Сил завдання, як виховання висо­ких морально-бойових якостей у воїнів і формування у них умінь, знань, навичок, необхідних для захисту дер­жави. Свідомий характер військової дисципліни робить її стійкою, міцною, непохитною. Боротьба за зміцнення дисципліни, проти розбіжностей у трактуванні вимог за­конів України, військових статутів — одне з найваж­ливіших завдань командирів і начальників, а також вій­ськовослужбовців.

Наведемо приклад з минулого про свідомий характер військової дисципліни. В березні 1943 р. в районі заліз­ничного переїзду біля с.Таранівки (на Харківщині) гітле­рівці, підтягнувши резерви, вирішили відрізати підроз­діли Радянської Армії. Шлях фашистам перетнула війсь­кова частина. Найвідповідальнішу ділянку фронту займав взвод лейтенанта П. Широтна (помер 30.06.1968 р.). Воїни ретельно готували позиції до оборони. Ворог кинув на окопи піхоту і танки. Зав'язався нерівний бій. Проти­танкову гармату радянських бійців було виведено з ладу. Положення стало критичним. Тоді старший сержант І. Вернигоренко (помер 26.01.1984 р.) кинувся з грана­тами на ворожий танк, знищив його і, важко поранений, довго утримував позицію.

Якщо в підрозділі міцна дисципліна, то в ньому ефективніше відбувається навчання солдатів (матросів); вони швидше оволодівають довіреною їм зброєю і тех­нікою. На заняттях у класі, на полігоні, танкодромі, в добо­вому наряді й на вахті військовослужбовець повинен ді­яти відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дотримання військової дисципліни обов'язкове для військовослужбовця в бою і в повсякденному житті, в строю і поза ним, в розташуванні військової частини і поза нею.

Військова дисципліна зобов'язує:

дотримуватися Конституції України і законів України;

неухильно виконувати вимоги Військової присяги, військових статутів, накази і розпорядження командирів (начальників);

стійко переносити труднощі військової служби, не шкодувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;

бути пильним і суворо зберігати військову та дер­жавну таємницю;

бути чесним, правдивим;

ретельно вивчати військову справу;

берегти довірену зброю, військову техніку, військове та громадське майно;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших;

дотримуватися правил військової ввічливості і від­дання честі;

не допускати самому й утримувати інших від пору­шень громадського порядку;

допомагати командирові (начальникові) у встановлен­ні військової дисципліни і порядку.

ЗАОХОЧЕННЯ РЯДОВИХ (МАТРОСІВ)

Заохочення як форма визнання успіхів і заслуг є важ­ливим засобом виховання військовослужбовців і зміц­нення військової дисципліни. Командирам і начальни­кам Дисциплінарним статутом Збройних Сил України надаються великі права для заохочення воїнів за сумлінне й ретельне ставлення до військової служби, за ус­піхи в бойовому навчанні. Якщо командир (начальник) вважає, що надані йому права недостатні, він може клопотати про заохочення військовослужбовців, які відзначилися, владою старшого командира. За одну й ту саму заслугу військовослужбовцеві може бути оголо­шено лише одне заохочення. Визначаючи вид заохочен­ня, враховують характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

Щодо рядових (матросів) застосовуються такі заохо­чення: оголошення подяки; надання додаткової відпуст­ки на термін до 5 діб; дозвіл на одне додаткове звільнен­ня із розташування військової частини чи з корабля на берег поза чергою у дні та години, встановлені для цьо­го командиром частини; нагородження грамотою, дипло­мом, цінним подарунком або грошовою премією; повідо­млення батькам або колективу за місцем роботи чи на­вчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та от­римані ним заохочення; нагородження особистою фото­карткою біля розгорнутого Бойового прапора військової частини; нагородження заохочувальними відзнаками міністра оборони України; присвоєння військового зван­ня «старший солдат» («старший матрос»); занесення прізвища до Книги пошани військової частини (кораб­ля); скасування раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, матроського складу передбачено такі заохочення: оголошений подя­ки; скасування раніше накладеного дисциплінарного стягнення; нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією; присвоєння військового звання «старший солдат» («старший матрос»); занесення прізви­ща військовослужбовця до Книги пошани військової ча­стини (корабля); нагородження заохочувальними відзна­ками міністра оборони України.

СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Відомо, що в армійському і флотському середовищі є особи, які не дорожать військовою честю і порушують вимоги законів, Військової присяги і статутів. Такі воїни завдають великої шкоди справі підвищення бойової го­товності частин і кораблів. До рядових і матросів, які виявляють недисциплінованість, застосовуються суворі заходи впливу.

Командирам (начальникам) надаються всі права для підтримання порядку в підрозділі (на кораблі). Командир

не має права залишати без уваги жодної провини під­леглого. Накладати стягнення за порушення військової дисципліни — це обов'язок командира (начальника) згідно з Військовою присягою і військовими статутами.

На рядових (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення: зауваження; догана; сувора до­гана; позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег; призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; позбав­лення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб.

На рядових (матросів), які проходять службу за кон­трактом, може бути накладено таке стягнення: зауваже­ння; догана; сувора догана; призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб; позбавлення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); попередження про неповну службову відповідність або звільнення з вій­ськової служби за службовою невідповідністю.

Рядові (матроси) за вчинені ними злочини несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законо­давством. З метою громадського осуду порушників військової дисципліни і громадського порядку проступ­ки військовослужбовців за рішенням командира (началь­ника) можна обговорювати на зборах особового складу. Рішення зборів є рекомендаційними для командирів (на­чальників).

Накладене на рядового (матроса) дисциплінарне стягнення за вчинений злочин не звільняє його від кри­мінальної відповідальності.

При визначенні виду і міри стягнення враховуються ступінь провини, її характер, попередня поведінка ви­нуватця, обставини, за яких провина була скоєна, а та­кож те, скільки часу перебуває рядовий (матрос) на службі і чи добре знає порядок служби.

Суворість дисциплінарного стягнення збільшується, якщо винний скоював провину неодноразово, або брав участь у груповому порушенні військової дисципліни і громадського порядку, або провина була скоєна при ви­конанні службових обов'язків, під час бойового чергу­вання, в нетверезому стані, або провина викликала знач­не порушення порядку.

Рядовим (матросам) стягнення оголошуються особис­то або перед строєм. Дисциплінарне стягнення викону-

ється, як правило, негайно і тільки у виняткових випад­ках його можуть відкласти, при цьому не більш ніж на місяць.

ЗАПИТАННЯ

1. Що таке військова дисципліна?

2. Які заохочення застосовуються щодо солдатів (матросів)?

3. Які стягнення накладаються на солдатів (матросів)?

7, Розміщення військовослужбовців.

Обов'язки та дії днювального роти

Розміщення роти. Солдати і сержанти строкової служ­би розміщуються у казармах. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа з розрахунку 2,5-4 кв. м на кожного. Військовослужбов­цям забороняється проживати у куховарнях, хлібопекар­нях, виробничих, складських, навчальних і службових приміщеннях, у парках, клубах, ангарах.

Ліжка у спальних приміщеннях розставляють так, щоб біля кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалися місця для тумбочок, у яких зберігаються дрібні предмети особистого вжитку. Постіль складається з ковдри, двох простирадл, подушки з наволочкою, матраца і підстилки. Сидіти і лягати на ліжко в обмундируванні забороняється. Польові куртки, кожухи, головні убори зберігаються на вішалках. Спеціальний одяг для роботи зберігається у ша­фах або на стелажах, що знаходяться поза спальними при­міщеннями. Парадно-вихідне обмундирування і спортивний одяг тримають у кімнаті для зберігання майна. Скидаючи на ніч повсякденне обмундирування, охайно складають його на табуреті; взуття ставлять у ногах біля ліжка.

Крім спального приміщення для розміщення роти пе­редбачаються: народознавча світлиця (мал. 16); кімната для командира роти; кімната для підготовки офіцерів до занять; кімната для підготовки сержантів до занять; кім­ната для зберігання зброї (мал. 17); кімната (місце) для чищення зброї; кімната побутового обслуговування; кімна­та для зберігання майна роти та особистих речей військо­вослужбовців (мал. 18); кімната (місце) для занять фізичними вправами; кімната для вмивання; сушарня для просушування обмундирування і взуття (існують певні норми

Мал. 16. Народознавча світлиця

забезпечення солдатів і сержантів обмундируванням, взут­тям, теплими речами, білизною та ін., табл. 2); кімната (міс­це) для куріння і чищення взуття; душова; туалет.

Для проведення занять у військовій частині обладну­ють класи.

У кімнаті для зберігання зброї вивішують опис ма­теріальних засобів, у якому вказують кількість ставниць, шаф, ящиків, стендів та іншого майна. Кімната постійно охороняється добовим нарядом. Автомати, карабіни, гвинтівки, ручні гранатомети, запасні дула для кулеметів,

 

Мал. 17. Кімната для зберігання зброї

Мал. 18. Кімната для особистих речей військовослужбовців

багнети зберігаються у ставницях, боєприпаси до зброї — у металевих шафах. У ставницях зберігаються також пі­хотні лопати і протигази. Навчальну зброю та навчальні боєприпаси, за винятком пістолетів, зберігають окремо від бойової; якщо немає окремої ставниці, дозволяється збе­рігати навчальну зброю разом із бойовою, при цьому місце її зберігання позначають написом «Навчальна зброя» і відокремлюють перегородкою. Ставниці зі зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімнату для зберігання зброї зачиняють на замок та опечатують мастиковими печатками: ставниці та кімнату для зберігання зброї — пе­чаткою чергового роти; шафи і ящики з боєприпасами — печаткою старшини роти.

Розроблено норми і правила також щодо інших при­міщень, кімнат, місць. Обладнують умивальники з роз­рахунку один кран на 5-7 осіб, не менш як дві ножні ванни з проточною водою на роту, душову з розрахунку один край (душова сітка) на 15-20 осіб. Для прання бі­лизни та обмундирування відводиться пральна кімната або окреме місце (приміщення). Кімнату побутового об­слуговування обладнують столами для прасування обмундирування і дзеркалами, забезпечують потрібною кількістю стільців, прасок, а також інвентарем, інстру­ментами, приладдям і матеріалами для стрижки, дріб­ного лагодження обмундирування і взуття.

Утримання приміщень. Усі приміщення повинні зав­жди бути в чистоті та порядку. На дверях кожної кімнати

Таблиця 2

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.